79 NAZİAT

 • 79:1

  Ved dem som trekker ut og spenner!

 • 79:2

  Ved dem som går ivrig frem!

 • 79:3

  Ved dem som siger frem,

 • 79:4

  og så tar ledelsen

 • 79:5

  og tar seg av saken!

 • 79:6

  Den dag når rystelsen ryster,

 • 79:7

  og følges av rystelse,

 • 79:8

  på denne dag vil hjertene banke

 • 79:9

  og blikkene slås ned.

 • 79:10

  De sier: «Skal vi bringes tilbake til det vi var?

 • 79:11

  Når vi er morkne ben?»

 • 79:12

  Og de tilføyer: «Det vil være en retur med tap!»

 • 79:13

  Men det lyder et eneste skrall,

 • 79:14

  og så er de lys våkne.

 • 79:15

  Historien om Moses har vel nådd deg?

 • 79:16

  Da Herren ropte til ham i den hellige dal Tuwa:

 • 79:17

  «Gå til Farao! Han er oppsetsig!

 • 79:18

  Og si: ’Ønsker du ikke å rense deg,

 • 79:19

  og at jeg leder deg hen til Herren, så du kan vise gudsfrykt?’»

 • 79:20

  Så viste Han ham det største jærtegnet,

 • 79:21

  men han forkastet og var ulydig.

 • 79:22

  Så vendte han ryggen og fjernet seg raskt,

 • 79:23

  sammenkalte folk

 • 79:24

  og sa: «Jeg er deres høyeste herre.»

 • 79:25

  Så tok Gud ham fatt med den hinsidiges og denne verdens straff.

 • 79:26

  I dette er visselig en lærepenge for den som har gudsfykt!

 • 79:27

  Er dere mer krevende å skape, eller himmelen Han har bygget?

 • 79:28

  Han hevet opp dens tak og gav den form,

 • 79:29

  lot dens natt bli mørk og lot morgenlyset komme frem.

 • 79:30

  Så bredte Han jorden ut

 • 79:31

  og brakte frem av den vann og grønne enger,

 • 79:32

  og Han gav fjellene fast feste,

 • 79:33

  til glede for dere og deres hjorder.

 • 79:34

  Når så den store katastrofe inntreffer,

 • 79:35

  den dag når mennesket kommer i hu hva han jaget etter,

 • 79:36

  og helvete bringes frem for alle som ser,

 • 79:37

  da skal den som var oppsetsig

 • 79:38

  og foretrakk jordelivet,

 • 79:39

  få helvete til herberge.

 • 79:40

  Men den som fryktet Herrens maktstilling og nektet seg sine lyster,

 • 79:41

  – se, paradisets have er herberget.

 • 79:42

  De spør deg om timen, om når den kommer.

 • 79:43

  Hva kan vel du si om dette?

 • 79:44

  Dens endelige tid beror hos Herren.

 • 79:45

  Du er bare en advarer for dem som frykter den.

 • 79:46

  Den dag de får se den, blir det som om de hadde ventet bare en kveld eller en morgenstund.

Paylaş
Tweet'le