69 HAKKA

 • 69:1

  Realitetens time!

 • 69:2

  Hva er realitetens time?

 • 69:3

  Hva kan få deg til å innse hva realitetens time er?

 • 69:4

  Thamod og Ad holdt slaget for løgn.

 • 69:5

  Hva Thamod angår, så ble de utslettet av ild fra oven,

 • 69:6

  og hva Ad angår, så ble de utslettet av en hylende vind.

 • 69:7

  Han sendte den over dem i syv netter og åtte dager i ett strekk, og du kunne se folk liggende, som om de var morkne, omstyrtede palmestammer.

 • 69:8

  Ser du vel noe igjen av dem?

 • 69:9

  Likeledes Farao, og de som levde før ham, og de omstyrtede byer,

 • 69:10

  de begikk synd, og adlød ikke Herrens sendebud. Og Han tok dem fatt med et uimotståelig grep.

 • 69:11

  Da vannet svømmet over, bar Vi dere i fartøyet,

 • 69:12

  for å gjøre det til noe minneverdig for dere, og at ører som tar imot måtte bevare det.

 • 69:13

  Når det støtes ett støt i basunen,

 • 69:14

  og jorden og fjellene løftes opp og pulveriseres med ett slag!

 • 69:15

  På denne dag inntreffer hendelsen.

 • 69:16

  Himmelen går i stykker, for denne dag er den skjør.

 • 69:17

  Englene står ved kanten, og åtte bærer Herrens trone over seg.

 • 69:18

  På denne dag blir dere ført frem, og intet hos dere er skjult.

 • 69:19

  Hva ham angår, som får sin regnskapsbok i høyre hånd, han vil si: «Ta og les min regnskapsbok!

 • 69:20

  Jeg trodde at jeg skulle møte mitt regnskap.»

 • 69:21

  Han vil gå til et behagelig liv

 • 69:22

  i en opphøyet have

 • 69:23

  med dens frukter nær for hånden.

 • 69:24

  «Spis og drikk og la det smake, for det dere utrettet i dagene som er gått.»

 • 69:25

  Hva ham angår, som får sin regnskapsbok i venstre hånd, han vil si: «Å, hadde jeg bare ikke fått min regnskapsbok!

 • 69:26

  Hadde jeg bare ikke visst hvordan mitt regnskap står!

 • 69:27

  Hadde det bare vært slutten!

 • 69:28

  Min rikdom hjelper meg ikke,

 • 69:29

  min makt er borte fra meg.»

 • 69:30

  «Ta ham, og legg ham i lenker

 • 69:31

  og stek ham så i helvete!

 • 69:32

  Legg ham så i en sytti alens kjede!

 • 69:33

  Han trodde ikke på Gud, den Veldige!

 • 69:34

  Han talte ikke for å gi den fattige mat.

 • 69:35

  Så i dag har han ingen god venn her,

 • 69:36

  og ingen mat, unntatt kloakk,

 • 69:37

  som bare synderne tar inn.»

 • 69:38

  Nei, Jeg sverger ved det dere ser,

 • 69:39

  og ved det dere ikke ser

 • 69:40

  – dette er et ærverdig sendebuds tale!

 • 69:41

  Det er ikke en skalds ord, lite tror dere,

 • 69:42

  og ikke en spåmanns ord, lite tenker dere etter.

 • 69:43

  Det er en åpenbaring fra all verdens Herre!

 • 69:44

  Hvis han hadde grepet ord om Oss ut av luften,

 • 69:45

  så ville Vi grepet ham i høyre hånd,

 • 69:46

  og skåret av hans pulsåre,

 • 69:47

  og ikke en av dere kunne redde ham unna!

 • 69:48

  Dette er en påminnelse for de gudfryktige.

 • 69:49

  Men Vi vet at det blant dere er fornektere.

 • 69:50

  For de vantro er den sorg og bedrøvelse.

 • 69:51

  Men den er jo den sikreste sannhet.

 • 69:52

  Så pris din Herre, den Veldiges navn!

Paylaş
Tweet'le