75 KIYAMET

 • 75:1

  Nei! Jeg sverger ved oppstandelsens dag,

 • 75:2

  og enhver sjel som irettesetter seg selv.

 • 75:3

  Tror mennesket at Vi aldri kan samle sammen hans knokler?

 • 75:4

  Jo, sannelig, Vi kan til og med forme hans fingertupper!

 • 75:5

  Mennesket vil fortsette et syndefullt liv,

 • 75:6

  og han spør: «Når kommer så oppstandelsens dag?»

 • 75:7

  Når synet blendes,

 • 75:8

  og månen formørkes,

 • 75:9

  når sol og måne blir ett,

 • 75:10

  – denne dag vil mennesket si: «Hvor finnes tilflukt?»

 • 75:11

  Nei! Det finnes intet fristed.

 • 75:12

  På denne dag blir oppholdsstedet hos Herren!

 • 75:13

  På denne dag får mennesket vite hva han har utrettet og hva han har forsømt.

 • 75:14

  Mennesket blir avklaring mot seg selv,

 • 75:15

  selv om han bringer sine unnskyldninger.

 • 75:16

  La ikke tungen løpe for å skynde på åpenbaringen.

 • 75:17

  Vår oppgave er dens sammensetning og dens fremføring.

 • 75:18

  Så når Vi resiterer den, så følg med i dens resitasjon.

 • 75:19

  Derpå er det Vår oppgave å utlegge den.

 • 75:20

  Nei, dere elsker det som iler hen,

 • 75:21

  og lar det hinsidige ligge.

 • 75:22

  På den dag finnes strålende ansikter

 • 75:23

  som ser på Herren,

 • 75:24

  og på den dag finnes ansikter som er formørkede,

 • 75:25

  så man kunne tro at noe skrekkelig er over dem.

 • 75:26

  Nei, når sjelen kommer opp i halsen, og man sier,

 • 75:27

  «Hvem kan gjøre en besvergelse?»

 • 75:28

  Og den døende forstår at det er avskjeden,

 • 75:29

  og snor bena om hverandre.

 • 75:30

  Denne dag går turen til Herren!

 • 75:31

  Ikke trodde han, og ikke bad han,

 • 75:32

  men han fornektet og snudde seg bort,

 • 75:33

  og gikk så hjem til sine med stolte steg.

 • 75:34

  Ve deg, ve!

 • 75:35

  Ja, ve deg, ve!

 • 75:36

  Tror mennesket at det overlates til seg selv?

 • 75:37

  Var det ikke en dråpe utstøtt sæd?

 • 75:38

  Så ble det det minste foster. Og Han skapte og formet,

 • 75:39

  og laget det til to sorter, mann og kvinne.

 • 75:40

  Skulle ikke Han være i stand til å gi de døde liv?

Paylaş
Tweet'le