72 CİN

 • 72:1

  Si: «Det er blitt åpenbart meg at en flokk dsjinner gav øre, og sa: ’Vi har visselig hørt en bemerkelsesverdig forkynnelse (Koran),

 • 72:2

  som leder til rettsindighet! Vi tror på den, og vi vil ikke gi Herren medguder.

 • 72:3

  Og Han – opphøyet er Herrens majestet – har ikke lagt seg til hustru eller barn.

 • 72:4

  De forstandssvake blant oss uttalte om Gud noe hinsides alt,

 • 72:5

  og vi mente at menneske eller dsjinn aldri ville si en løgn om Gud.

 • 72:6

  Men det var noen blant menneskene som søkte sammen med noen av dsjinnene, og forøket deres dårlighet,

 • 72:7

  og mente, som også dere mente, at Gud ville aldri gjenoppvekke noen.

 • 72:8

  Vi søkte over himmelen, men fant den fylt av strenge voktere og ildflammer.

 • 72:9

  Vi pleide å ta plass her og der for å lytte, men den som nå lytter, finner en ildflamme som lurer på ham.

 • 72:10

  Vi vet ikke om ondt er tiltenkt dem på jorden, eller om Herren har tiltenkt dem det som er godt.

 • 72:11

  Visselig er det blant oss rettskafne, og slike som ikke er det. Vi følger forskjellige veier.

 • 72:12

  Vi mente at vi aldri kunne sette Gud ut av spill på jorden, og heller ikke forpurre Ham ved flukt.

 • 72:13

  Da vi fikk høre ledelsen, trodde vi på den, og den som tror på Herren, han frykter ikke smålighet eller urett.

 • 72:14

  Noen av oss har gitt seg Gud i vold, og noen følger det de selv mener er rett: De som har gitt seg Gud i vold, disse har søkt det rette.

 • 72:15

  Men de som følger egne veier, de blir brensel for helvete.’»

 • 72:16

  «Om de holdt seg på rett vei, ville Vi gi dem rikelig vann å drikke.

 • 72:17

  for derved å sette dem på prøve. Og den som snur seg bort fra Herrens formaning, sender Han til en svær straff.

 • 72:18

  Bedestedene tilhører Gud, så påkall ingen ved siden av Gud.

 • 72:19

  Da Guds tjener stod opp for å påkalle Ham, var de tett omkring ham.»

 • 72:20

  Si: «Jeg påkaller kun Herren, og setter ingen ved Hans side.»

 • 72:21

  Si: «Jeg formår ikke å gjøre dere ondt eller godt.»

 • 72:22

  Si: «Ingen kan beskytte meg mot Gud, og jeg finner ingen tilflukt utenom Ham.

 • 72:23

  Meg påligger kun formidling fra Gud og Hans budskap. Den som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, har i vente helvetes ild, og der skal de være og bli for alltid.

 • 72:24

  Når de så endelig får se det som var stilt dem i utsikt, da vil de få vite hvem som står svakest med hensyn til hjelpere, og tallmessig.»

 • 72:25

  Si: «Jeg vet ikke om det som er stilt dere i utsikt er nær, eller om Herren vil gi det utsettelse.

 • 72:26

  Han kjenner det skjulte, og Han gjør ingen kjent med Sitt skjulte,

 • 72:27

  unntatt et sendebud Han har velbehag i. Og han ferdes med vakt, foran og bak seg,

 • 72:28

  så Han kan vite at de har levert Herrens budskap. Han omfatter alt som hos dem er, og opptegner alt nøyaktig.»

Paylaş
Tweet'le