19 MERYEM

 • 19:1

  Kaf. Ha. Ja. Ajn. Sad.

 • 19:2

  Wspomnienie o miłosierdziu twego Pana względem Jego sługi Zachariasza.

 • 19:3

  Oto wezwał on swego Pana wezwaniem skrytym.

 • 19:4

  Powiedział on: "Panie mój! Moje kości osłabły, a głowa rozjaśniła się siwizną. A ja nigdy nie byłem, Panie mój, w modlitwie do Ciebie nieszczęśliwy.

 • 19:5

  Oto obawiam się moich bliskich po mojej śmierci. A moja żona jest bezpłodna. Daj mi więc od Ciebie następcę!

 • 19:6

  On będzie po mnie dziedziczył; on będzie dziedzicem rodu Jakuba. Panie mój! Znajdź w nim upodobanie!"

 • 19:7

  "O Zachariaszu! Oto My obwieszczamy ci radosną wieść - syna, którego imię będzie Jan! Nie daliśmy tego samego imienia nikomu przedtem."

 • 19:8

  On powiedział: "Panie mój! Jakże ja będę miał syna, skoro moja żona jest bezpłodna, a ja osiągnąłem już podeszły wiek starca."

 • 19:9

  Powiedział On: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Ja przecież stworzyłem cię przedtem, kiedy byłeś niczym."

 • 19:10

  Powiedział: "Panie mój! Uczyń mi jakiś znak!" Rzekł: "Oto mój znak dla ciebie: nie będziesz mówił do ludzi przez trzy noce, będąc zdrowym."

 • 19:11

  Wyszedł on wtedy z sanktuarium do swojego ludu i zasugerował im: "Głoście chwałę rano i wieczorem!"

 • 19:12

  "O Janie! Trzymaj Księgę mocno! " Daliśmy mu mądrość, kiedy był małym chłopcem;

 • 19:13

  I współczucie pochodzące od Nas, i czystość.

 • 19:14

  Był on bogobojny; był dobry dla swoich rodziców; nie był tyranem, buntownikiem.

 • 19:15

  Pokój mu: w dniu, kiedy się urodził, w dniu, kiedy będzie umierał, w dniu, kiedy zostanie wskrzeszony do życia!

 • 19:16

  I wspomnij w Księdze Marię! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie.

 • 19:17

  I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek.

 • 19:18

  Powiedziała: "Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą, jeśli jesteś bogobojny."

 • 19:19

  On powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego."

 • 19:20

  Ona powiedziała: "Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?"

 • 19:21

  On powiedział: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!"

 • 19:22

  I poczęła go, i oddaliła się z nim w dalekie miejsce.

 • 19:23

  I doprowadziły ją bóle porodowe do pnia drzewa palmowego. Powiedziała: "Obym była umarła przedtem; obym była całkowicie zapomniana!"

 • 19:24

  Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: "Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk.

 • 19:25

  Potrząśnij ku sobie pień palmy, ona ci zrzuci świeże, dojrzałe daktyle.

 • 19:26

  Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim."

 • 19:27

  I przyszła z nim do swego ludu niosąc go. Oni powiedzieli: "O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną!

 • 19:28

  O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna."

 • 19:29

  Wtedy ona wskazała na nie. Oni powiedzieli: "Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?"

 • 19:30

  On powiedział: "Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem.

 • 19:31

  On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę - jak długo będę żył -

 • 19:32

  I dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym.

 • 19:33

  I pokój nade mną w dniu, kiedy się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia."

 • 19:34

  To jest Jezus, syn Marii, słowo Prawdy, w którą powątpiewają.

 • 19:35

  Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: "Bądź!", i ona jest.

 • 19:36

  Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest droga prosta!

 • 19:37

  I powstały wśród nich sekty. Lecz biada tym, którzy nie uwierzyli, na widok Dnia Wielkiego!

 • 19:38

  Jakże szybko oni usłyszą i zobaczą w Dniu, kiedy przyjdą do Nas! Lecz niesprawiedliwi są dzisiaj w błędzie oczywistym.

 • 19:39

  I ostrzegaj ich przed Dniem westchnienia kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta; oni jednak są niedbali i nie wierzą.

 • 19:40

  Zaprawdę, My dziedziczymy ziemię i tych, którzy są na niej; oni zostaną do Nas sprowadzeni.

 • 19:41

  I wspomnij w Księdze Abrahama! To był człowiek sprawiedliwy, prorok!

 • 19:42

  Oto powiedział on do swojego ojca: "O mój ojcze! Dlaczego czcisz to, co nie słyszy, to, co nie widzi, to, co ci nic nie pomoże?

 • 19:43

  O mój ojcze! Ja otrzymałem wiedzę, która nie przyszła do ciebie; postępuj więc za mną, poprowadzę ciebie drogą równą!

 • 19:44

  O mój ojcze! Nie czcij szatana! Zaprawdę, szatan jest buntownikiem względem Miłosiernego!

 • 19:45

  O mój ojcze! Boję się, aby cię nie dotknęła kara od Miłosiernego i abyś nie był poplecznikiem szatana."

 • 19:46

  On powiedział: O Abrahamie! Czy ty wyrzekasz się moich bogów? Jeśli nie zaprzestaniesz, to ja ciebie ukamienuję! Oddal się ode mnie na jakiś czas!"

 • 19:47

  Powiedział: "Pokój tobie! Będę prosił mego Pana o przebaczenie dla ciebie. On przecież jest dla mnie miłościwy.

 • 19:48

  Ja się odłączam od was i od tego, co wy wzywacie poza Bogiem. Ja wzywam swego Pana. Być może, nie będę nieszczęśliwy w modlitwie do mego Pana."

 • 19:49

  A kiedy Abraham odłączył się od nich i od tego, co oni czcili poza Bogiem, obdarzyliśmy go Izaakiem i Jakubem; i wszystkich uczyniliśmy prorokami.

 • 19:50

  I obdarzyliśmy ich Naszym miłosierdziem; uczyniliśmy dla nich język prawdy wyniosłym.

 • 19:51

  I wspomnij w Księdze Mojżesza, który był szczerze oddany i był prorokiem!

 • 19:52

  Wezwaliśmy go z prawej strony góry i sprowadziliśmy go blisko dla poufnej rozmowy.

 • 19:53

  I podarowaliśmy mu, z Naszego miłosierdzia, brata jego Aarona, proroka.

 • 19:54

  I wspomnij w Księdze Isma`ila, który był szczery w obietnicy; był on posłańcem, prorokiem.

 • 19:55

  On nakazał swojej rodzinie modlitwę i jałmużnę; i Pan znalazł w nim upodobanie.

 • 19:56

  I wspomnij w Księdze Idrisa, który był sprawiedliwy, był prorokiem.

 • 19:57

  I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe.

 • 19:58

  Oto ci, których Bóg obsypał dobrodziejstwami: spośród proroków z potomstwa Adama; spośród tych, których zabraliśmy z Noem; spośród potomstwa Abrahama i Izraela; spośród tych, których prowadziliśmy drogą prostą i których wybraliśmy. Kiedy były im recytowane znaki Miłosiernego, oni padali na twarz, wybijając pokłony i płacząc.

 • 19:59

  Po nich przyszli następcy, którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami; niebawem spotka ich zguba.

 • 19:60

  Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i czynią dobro. Ci wejdą do Ogrodu i nie doznają w niczym niesprawiedliwości.

 • 19:61

  Do Ogrodów Edenu, które obiecał Miłosierny swoim sługom wierzącym w to, co skryte. Zaprawdę, Jego obietnica się spełnia!

 • 19:62

  Nie będą oni tam słyszeć pustej gadaniny, lecz tylko: "Pokój!" Będą tam mieli zaopatrzenie rano i wieczorem.

 • 19:63

  Oto jest Ogród, który My dajemy w dziedzictwo tym spośród Naszych sług, którzy są bogobojni.

 • 19:64

  My zstępujemy tylko na rozkaz Tego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nami, to, co jest za nami, i to, co jest między tym wszystkim. Twój Pan nie zapomina!

 • 19:65

  On jest Panem niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego imieniem?

 • 19:66

  Człowiek mówi: "Czy kiedy umrę, to z pewnością zostanę wyprowadzony żywy?"

 • 19:67

  Czy człowiek sobie nie przypomina, iż My stworzyliśmy go poprzednio, kiedy był niczym?

 • 19:68

  Na twego Pana! My zbierzemy z pewnością ich i szatanów i rzucimy ich wokół Gehenny na kolana!

 • 19:69

  Następnie wydzielimy z każdej sekty tych spośród nich, którzy byli najbardziej zbuntowani przeciwko Miłosiernemu.

 • 19:70

  My przecież najlepiej znamy tych, którzy najbardziej zasługują na to, by się tam palić.

 • 19:71

  Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana!

 • 19:72

  Następnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach.

 • 19:73

  Kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, mówią ci, którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli: "Która z tych dwóch grup jest lepsza pod względem swego położenia i przebywa w lepszym towarzystwie?"

 • 19:74

  Ileż to pokoleń wytraciliśmy przed nimi, które były wspanialsze bogactwem i wyglądem!

 • 19:75

  Powiedz: "Każdemu, kto znajduje się w błędzie, niech Miłosierny przedłuży czas; aż zobaczą oni to, co im zostało obiecane: albo karę, albo Godzinę." Wtedy oni się dowiedzą, kto ma gorsze miejsce i kto jest słabszy jako wojsko.

 • 19:76

  Bóg pomnaża drogę prostą tym, którzy nią idą. A dobre dzieła, które są trwałe, otrzymają u twego Pana jeszcze lepszą nagrodę i lepszą odpłatę.

 • 19:77

  Czy ty widziałeś tego, który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z pewnością dane mi będą majątek i dzieci!"

 • 19:78

  Czy on zbadał to, co skryte, albo czy zawarł on przymierze z Miłosiernym?

 • 19:79

  Wcale nie! My zapiszemy to, co on mówi, i znacznie przedłużymy mu karę.

 • 19:80

  My odziedziczymy po nim to, co on mówi, i on przyjdzie do Nas sam jeden.

 • 19:81

  Oni wzięli sobie bogów poza Bogiem, aby byli dla nich potęgą.

 • 19:82

  Wcale nie tak! Oni odrzucą ich cześć i okażą się ich przeciwnikami.

 • 19:83

  Czy ty nie widziałeś, iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do złego?

 • 19:84

  Dlatego nie śpiesz się przeciwko nim! My dajemy im tylko pewną liczbę.

 • 19:85

  W Dniu, kiedy zbierzemy bogobojnych ku Miłosiernemu, jako wybrane poselstwo,

 • 19:86

  Popędzimy grzeszników ku Gehennie, jako stado do wodopoju.

 • 19:87

  Oni nie będą mieli żadnego wstawiennictwa oprócz tych, którzy zawarli przymierze z Miłosiernym.

 • 19:88

  Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna!"

 • 19:89

  Popełniliście rzecz potworną!

 • 19:90

  Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadną się w proch

 • 19:91

  - od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna.

 • 19:92

  A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna!

 • 19:93

  Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako sługa.

 • 19:94

  On ich przeliczył i policzył ich dobrze.

 • 19:95

  I oni wszyscy przyjdą do Niego, w Dniu Zmartwychwstania, pojedynczo.

 • 19:96

  Zaprawdę, tym, którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła - Miłosierny przygotuje miłość.

 • 19:97

  I My uczyniliśmy go łatwym, w twoim języku, abyś głosił radosną wieść bogobojnym i ostrzegał przezeń ludzi opornych.

 • 19:98

  Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Czy ty przeczuwasz choć jednego z nich? Czy ty słyszysz choć najmniejszy ich szept?

Paylaş
Tweet'le