15 HİCİR

 • 15:1

  Alif. Lam. Ra. To są znaki Księgi i Koranu jasnego!

 • 15:2

  Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?!

 • 15:3

  Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą!

 • 15:4

  I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem.

 • 15:5

  Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani też go nie opóźni.

 • 15:6

  Oni powiedzieli: "O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany!

 • 15:7

  Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?"

 • 15:8

  My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą, i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki.

 • 15:9

  Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!

 • 15:10

  I wysłaliśmy już posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów.

 • 15:11

  Ale każdy posłaniec, który do nich przyszedł, był wyśmiewany.

 • 15:12

  W ten sposób My sprawiamy, iż to przenika w serca grzeszników.

 • 15:13

  Oni nie wierzą w niego, a już przeminęła tradycja przodków.

 • 15:14

  Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali,

 • 15:15

  To i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo też jesteśmy ludźmi zaczarowanymi."

 • 15:16

  Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.

 • 15:17

  Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.

 • 15:18

  A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący.

 • 15:19

  A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące; i sprawiliśmy, iż wyrosła na niej wszelka rzecz wyważona.

 • 15:20

  I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do życia, dla was i dla tych, których wy nie zaopatrujecie.

 • 15:21

  I nie ma żadnej rzeczy, której nie posiadalibyśmy pełne skarby; My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary.

 • 15:22

  My posyłamy wiatry użyźniające, My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy jesteście jej strażnikami.

 • 15:23

  Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; My jesteśmy dziedzicami wszystkiego!

 • 15:24

  My znamy dobrze tych spośród was, którzy się wysuwają naprzód, i znamy także tych, którzy pozostają w tyle.

 • 15:25

  Zaprawdę, twój Pan ich zbierze! Zaprawdę, On jest mądry, wszechwiedzący!

 • 15:26

  My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.

 • 15:27

  A dżiny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.

 • 15:28

  I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny, z uformowanego mułu.

 • 15:29

  A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha, to padnijcie przed nim, wybijając pokłony!"

 • 15:30

  I pokłonili się aniołowie wszyscy razem,

 • 15:31

  Z wyjątkiem Iblisa; on odmówił przyłączenia się do tych, którzy wybijają pokłony.

 • 15:32

  Powiedział Pan: "O Iblisie! Cóż z tobą, iż nie jesteś z tymi, którzy wybijają pokłony?"

 • 15:33

  On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem, którego stworzyłeś z suchej gliny, z uformowanego mułu."

 • 15:34

  Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty!

 • 15:35

  I, zaprawdę, przekleństwo nad tobą aż do Dnia Sądu!"

 • 15:36

  On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!"

 • 15:37

  Powiedział: "Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać

 • 15:38

  Aż do Dnia czasu oznaczonego."

 • 15:39

  On powiedział: "Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi,

 • 15:40

  Z wyjątkiem tych spośród Twoich sług, którzy są szczerze oddani."

 • 15:41

  Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta!

 • 15:42

  Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi żadnej władzy, oprócz tych spośród błądzących, którzy pójdą za tobą!"

 • 15:43

  Zaprawdę, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich!

 • 15:44

  Posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część.

 • 15:45

  Zaprawdę; bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł:

 • 15:46

  "Wejdźcie tutaj w pokoju - bezpieczni!"

 • 15:47

  I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach. Jak bracia, będą spoczywać na łożach zwróceni ku sobie twarzą w twarz.

 • 15:48

  Nie dotknie ich tam żadne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni.

 • 15:49

  Obwieść Moim sługom, iż Ja jestem Przebaczający, Litościwy!

 • 15:50

  Zaprawdę, Moja kara jest karą bolesną!

 • 15:51

  I obwieść im o gościach Abrahama!

 • 15:52

  Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy, my się was obawiamy!"

 • 15:53

  Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!"

 • 15:54

  On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść, kiedy osiągnąłem już podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?"

 • 15:55

  Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. Nie bądź więc z liczby tych, którzy rozpaczają!"

 • 15:56

  Powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych, którzy zabłądzili?"

 • 15:57

  Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa, o posłańcy?"

 • 15:58

  Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,

 • 15:59

  Ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą,

 • 15:60

  Oprócz jego żony. Zdecydowaliśmy bowiem, iż ona będzie pośród tych, którzy pozostali w tyle."

 • 15:61

  A kiedy przyszli do rodziny Lota,

 • 15:62

  On powiedział: "Zaprawdę, jesteście ludźmi nieznanymi!"

 • 15:63

  Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym, w co oni powątpiewali.

 • 15:64

  Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni!

 • 15:65

  Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną; idź za nimi i niech nikt się nie ogląda; idźcie tam, gdzie wam nakazano!"

 • 15:66

  I wydaliśmy taki rozkaz, aby ci, którzy rankiem znajdą się w tyle, zostali odcięci.

 • 15:67

  Ludzie z miasta przybyli uradowani.

 • 15:68

  On powiedział: "To są moi goście. Nie zniesławiajcie mnie!

 • 15:69

  Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!"

 • 15:70

  Oni powiedzieli: "Czyż my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?"

 • 15:71

  On powiedział: "Oto moje córki, jeśli już macie coś czynić!"

 • 15:72

  Na twoje życie. Oni, zaprawdę, w swoim odurzeniu wędrują na ślepo!

 • 15:73

  I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca.

 • 15:74

  I wywróciliśmy miasto od dołu do góry, i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny.

 • 15:75

  Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy umieją je czytać!

 • 15:76

  Zaprawdę, ono jest na drodze jeszcze istniejącej!

 • 15:77

  Zaprawdę, w tym jest znak dla wierzących!

 • 15:78

  I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi!

 • 15:79

  Przeto zemściliśmy się na nich. zaprawdę, obydwa miasta stały się jasnym wzorem!

 • 15:80

  I oto mieszkańcy Al-Hidżr uznali wysłanników za kłamców.

 • 15:81

  My przynieśliśmy im Nasze znaki, lecz oni się odwrócili.

 • 15:82

  I drążyli mieszkania w górach, bezpieczni.

 • 15:83

  I pochwycił ich krzyk o rannej porze.

 • 15:84

  I na nic im się przydało to, co oni zyskali.

 • 15:85

  Przecież stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co się między nimi znajduje, w całej prawdzie. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym!

 • 15:86

  Zaprawdę, twój Pan jest Stwórcą, Wszechwiedzącym!

 • 15:87

  Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały.

 • 15:88

  Nie wytężaj więc oczu ku temu, co daliśmy w używanie pewnym grupom spośród nich. I nie użalaj się nad nimi. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi

 • 15:89

  Powiedz: "Zaprawdę, ja jestem jawnie ostrzegającym

 • 15:90

  Podobnie zesłaliśmy na tych,

 • 15:91

  Którzy dzielili Koran na części.

 • 15:92

  Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy

 • 15:93

  O to, co oni czynili

 • 15:94

  Wyznawaj otwarcie to, co tobie zostało nakazane, i odwróć się od bałwochwalców!

 • 15:95

  My tobie wystarczymy bez szyderców, umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga.

 • 15:96

  Ale niebawem oni się dowiedzą

 • 15:97

  My wiemy, iż twoja pierś się ściska na to, co oni mówią.

 • 15:98

  Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych, którzy wybijają pokłony!

 • 15:99

  Czcij twego Pana, aż przyjdzie do ciebie pewność!

Paylaş
Tweet'le