81 TEKVİR

 • 81:1

  Når solen formørkes,

 • 81:2

  når stjernene fordunkles,

 • 81:3

  når fjellene settes i bevegelse,

 • 81:4

  når kameler som skal føde forsømmes,

 • 81:5

  når villdyrene flokker seg,

 • 81:6

  når havene syder,

 • 81:7

  når sjelene forenes med kroppene,

 • 81:8

  når småpiker som ble levende begravd spørres,

 • 81:9

  for hvilken synd de ble drept,

 • 81:10

  når skriftrullene (regnskapsbøkene) åpnes,

 • 81:11

  når himmelen flås vekk,

 • 81:12

  når det fyres opp i helvete,

 • 81:13

  når paradiset bringes nær,

 • 81:14

  da skal enhver få vite hva han har prestert.

 • 81:15

  Jeg sverger ved planetene,

 • 81:16

  de vandrende og forsvinnende stjerner,

 • 81:17

  ved natten, når den mørkner,

 • 81:18

  ved morgenen, når den trekker pusten:

 • 81:19

  Dette er sannelig ord fra en nobel utsending,

 • 81:20

  med stor makt hos tronens Herre,

 • 81:21

  fast, adlydt og trofast.

 • 81:22

  Deres bysbarn er aldeles ikke besatt!

 • 81:23

  Han har virkelig sett ham ved den klare horisont!

 • 81:24

  Han var ikke tilbakeholden når det gjelder det skjulte!

 • 81:25

  Det var ikke en forkastet satans ord!

 • 81:26

  Hvor vil dere da ta veien?

 • 81:27

  Dette er intet annet enn en formaning for all verden,

 • 81:28

  for den av dere som vil holde rett kurs.

 • 81:29

  Men dere vil ikke, med mindre Gud, all verdens Herre, vil.

Paylaş
Tweet'le