26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta. Sin. Mim.

 • 26:2

  To są znaki Księgi jasnej!

 • 26:3

  Być może, zadręczasz się dlatego, że oni nie wierzą.

 • 26:4

  Jeśli zechcemy, to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorzą się przed nimi ich karki.

 • 26:5

  A nie przychodzi do nich żadne nowe napomnienie od Miłosiernego, żeby się od niego nie odwrócili

 • 26:6

  I nie uznali go za kłamstwo. Otóż niebawem przyjdą do nich wieści o tym, z czego oni się wyśmiewali.

 • 26:7

  Czyż oni nie patrzą na ziemię? Ileż wszelkiego rodzaju par szlachetnych wyrosło na niej za Naszą przyczyną!

 • 26:8

  Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość z nich nie wierzy!

 • 26:9

  I zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:10

  Oto twój Pan wezwał Mojżesza: "Idź do ludu niesprawiedliwego,

 • 26:11

  Ludu Faraona! Czyż oni nie będą bogobojni?"

 • 26:12

  Powiedział: "Panie mój! Boję się, żeby mnie nie uznali za kłamcę;

 • 26:13

  ściśnie się moja pierś i mój język się nie rozwiąże. Poślij więc po Aarona!

 • 26:14

  Oni mają pewne przewinienie do zarzucenia mi i obawiam się, że mnie zabiją."

 • 26:15

  Rzekł: "Wcale nie! Idźcie obydwaj z Naszymi znakami. My będziemy razem z wami, będziemy się przysłuchiwać.

 • 26:16

  Idźcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: Jesteśmy posłańcami od Pana światów.

 • 26:17

  Odeślij z nami synów Izraela"

 • 26:18

  Powiedział Faraon: "Czy nie wychowaliśmy ciebie wśród nas, kiedy byłeś dzieckiem? Czy nie przebywałeś wśród nas przez wiele lat twego życia?

 • 26:19

  Potem popełniłeś czyn, który popełniłeś; i jesteś wśród niewdzięczników!"

 • 26:20

  Powiedział: "Popełniłem ten czyn będąc wśród ludzi, którzy błądzą.

 • 26:21

  I uciekłem od was, ponieważ się was obawiałem; a Pan mój dał mi mądrość i uczynił mnie jednym z posłańców.

 • 26:22

  Czyż to dobrodziejstwo, z powodu którego czynisz mi wyrzuty, było dane po to, aby uczynić niewolnikami synów Izraela?"

 • 26:23

  Powiedział Faraon: "A kto to jest Pan światów?"

 • 26:24

  Powiedział: "Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi - jeśli jesteście pewni wiary!"

 • 26:25

  Powiedział tym; którzy byli wokół niego: "Czyż wy nie słyszycie?"

 • 26:26

  Powiedział Mojżesz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!"

 • 26:27

  Powiedział: "Zaprawdę, ten wasz posłaniec, który został wam przysłany, jest chyba opętany!"

 • 26:28

  Powiedział: "To jest Pan Wschodu i Zachodu, i tego, co jest między nimi - gdybyście tylko chcieli zrozumieć!"

 • 26:29

  Powiedział Faraon: "Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę wrzucić do więzienia!"

 • 26:30

  Powiedział: "A jeśli ja przyjdę do ciebie z czymś oczywistym?"

 • 26:31

  Powiedział: "Przychodź więc z tym, jeśli jesteś prawdomówny!"

 • 26:32

  Wtedy on rzucił laskę swoją i oto stała się ona prawdziwym wężem.

 • 26:33

  I wyciągnął swoją rękę, i oto ona stała się biała dla- patrzących.

 • 26:34

  Powiedział do starszyzny,;, która go otaczała: "Zaprawdę, to jest czarownik uczony!

 • 26:35

  On chce przepędzić was z waszej ziemi przez swoje czary. Cóż więc doradzicie?"

 • 26:36

  Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu, jemu i jego bratu, i wyślij do miast ludzi,

 • 26:37

  Którzy zbiorą i przyprowadzą wszystkich mądrych czarowników."

 • 26:38

  I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie określonego dnia.

 • 26:39

  I powiedziano ludziom: "Czy zechcecie się zebrać?

 • 26:40

  Być może, pójdziemy za czarownikami, jeśli oni zwyciężą?"

 • 26:41

  A kiedy przyszli czarownicy, powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy jakąś nagrodę, jeśli będziemy zwycięzcami?"

 • 26:42

  On Powiedział: "Tak, z pewnością! I będziecie dopuszczeni do nas blisko!"

 • 26:43

  Powiedział do nich Mojżesz: "Rzućcie, co macie rzucić!"

 • 26:44

  Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potęgę Faraona, my będziemy zwycięzcami!"

 • 26:45

  Wówczas Mojżesz rzucił swoją laskę i połknęła ona to, co oni wymyślili fałszywie.

 • 26:46

  Wtedy czarownicy rzucili się na ziemię, wybijając pokłony.

 • 26:47

  Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów!

 • 26:48

  Pana Mojżesza i Aarona!"

 • 26:49

  Powiedział Faraon: "Uwierzyliście jemu, zanim dałem wam pozwolenie. On jest pewnie waszym mistrzem, który was nauczył czarów! Lecz wy niebawem się dowiecie. Oberznę wam ręce i nogi naprzemianlegle i każę was wszystkich ukrzyżować!"

 • 26:50

  Oni powiedzieli: "Żadna szkoda! My się zwrócimy do naszego Pana!

 • 26:51

  Pragniemy, by nasz Pan przebaczył nam nasze grzechy, ponieważ jesteśmy pierwsi z wierzących."

 • 26:52

  I objawiliśmy Mojżeszowi: "Wyruszaj nocą z Moimi sługami! Wy na pewno będziecie ścigani!"

 • 26:53

  Wtedy Faraon rozesłał po miastach ludzi zwołujących:

 • 26:54

  "Zaprawdę, oni stanowią tylko nieliczną grupę;

 • 26:55

  Srodze nas rozgniewali,

 • 26:56

  Lecz nas jest wielu i mamy się na baczności."

 • 26:57

  I wtedy pozbawiliśmy ich ogrodów i źródeł,

 • 26:58

  Skarbów i szlachetnego miejsca pobytu.

 • 26:59

  Tak się stało. I daliśmy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela.

 • 26:60

  Wtedy Egipcjanie urządzili za nimi pościg o wschodzie słońca.

 • 26:61

  A kiedy ujrzały się nawzajem obie gromady ludzi, towarzysze Mojżesza powiedzieli: "Oni nas niewątpliwie dosięgną!"

 • 26:62

  Powiedział: "Wcale nie! Zaprawdę, ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!"

 • 26:63

  I objawiliśmy Mojżeszowi: "Uderz twoją laską morze!" I ono się rozdzieliło, a każda jego część była jak wielka góra.

 • 26:64

  I pozwoliliśmy przybliżyć się tamtym drugim.

 • 26:65

  I wyratowaliśmy Mojżesza i tych wszystkich, którzy razem z nim byli.

 • 26:66

  A potopiliśmy tamtych.

 • 26:67

  Zaprawdę, w tym jest znak! Lecz większość z nich nie uwierzyła.

 • 26:68

  Twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:69

  I opowiedz im historię Abrahama!

 • 26:70

  Oto powiedział on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?"

 • 26:71

  Powiedzieli: "Czcimy bałwany i trwamy przed nimi pobożnie."

 • 26:72

  Powiedział: "Czy one was słyszą, kiedy wy ich wzywacie?

 • 26:73

  I czy one są wam pożyteczne czy szkodliwe?"

 • 26:74

  Powiedzieli: "Nie! Lecz my znaleźliśmy naszych ojców, którzy w ten sposób czynili."

 • 26:75

  Powiedział: "A czy przyglądnęliście się temu,

 • 26:76

  Co czciliście, wy i wasi najdawniejsi ojcowie?

 • 26:77

  Te bałwany są przecież wrogami dla mnie, a nie Pan światów,

 • 26:78

  Który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą,

 • 26:79

  Który mnie karmi i poi,

 • 26:80

  A kiedy zachoruję, to mnie leczy;

 • 26:81

  Który sprowadzi na mnie śmierć, potem mnie ożywi,

 • 26:82

  I który - pragnę tego gorąco - przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu!

 • 26:83

  Panie mój! Użycz mi mądrości, i połącz mnie ze sprawiedliwymi.

 • 26:84

  Uczyń mnie językiem prawdy wśród późniejszych pokoleń.

 • 26:85

  Uczyń mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczęśliwości.

 • 26:86

  Przebacz mojemu ojcu, był bowiem w liczbie błądzących.

 • 26:87

  I nie zawstydź mnie w Dniu, kiedy oni zostaną wskrzeszeni;

 • 26:88

  W Dniu, kiedy nie przyniosą korzyści ani majątek, ani synowie,

 • 26:89

  Jedynie ten, który przyjdzie do Boga z czystym sercem."

 • 26:90

  I przybliżony będzie Ogród dla bogobojnych,

 • 26:91

  A piekło ukaże się jasno dla tych, którzy błądzili!

 • 26:92

  Będzie im powiedziane: "Gdzie są ci, których czciliście

 • 26:93

  Poza Bogiem? Czy oni wam pomagają albo czy pomagają samym sobie?"

 • 26:94

  Zostaną tam wrzuceni oni sami i ci, którzy zabłądzili,

 • 26:95

  I zastępy Iblisa, wszyscy razem.

 • 26:96

  Oni będą mówili, prowadząc tam spór między sobą:

 • 26:97

  Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie,

 • 26:98

  Kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów!

 • 26:99

  Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy,

 • 26:100

  Nie mamy więc orędowników

 • 26:101

  Ani też nie mamy wiernego przyjaciela.

 • 26:102

  O, jeśliby nam dany był powrót, to bylibyśmy między wiernymi!"

 • 26:103

  Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!

 • 26:104

  Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:105

  Lud Noego uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.

 • 26:106

  Oto powiedział im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie się Boga?

 • 26:107

  Ja przecież jestem dla was posłańcem godnym zaufania!

 • 26:108

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:109

  Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty; moja zapłata należy tylko do Pana światów.

 • 26:110

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!"

 • 26:111

  Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyć, skoro za tobą poszli najpodlejsi?"

 • 26:112

  On powiedział: "Ja nie posiadam wiedzy o tym, co oni czynili.

 • 26:113

  Rachunek ich należy tylko do mego Pana; gdybyście byli tego świadomi!

 • 26:114

  Ja nie chciałbym odpychać wierzących.

 • 26:115

  Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."

 • 26:116

  Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz, o Noe, to z pewnością cię ukamienujemy!"

 • 26:117

  Powiedział: "Panie mój! Mój lud uznał mnie za kłamcę.

 • 26:118

  Rozstrzygnij więc jasno między mną a nim! Uratuj mnie i tych wiernych, którzy są razem ze mną!"

 • 26:119

  I uratowaliśmy jego i tych, którzy byli z nim w załadowanym statku;

 • 26:120

  I potopiliśmy pozostałych.

 • 26:121

  Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!

 • 26:122

  Zaprawdę, twój pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:123

  I lud Ad uznał wysłanników za kłamców.

 • 26:124

  Oto powiedział do nich ich brat Hud: "Czy wy się boicie się Boga?

 • 26:125

  Ja przecież jestem dla was posłańcem godnym zaufania.

 • 26:126

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:127

  Ja nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda należy tylko do Pana światów!

 • 26:128

  Czy nadal będziecie budować na każdym wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy?

 • 26:129

  I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei, że będziecie nieśmiertelni?!

 • 26:130

  A kiedy przejmujecie władzę siłą, jesteście gwałtowni jak tyrani.

 • 26:131

  Bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:132

  Bójcie się Tego, który was zaopatrzył w to, co wam wiadomo:

 • 26:133

  On zaopatrzył was w trzody i synów,

 • 26:134

  Ogrody i źródła.

 • 26:135

  Ja, zaprawdę, boję się dla was Wielkiego Dnia!"

 • 26:136

  Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno, czy ty nas napominasz, czy też nie jesteś z liczby napominających.

 • 26:137

  Nasze postępowanie podobne jest tylko do postępowania naszych przodków.

 • 26:138

  I my nie będziemy ukarani!"

 • 26:139

  I oni uznali go za kłamcę, więc ich wytraciliśmy. Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy

 • 26:140

  Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:141

  I lud Samud uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.

 • 26:142

  Oto powiedział im ich brat Salih: "Czy wy nie będziecie bogobojni?

 • 26:143

  Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.

 • 26:144

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:145

  Nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Pana światów!

 • 26:146

  Czy myślicie, że zawsze pozostaniecie wśród tego, co jest tutaj, bezpieczni?

 • 26:147

  Wśród ogrodów i źródeł?

 • 26:148

  Wśród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kiściach owoców?

 • 26:149

  Czy myślicie, że zawsze będziecie zręcznie wykuwać domy w górach?

 • 26:150

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:151

  I nie słuchajcie ludzi bezbożnych,

 • 26:152

  Którzy szerzą zgorszenie na ziemi i nie czynią dobra!"

 • 26:153

  Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych.

 • 26:154

  Jesteś tylko człowiekiem jak my. Przynieś nam jakiś znak, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"

 • 26:155

  Powiedział: "To jest wielbłądzica; ona pić będzie określonego dnia, a wy pić będziecie innego oznaczonego dnia.

 • 26:156

  Nie czyńcie jej nic złego, bo dosięgnie was kara Dnia Wielkiego!"

 • 26:157

  Oni jednak przecięli jej pęciny, lecz nazajutrz tego pożałowali.

 • 26:158

  I dosięgła ich kara. Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!

 • 26:159

  Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:160

  Lud Lota uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.

 • 26:161

  Oto powiedział do nich brat ich Lot: "Czy wy nie będziecie bogobojni?

 • 26:162

  Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.

 • 26:163

  Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:164

  Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów!

 • 26:165

  Czy będziecie obcować z mężczyznami ze wszystkich światów,

 • 26:166

  A pozostawiać wasze żony, które stworzył wasz Pan dla was? Tak, jesteście ludem występnym!"

 • 26:167

  Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz, o Locie, to niechybnie zostaniesz wypędzony!"

 • 26:168

  On powiedział: "Nienawidzę tego, co wy czynicie.

 • 26:169

  Panie mój! Wyratuj mnie i moją rodzinę od tego, co oni czynią!"

 • 26:170

  I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem;

 • 26:171

  Jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle.

 • 26:172

  Następnie wytraciliśmy innych.

 • 26:173

  I spuściliśmy na nich gwałtowny deszcz. A jakże zgubny jest deszcz dla tych, którzy zostali ostrzeżeni!

 • 26:174

  Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!

 • 26:175

  Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:176

  Mieszkańcy Gąszczu uznali za kłamców tych, którzy zostali posłani.

 • 26:177

  Oto powiedział do nich Szu`ajb: "Czy wy nie będziecie bogobojni?

 • 26:178

  Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.

 • 26:179

  Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!

 • 26:180

  Ja nie żądam od was żadnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów!

 • 26:181

  Dawajcie pełną miarę, a nie bądźcie w liczbie tych, którzy narażają na straty!

 • 26:182

  Ważcie dokładną wagą!

 • 26:183

  Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie!

 • 26:184

  Bójcie się Tego, który was stworzył, i pokolenia dawnych przodków!"

 • 26:185

  Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych.

 • 26:186

  Jesteś przecież tylko człowiekiem, podobnie jak my; i sądzimy, że jesteś tylko kłamcą.

 • 26:187

  Spuść więc na nas płaty z nieba, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"

 • 26:188

  On powiedział: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!"

 • 26:189

  Lecz oni uznali go za kłamcę. I pochwyciła ich kara Dnia Cienia: to była kara Dnia Wielkiego.

 • 26:190

  Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy.

 • 26:191

  Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!

 • 26:192

  To jest objawienie Pana światów!

 • 26:193

  Z nim zeszedł Duch wierny

 • 26:194

  Na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających

 • 26:195

  W języku arabskim, jasnym.

 • 26:196

  Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków!

 • 26:197

  Czy to nie było dla nich znakiem, że wiedzą to uczeni synów Izraela?

 • 26:198

  Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców

 • 26:199

  I on wyrecytowałby to przed nimi, to oni też by mu nie uwierzyli.

 • 26:200

  W ten sposób wprowadziliśmy to w serca grzeszników.

 • 26:201

  Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej.

 • 26:202

  I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie będą się jej spodziewać.

 • 26:203

  Oni wtedy powiedzą: "Czy my znajdziemy się wśród tych, którym będzie dana zwłoka?"

 • 26:204

  Czy oni starają się przyspieszyć Naszą karę?

 • 26:205

  Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im używać życia przez wiele lat,

 • 26:206

  A potem przyszło do nich to, co im zostało obiecane,

 • 26:207

  To czyż przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane używać?

 • 26:208

  I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, zanim nie zostali tam wysłani ci, którzy ostrzegali

 • 26:209

  Dla napomnienia; ponieważ My nie byliśmy niesprawiedliwi.

 • 26:210

  Nie przynieśli go przecież szatani.

 • 26:211

  To im się nie godzi i nie są do tego zdolni;

 • 26:212

  Oni są odsunięci od słuchania.

 • 26:213

  Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, żadnego innego boga, żebyś się nie znalazł wśród tych, którzy będą ukarani.

 • 26:214

  I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych!

 • 26:215

  Pochyl twe skrzydła ku tym spośród wiernych, którzy postępują za tobą!

 • 26:216

  A jeśli ciebie nie słuchają, to powiedz im: "Ja nie jestem winien tego, co wy czynicie!,

 • 26:217

  Zaufaj Potężnemu, Litościwemu

 • 26:218

  Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz

 • 26:219

  I kiedy się obracasz wśród tych, którzy wybijają pokłony.

 • 26:220

  Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący

 • 26:221

  Czy ja mam was powiadomić, na kogo zstępują szatani?

 • 26:222

  Zstępują oni na każdego kłamcę, grzesznika.

 • 26:223

  Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich to kłamcy.

 • 26:224

  A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą.

 • 26:225

  Czy ty nie widzisz, jak oni wędrują po wszystkich dolinach

 • 26:226

  I jak mówią to, czego nie czynią?

 • 26:227

  Wyjątek stanowią ci, którzy uwierzyli, pełnili dobre dzieła i często wspominali Boga. Oni obronili się po tym, jak doznali niesprawiedliwości. A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają!

Paylaş
Tweet'le