89 FECR

 • 89:1

  Ved morgengryet!

 • 89:2

  Ved ti netter!

 • 89:3

  Ved det like og det ulike!

 • 89:4

  Ved natten når den svinner hen!

 • 89:5

  Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?

 • 89:6

  Du har vel sett hva Herren gjorde med folket Ad?

 • 89:7

  Med det søylerike Iram,

 • 89:8

  hvis like ikke er skapt i verden?

 • 89:9

  Og med folket Thamod, som hugget seg inn i fjellsiden i dalen?

 • 89:10

  Og Farao, han med pyramidene?

 • 89:11

  De som vandret i overmot på jorden,

 • 89:12

  og spredte ufred og fordervelse?

 • 89:13

  Men Herren lot tuktens svepe ramme dem!

 • 89:14

  Herren er på vakt!

 • 89:15

  Når Herren setter mennesket på prøve ved ære og velstand, sier det: «Herren har hedret meg!»

 • 89:16

  Men hvis Han setter det på prøve ved å utmåle knapt hans levemåte, så sier det: «Herren ringeakter meg!»

 • 89:17

  Nei, sannelig, men dere hedrer ikke den faderløse

 • 89:18

  og ansporer ikke til å gi den fattige mat,

 • 89:19

  dere sluker grådig hans lille arv.

 • 89:20

  Dere elsker rikdom over all måte.

 • 89:21

  Nei, sannelig! Når jorden jevnes til støv,

 • 89:22

  når Herren kommer, og englene, rekke etter rekke,

 • 89:23

  når helvete bringes frem, på denne dag vil mennesket saktens erindre. Men hva tjener det da til med ettertanke?

 • 89:24

  Og det vil si: «Om jeg bare hadde sendt i forveien noe godt for mitt liv!»

 • 89:25

  Ingen kan straffe som Han gjør på denne dag.

 • 89:26

  Ingen lenker slik som Han.

 • 89:27

  Du sjel, som har ro og harmoni,

 • 89:28

  vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt:

 • 89:29

  Gå inn blant Mine tjenere!

 • 89:30

  Gå inn i Mitt paradis!

Paylaş
Tweet'le