80 ABESE

 • 80:1

  Han rynket pannen og vendte seg bort

 • 80:2

  fordi den blinde kom til ham.

 • 80:3

  Men hva vet du, kanskje vil han rense seg,

 • 80:4

  eller komme til ettertanke, så formaningen kan være til gagn for ham?

 • 80:5

  Men den som er seg selv nok,

 • 80:6

  ham tar du vel imot,

 • 80:7

  skjønt det er ikke ditt ansvar om han ikke renser seg.

 • 80:8

  Men den som kommer til deg full av iver

 • 80:9

  og frykt,

 • 80:10

  ham overser du.

 • 80:11

  Nei sannelig, dette er en påminnelse,

 • 80:12

  og den som vil, legger seg den på minne,

 • 80:13

  på ærverdige blad,

 • 80:14

  opphøyde og rene,

 • 80:15

  ved skriveres hender,

 • 80:16

  edle og fromme.

 • 80:17

  Død over mennesket! Hvor utakknemlig han er!

 • 80:18

  Av hva har Han vel skapt ham?

 • 80:19

  Av en sæddråpe har Han skapt ham, og så fastsatt rammen for ham.

 • 80:20

  Derpå har Han lagt til rette hans vei.

 • 80:21

  Så lar Han ham dø og bringer ham i graven.

 • 80:22

  Derpå, når Han vil, gjenoppvekker Han ham.

 • 80:23

  Nei, sannelig, han har ikke utført det Han påla ham!

 • 80:24

  Så la da mennesket betrakte sin føde!

 • 80:25

  Vi har latt vannet strømme rikelig,

 • 80:26

  og så laget Vi små sprekker i jorden.

 • 80:27

  Og i dem har Vi latt korn vokse,

 • 80:28

  og vinstokker og grønnsaker,

 • 80:29

  oliven og palmer

 • 80:30

  og trefylte haver

 • 80:31

  og frukt, og fôr,

 • 80:32

  til glede for dere og deres fe.

 • 80:33

  Men når drønnet kommer!

 • 80:34

  På denne dag flyr mannen bort fra sin bror,

 • 80:35

  sin mor og sin far,

 • 80:36

  sin hustru og sine barn.

 • 80:37

  På denne dag har enhver en sak som opptar ham fullt.

 • 80:38

  På denne dag vil det være ansikter som stråler,

 • 80:39

  og ler og er fulle av fryd.

 • 80:40

  På denne dag vil det være ansikter fylt av støv

 • 80:41

  og dekket av mørke:

 • 80:42

  Disse er de vantro, de syndefulle.

Paylaş
Tweet'le