77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Ved den som sendes, den ene etter den andre,

 • 77:2

  som stormer frem,

 • 77:3

  som brer ut

 • 77:4

  og skiller ut,

 • 77:5

  og kaster ut en formaning

 • 77:6

  til unnskyldning eller advarsel!

 • 77:7

  Det dere er stilt i utsikt, vil visselig inntreffe.

 • 77:8

  Når stjernene slukkes,

 • 77:9

  når himmelen revner,

 • 77:10

  når fjellene pulveriseres

 • 77:11

  og sendebudenes tid fastsettes,

 • 77:12

  – til hvilken dag er det berammet?

 • 77:13

  Til dommens dag!

 • 77:14

  Hvordan kan du vite hva dommens dag er?

 • 77:15

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:16

  Har Vi ikke utslettet de tidligere?

 • 77:17

  Så lar Vi de senere følge dem.

 • 77:18

  Slik gjør Vi med synderne.

 • 77:19

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:20

  Har Vi ikke skapt dere av en skrøpelig væske?

 • 77:21

  Og plassert den i sikker forvaring,

 • 77:22

  til en bestemt tid?

 • 77:23

  Vi bestemte, og Vi bestemmer godt!

 • 77:24

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:25

  Har Vi ikke gjort jorden til et samlingssted

 • 77:26

  for levende og døde?

 • 77:27

  Vi satte bergmassiver på den. Vi har gitt dere ferskt vann å drikke.

 • 77:28

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:29

  «Gå hen til det dere holdt for løgn!

 • 77:30

  Gå hen til den trefoldige skygge,

 • 77:31

  som ikke svaler eller hjelper mot flammen,

 • 77:32

  som kaster gnister store som vedkubber,

 • 77:33

  som gule kameler.»

 • 77:34

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:35

  Dette er dagen der de ikke snakker,

 • 77:36

  og det ikke blir tillatt dem å bringe unnskyldninger.

 • 77:37

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:38

  Dette er dommens dag! Vi har samlet dere og de tidligere henfarne.

 • 77:39

  Om dere har en list, så prøv å overliste meg!

 • 77:40

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:41

  De gudfryktige skal være blant skygger og kilder,

 • 77:42

  og frukt de ønsker seg.

 • 77:43

  «Spis og drikk og la det smake, for den innsats dere har gjort!»

 • 77:44

  Slik lønner Vi dem som gjør vel.

 • 77:45

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:46

  Spis og nyt livet en kort tid! Dere er visselig syndere.

 • 77:47

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:48

  Om man sier til dem: «Bøy dere i bønn,» så bøyer de seg ikke.

 • 77:49

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 77:50

  På hvilket budskap vil de vel tro etter dette?

Paylaş
Tweet'le