82 İNFİTAR

 • 82:1

  Når himmelen revner,

 • 82:2

  når stjernene strøs utover,

 • 82:3

  når havene flyter over,

 • 82:4

  når gravene blir endevendt,

 • 82:5

  da skal enhver få vite hva han har utrettet og hva han har forsømt.

 • 82:6

  Menneske! Hva har forledet deg vedrørende din høysinnede Herre?

 • 82:7

  Han som har skapt deg, formet deg og gitt deg rette proporsjoner

 • 82:8

  i den skikkelse Han ønsket å gi deg?

 • 82:9

  Men sannelig, dere fornekter dommen!

 • 82:10

  Men over dere er voktere,

 • 82:11

  ærverdige skrivere

 • 82:12

  som vel vet hva dere gjør!

 • 82:13

  De fromme skal være i salighet,

 • 82:14

  mens de syndefulle skal være i helvete.

 • 82:15

  Der skal de brenne på dommens dag,

 • 82:16

  og derfra kan de ikke komme bort.

 • 82:17

  Hvordan kan du vite hva dommens dag er?

 • 82:18

  Hvordan kan du virkelig vite hva dommens dag er?

 • 82:19

  Den dag da ingen makter å utrette noe for en annen. Saken ligger denne dag i Guds hånd!

Paylaş
Tweet'le