96 ALAK

 • 96:1

  Forkynn i din Herres navn! Han som skaper,

 • 96:2

  skaper mennesket av en liten seig klump.

 • 96:3

  Forkynn! Se, Herren er den store velgjører,

 • 96:4

  som ved pennen har undervist,

 • 96:5

  undervist mennesket om ting det ikke kjente.

 • 96:6

  Nei, mennesket er sannelig oppsetsig,

 • 96:7

  for det mener å være seg selv nok!

 • 96:8

  Til Herren vender alt tilbake!

 • 96:9

  Du har vel sett ham som forbyr

 • 96:10

  en trell når han forretter bønnen?

 • 96:11

  Mener du at han følger ledelsen,

 • 96:12

  eller fremmer gudsfrykt?

 • 96:13

  Eller mener du at han fornekter og vender seg bort?

 • 96:14

  Vet han ikke at Gud ser!

 • 96:15

  Nei, sannelig, hvis han ikke slutter, skal Vi ta ham i luggen,

 • 96:16

  en løgnaktig, syndefull lugg!

 • 96:17

  La ham bare tilkalle sin klikk,

 • 96:18

  så skal Vi tilkalle vokterne!

 • 96:19

  Nei! Adlyd ham ikke! Fall ned i bønn, og kom din Gud nær!

Paylaş
Tweet'le