78 NEBE

 • 78:1

  Hva snakket de med hverandre om?

 • 78:2

  Om det store budskap,

 • 78:3

  som de er uenige om.

 • 78:4

  Nei, sannelig skal de få å vite!

 • 78:5

  Så sannelig skal de få å vite!

 • 78:6

  Har Vi ikke gjort jorden til et leie?

 • 78:7

  Og fjellene til støttepilarer?

 • 78:8

  Vi har skapt dere parvis

 • 78:9

  og gitt dere søvnen til hvile

 • 78:10

  og gjort natten til en kledning

 • 78:11

  og dagen til å skaffe en levemåte.

 • 78:12

  Over dere har Vi bygget syv solide himler

 • 78:13

  og plassert en skinnende lampe,

 • 78:14

  og Vi lot falle regn fra regntunge skyer i strømmer,

 • 78:15

  for derved å frembringe korn og planter

 • 78:16

  og bugnende haver.

 • 78:17

  Dommens dag er fastsatt.

 • 78:18

  Den dag det støtes i basunen, og dere kommer i flokker;

 • 78:19

  når himmelen åpnes og blir dører,

 • 78:20

  og fjellene settes i bevegelse og blir en luftspeiling.

 • 78:21

  Sannelig, helvete ligger på lur,

 • 78:22

  et hjem for de oppsetsige.

 • 78:23

  Der skal de bli gjennom tider,

 • 78:24

  og der smaker de ingen forfriskende kjølighet og intet å drikke,

 • 78:25

  unntatt kokende vann og kloakk,

 • 78:26

  som en passende belønning.

 • 78:27

  De så ikke frem til en avregning,

 • 78:28

  og fornektet trossig Vårt ord.

 • 78:29

  Alt har Vi opptegnet i en regnskapsbok.

 • 78:30

  «Nå kan dere smake! Vi skal bare øke straffen enda mer.»

 • 78:31

  De gudfryktige har i vente seierens sted,

 • 78:32

  haver og vingårder,

 • 78:33

  høybarmede, jevngamle jomfruer,

 • 78:34

  og et fylt beger.

 • 78:35

  Der hører de verken tomt snakk eller løgnprat.

 • 78:36

  Som lønn fra Herren, som gave og som avregning,

 • 78:37

  fra Herren over himmel og jord og alt som mellom dem er, den Barmhjertige, som ingen formår å tale til.

 • 78:38

  Den dag, da Ånden og englene står på rekke og rad, da kan ingen tale, unntatt den som den barmhjertige har tillatt, og som taler rett.

 • 78:39

  Dette er sannhetens dag, og måtte alle som vil, finne hjem til Herren.

 • 78:40

  Vi har advart dere mot en overhengende straff, den dag når mennesket får se hva han har sendt i forveien til regnskapet, og den vantro utbryter: «Hadde jeg bare vært støv!»

Paylaş
Tweet'le