83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Ve dem som snyter!

 • 83:2

  Som når de tilmåles av folk, krever fullt mål,

 • 83:3

  men når de måler ut til dem eller veier til dem, så snyter de.

 • 83:4

  Tror ikke disse at de blir gjenoppvekket

 • 83:5

  til en svær dag,

 • 83:6

  den dag da menneskene skal stå frem for all verdens Herre?

 • 83:7

  Så sannelig, de syndefulles bok er i Sidsjin.

 • 83:8

  Men hvordan kan du vite hva Sidsjin er?

 • 83:9

  Det er en fullskreven bok.

 • 83:10

  Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

 • 83:11

  Som fornekter dommens dag!

 • 83:12

  Ingen fornekter den, unntatt enhver som går over grensen, full av synd.

 • 83:13

  Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: «Fabler fra gamle dager!»

 • 83:14

  Nei så sannelig, det de har bedrevet, har rustet fast på deres hjerter!

 • 83:15

  Sannelig, på hin dag skal de stenges ute fra Herren,

 • 83:16

  og så skal de havne i helvete.

 • 83:17

  Så lyder det: «Dette er det dere fornektet!»

 • 83:18

  Så sannelig, de frommes bok er i Illiyun.

 • 83:19

  Men hvordan kan du vite hva Illiyun er?

 • 83:20

  Det er en fullskreven bok,

 • 83:21

  som de som er Gud nær, bevitner.

 • 83:22

  De fromme skal visselig være i lykksalighet.

 • 83:23

  På hvileleier lar de blikket streife,

 • 83:24

  og du ser i deres ansikter i lykksalighetens glans.

 • 83:25

  De får forseglet, edel vin å drikke,

 • 83:26

  dens segl er moskus, og måtte alle lengtende lengte etter dette!

 • 83:27

  Dens blanding er fra Tasnim,

 • 83:28

  en kilde hvorav de drikker som er Gud nær.

 • 83:29

  Sannelig, synderne lo av de troende,

 • 83:30

  og når de gikk forbi dem, blunket de til hverandre,

 • 83:31

  og når de kom hjem til sine egne, var de glade og fornøyde.

 • 83:32

  Og når de så dem, sa de: «Disse er helt på villspor!»

 • 83:33

  Men de var ikke sendt som voktere over dem!

 • 83:34

  Så på denne dag ler de troende av de vantro,

 • 83:35

  der de ligger på hvileleier og lar blikket streife.

 • 83:36

  Er ikke de vantro blitt belønnet for det de bedrev?

Paylaş
Tweet'le