23 MÜMİNUN

 • 23:1

  Szczęśliwi są wierzący,

 • 23:2

  Którzy są pokorni w swoich modlitwach,

 • 23:3

  Którzy się odwracają od pustej gadaniny,

 • 23:4

  Którzy dają jałmużnę,

 • 23:5

  Którzy zachowują wstrzemięźliwość,

 • 23:6

  Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.

 • 23:7

  - a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni -

 • 23:8

  Którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań;

 • 23:9

  Którzy odprawiają swoje modlitwy.

 • 23:10

  Tacy są dziedzicami,

 • 23:11

  Którzy odziedziczą Raj, gdzie będą przebywać na wieki.

 • 23:12

  Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny.

 • 23:13

  Następnie umieściliśmy go - jako kroplę nasienia - w naczyniu solidnym.

 • 23:14

  Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.

 • 23:15

  Następnie, z pewnością, pomrzecie,

 • 23:16

  A w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.

 • 23:17

  Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia:

 • 23:18

  Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi; a przecież My mamy władzę ją usunąć.

 • 23:19

  I spowodowaliśmy, iż powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli; są tam obfite owoce, które wy zjadacie.

 • 23:20

  I drzewo wyrastające z góry Synaj, które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących.

 • 23:21

  Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego, co znajduje się w ich brzuchach; i są w nich liczne dla was korzyści, z nich się też żywicie;

 • 23:22

  Wy na nich, tak samo jak na okręcie, jesteście przenoszeni.

 • 23:23

  Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego boga oprócz Niego! Czyż wy nie będziecie bogobojni?!"

 • 23:24

  I starszyzna - ci z jego ludu, którzy nie uwierzyli - powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy; on chce się wywyższyć nad wami. A gdyby zechciał Bóg, to z pewnością zesłałby aniołów. My nie słyszeliśmy, żeby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków.

 • 23:25

  To tylko człowiek opętany przez dżiny; doglądajcie go więc przez jakiś czas!"

 • 23:26

  Noe powiedział: "Panie mój! Dopomóż mi,.. ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!".

 • 23:27

  I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec, wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę, oprócz tych spośród nich, przeciwko którym już poprzednio zostało wypowiedziane słowo. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych, którzy byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, oni zostaną zatopieni!

 • 23:28

  A kiedy urządzisz się, ty i ci, którzy są razem z tobą na statku, powiedz: "Chwała niech będzie Bogu, który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!"

 • 23:29

  I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych, którzy doprowadzają do przystani!"

 • 23:30

  Zaprawdę, w tym są znaki! I My jesteśmy, z pewnością, doświadczającymi!

 • 23:31

  Po nich utworzyliśmy inne pokolenie.

 • 23:32

  I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! Czyż nie będziecie bogobojni?"

 • 23:33

  I powiedziała starszyzna z jego ludu, ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego, i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w życiu tego świata: "To przecież tylko człowiek, podobnie jak wy; który je, co wy jecie, i który pije, co wy pijecie.

 • 23:34

  A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was, to z pewnością będziecie stratni!

 • 23:35

  Czy on obiecuje wam, że kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi, zostaniecie wyprowadzeni?

 • 23:36

  Daleko, daleko jest to, co wam zostało obiecane!

 • 23:37

  Nie ma tu nic innego, jak tylko nasze życie na tym świecie; umieramy i żyjemy, i nie będziemy wskrzeszeni!

 • 23:38

  Ten oto jest tylko człowiekiem, który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. My jemu nie wierzymy."

 • 23:39

  Powiedział: "Panie mój, dopomóż mi, ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!"

 • 23:40

  Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą żałować!"

 • 23:41

  I słusznie pochwycił ich krzyk, i uczyniliśmy ich śmieciem. Precz z ludem niesprawiedliwych!

 • 23:42

  I stworzyliśmy po nich inne pokolenie.

 • 23:43

  Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opróżni.

 • 23:44

  Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców, jednego po drugim. Za każdym razem, kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec, oni go uważali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi, i sprawiliśmy, iż przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!

 • 23:45

  Potem posłaliśmy Mojżesza i jego brata Aarona, z Naszymi znakami i władzą oczywistą,

 • 23:46

  Do Faraona i jego starszyzny. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym.

 • 23:47

  Oni powiedzieli: "Czyż mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas, skoro ich lud to nasi niewolnicy?"

 • 23:48

  I uznali ich obydwóch za kłamców, i znaleźli się wśród tych, którzy są zgubieni.

 • 23:49

  I daliśmy Mojżeszowi Księgę - być może, oni pójdą po drodze prostej!

 • 23:50

  I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła.

 • 23:51

  O wy, posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale, co wy czynicie.

 • 23:52

  Zaprawdę, ten wasz naród jest narodem jedynym. Ja jestem waszym Panem. Bójcie się Mnie!

 • 23:53

  Oni jednak podzielili się na różne sekty; i każda grupa cieszy się tym, co posiada.

 • 23:54

  Pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas!

 • 23:55

  Czy, oni przypuszczają, że to, co My im dajemy w postaci majątku i synów,

 • 23:56

  Oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi!

 • 23:57

  Zaprawdę, ci, którzy drżą z obawy przed swoim Panem,

 • 23:58

  Ci, którzy wierzą w znaki swego Pana,

 • 23:59

  Ci, którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu,

 • 23:60

  Ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca drżą, iż mają powrócić do swego Pana

 • 23:61

  - oto są ci, którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom; oni są pierwsi w ich spełnianiu.

 • 23:62

  My nakładamy na każdą duszę tylko to, co jest w jej możliwości. My mamy Księgę, która mówi prawdę, i oni nie doznają niesprawiedliwości.

 • 23:63

  Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny, oprócz tych, które stale popełniają.

 • 23:64

  A kiedy My ukarzemy tych spośród nich, którzy żyją w dostatku, wtedy oni będą błagać.

 • 23:65

  "Nie lamentujcie dzisiaj, przecież nie otrzymacie od Nas pomocy!

 • 23:66

  Moje znaki były wam recytowane, lecz wy obracaliście się na piętach,

 • 23:67

  Okazując dumę względem nich, i spędzaliście noc na pustych rozmowach."

 • 23:68

  Czyż oni się nie zastanowili nad tym słowem, kiedy przyszło do nich to, co nie przyszło do ich pierwszych ojców?

 • 23:69

  Czyżby oni nie poznali swojego Posłańca, skoro się go wyrzekli?

 • 23:70

  Albo też czy powiedzą, iż jest on opętany przez dżiny? Przeciwnie, on przyszedł do nich z prawdą, lecz większość z nich nienawidzi prawdy.

 • 23:71

  A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami, to, z pewnością, uległyby rozkładowi niebiosa i ziemia, i ci, którzy się w nich znajdują. Tak, przyszliśmy do nich z napomnieniem, lecz oni od napomnienia się odwrócili.

 • 23:72

  Albo czy ty żądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie!

 • 23:73

  Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej.

 • 23:74

  I, zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, od tej drogi odchodzą.

 • 23:75

  A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło, to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie, błądząc na oślep.

 • 23:76

  I dosięgła ich Nasza kara, lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu; i oni się nie upokorzyli.

 • 23:77

  Aż kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej, wtedy popadną tam w rozpacz.

 • 23:78

  On jest Tym, który stworzył dla was słuch, wzrok i serce. Jakże mało jesteście wdzięczni!

 • 23:79

  On jest Tym, który rozsiał was po ziemi; i do Niego będziecie zebrani.

 • 23:80

  On jest Tym, który daje życie i powoduje śmierć. Do Niego należy następstwo nocy i dnia. Czy wy nie rozumiecie?

 • 23:81

  Przeciwnie, oni mówią podobnie, jak mówili praojcowie.

 • 23:82

  Oni mówili: "Czyż kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni?

 • 23:83

  To nam było już obiecane, i poprzednio naszym ojcom, lecz to są tylko baśnie przodków."

 • 23:84

  Powiedz: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?"

 • 23:85

  Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?"

 • 23:86

  Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?"

 • 23:87

  Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?"

 • 23:88

  Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?"

 • 23:89

  Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?"

 • 23:90

  Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą, lecz oni na pewno są kłamcami!

 • 23:91

  Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga. Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!

 • 23:92

  On zna to, co jest skryte i co jest jawne. On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy! /

 • 23:93

  Powiedz: "Panie mój! Jeślibyś mi tylko pokazał to, co im zostało obiecane!

 • 23:94

  Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!"

 • 23:95

  My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to, co im obiecujemy.

 • 23:96

  Odpychaj zło za pomocą tego, co jest lepsze. My znamy najlepiej to, co oni opisują!

 • 23:97

  I powiedz: "Panie mój! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów!

 • 23:98

  I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili się u mnie!"

 • 23:99

  A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć, on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem!

 • 23:100

  Być może, ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego, co pozostawiłem." Ależ nie! To jest tylko słowo, które on wypowiada; a za nimi jest przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni.

 • 23:101

  A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać.

 • 23:102

  Wtedy ci, których szale okażą się ciężkie, będą szczęśliwi.

 • 23:103

  A ci, których szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy stracili samych siebie. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki.

 • 23:104

  Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.

 • 23:105

  "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uważaliście je za kłamstwo."

 • 23:106

  Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi.

 • 23:107

  Panie nasz! Wyprowadź nas z niej! A jeśli będziemy ponownie czynić zło, to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi."

 • 23:108

  On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!"

 • 23:109

  Przecież mówiła. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!"

 • 23:110

  I wy szydziliście z nich, tak iż zapomnieliście o wspominaniu Mnie, kiedy się z nich wyśmiewaliście.

 • 23:111

  Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to, iż byli cierpliwi; oni triumfują.

 • 23:112

  On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?"

 • 23:113

  Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. Lecz zapytaj tych, którzy liczą."

 • 23:114

  On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Gdybyście tylko wiedzieli!

 • 23:115

  Czy sądzicie, iż My stworzyliśmy was nadaremnie i że nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?"

 • 23:116

  Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan tronu szlachetnego!

 • 23:117

  A kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego boga, nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi!

 • 23:118

  I powiedz: "Panie mój! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!"

Paylaş
Tweet'le