71 NUH

 • 71:1

  Vi sendte Noa til hans folk: «Advar ditt folk, før en smertelig straff kommer over dem.»

 • 71:2

  Han sa: «Hør, mitt folk, jeg er en klar advarer for dere!

 • 71:3

  Tjen Gud, og frykt Ham, og adlyd meg,

 • 71:4

  så vil Han tilgi deres synder og gi dere en viss frist! Når Guds frist kommer, gis ingen utsettelse, om dere bare visste!»

 • 71:5

  Han sa videre: «Herre, jeg har kalt på mitt folk natt og dag,

 • 71:6

  men mitt kall har forsterket deres avstandtagen.

 • 71:7

  Så ofte som jeg kalte dem, så Du kunne tilgi dem, satte de fingrene i ørene og gjemte seg i sine klær, og turet frem i største hovmod.

 • 71:8

  Så kalte jeg på dem åpent,

 • 71:9

  og så talte jeg både offentlig og privat,

 • 71:10

  og jeg sa: ’Be om Herrens tilgivelse! Han er det som tilgir,

 • 71:11

  og så vil Han sende dere strømmende regn fra oven,

 • 71:12

  og forstrekke dere med rikdom og barn, og gi dere haver, og gi dere bekker.

 • 71:13

  Hva er det med dere, at dere ikke håper på Guds langmodighet,

 • 71:14

  da Han jo har skapt dere i utviklingsfaser?

 • 71:15

  Har dere ikke sett hvordan Gud har skapt syv himler lagvis,

 • 71:16

  og satt månen der som et bluss, og solen som en lysende lampe?

 • 71:17

  Gud har latt dere vokse opp av jorden,

 • 71:18

  og så lar Han dere vende tilbake dit, og så bringer Han dere frem på nytt.

 • 71:19

  Gud har bredt ut jorden for dere som et teppe,

 • 71:20

  så dere kan vandre på dens vide veier.’»

 • 71:21

  Han fortsatte: «Herre, de har ikke adlydt meg, men fulgt ham, hvis rikdom og barn kun øker hans fortapelse,

 • 71:22

  og de har smidd svære renker,

 • 71:23

  og sier: ’Oppgi ikke deres guder! Forlat ikke Wadd og Suwa, og ikke Yaroth, Yahok eller Nasr.’

 • 71:24

  De har ført mange vill. La de urettferdige bare tilta i villfarelse!»

 • 71:25

  For sine overtredelsers skyld ble de druknet, og ført inn i en ild, og de fant ingen hjelpere utenom Gud.

 • 71:26

  Og Noa sa: «Herre, etterlat ikke en eneste av de vantro på jorden!

 • 71:27

  Om Du lar dem tilbake, så vil de føre dine tjenere vill, og de vil ikke fostre annet enn syndefulle vantro.

 • 71:28

  Herre, tilgi meg og mine foreldre, og enhver som kommer inn i mitt hus som troende, og de troende menn og kvinner! Og la de urettferdige bare tilta i fordervelse.»

Paylaş
Tweet'le