84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Når himmelen revner,

 • 84:2

  adlyder Herren, og er under Hans bud.

 • 84:3

  Når jorden jevnes ut

 • 84:4

  og kaster frem det som er i den og tømmer seg,

 • 84:5

  adlyder Herren, og er under Hans bud.

 • 84:6

  Menneske, du strever med kraft henimot din Herre, og du skal møte Ham.

 • 84:7

  Hva den angår som får sin bok levert i høyre hånd,

 • 84:8

  han får en lett avregning

 • 84:9

  og vender glad om til sine.

 • 84:10

  Men hva den angår som får levert sin bok fra bak ryggen,

 • 84:11

  han vil rope på tilintetgjørelse,

 • 84:12

  og han havner i helvetes ild.

 • 84:13

  Han levde glad og fornøyd blant sine

 • 84:14

  og trodde visselig at han aldri skulle vende tilbake.

 • 84:15

  Men nei, Herren hadde ham for øyet.

 • 84:16

  Nei, jeg sverger ved aftenrøden,

 • 84:17

  ved natten og alt den bærer i seg,

 • 84:18

  og ved månen når den er full!

 • 84:19

  Dere skal sannelig gå fra tilstand til tilstand.

 • 84:20

  Hva er det med dem, at de ikke tror?

 • 84:21

  Og når Koranen fremleses for dem, at de ikke faller ned for Gud?

 • 84:22

  Nei, de som er vantro holder sannhet for løgn,

 • 84:23

  og Gud vet best hva de har i seg.

 • 84:24

  Bebud for dem en smertelig straff!

 • 84:25

  Unntatt er de som tror og lever rettskaffent. De skal få en velfortjent lønn!

Paylaş
Tweet'le