92 LEYL

 • 92:1

  Ved natten når den dekker til!

 • 92:2

  Ved dagen når den stråler opp!

 • 92:3

  Ved Han som skapte mann og kvinne!

 • 92:4

  Deres innsats er visselig av mange slag.

 • 92:5

  Hva ham angår, som gir gaver og viser gudsfrykt,

 • 92:6

  og tror på det beste,

 • 92:7

  ham vil Vi lette det for hen til lettelsen.

 • 92:8

  Men hva ham angår, som er gjerrig og seg selv nok,

 • 92:9

  og fornekter det beste,

 • 92:10

  ham vil Vi lette det for hen til det tunge,

 • 92:11

  og hans rikdom kan ikke hjelpe ham når han går i fortapelsen.

 • 92:12

  Ledelsen er visselig Vår sak,

 • 92:13

  og Vårt er det siste, og det første.

 • 92:14

  Så advarer Jeg dere da mot en flammende Ild,

 • 92:15

  hvor bare den elendigste skal havne,

 • 92:16

  han som fornekter og vender ryggen til.

 • 92:17

  Men den fromme og gudfryktige skal holdes unna den

 • 92:18

  som gir ut det han eier for å rense seg,

 • 92:19

  og som ikke viser noen en gunst for at den skal gjengjeldes,

 • 92:20

  men kun søker Herrens, den Høyestes velbehag.

 • 92:21

  Han skal visselig bli tilfreds!

Paylaş
Tweet'le