36 YA-SİN

 • 36:1

  Ja. Sin.

 • 36:2

  Na Koran pełen mądrości!

 • 36:3

  Zaprawdę, ty jesteś wśród posłańców

 • 36:4

  Na drodze prostej!

 • 36:5

  Oto objawienie Potężnego, Litościwego,

 • 36:6

  Dane ci, abyś ostrzegał lud, którego ojcowie nie byli ostrzegani, są więc niedbali:

 • 36:7

  Sprawdziło się już słowo nad większością z nich, lecz oni nie wierzą.

 • 36:8

  My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione nieruchomo.

 • 36:9

  I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę; w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą.

 • 36:10

  I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą.

 • 36:11

  Ty możesz ostrzegać tylko tego, który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego, co jest ukryte. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie.

 • 36:12

  Zaprawdę, My przywracamy do życia umarłych i zapisujemy, co oni przygotowali pierwej i co pozostawili; i każdą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze.

 • 36:13

  I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta, kiedy przybyli do niego posłańcy.

 • 36:14

  Oto posłaliśmy ich dwóch, lecz oni uznali ich za kłamców; wtedy wsparliśmy ich trzecim. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was."

 • 36:15

  Powiedzieli: "Wy przecież jesteście tylko śmiertelnikami, podobnie jak my. Miłosierny nie zesłał niczego, wy tylko kłamiecie!"

 • 36:16

  Powiedzieli: "Pan nasz wie, że zostaliśmy do was wysłani,

 • 36:17

  Mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia."

 • 36:18

  Powiedzieli: "Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna."

 • 36:19

  Powiedzieli: "Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami. A skoro jesteście napomniani... Lecz wy jesteście ludźmi występnymi."

 • 36:20

  I przybył wtedy pewien człowiek, pospiesznie biegnąc z końca miasta, i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami!

 • 36:21

  Idźcie za tymi, którzy nie żądają od was żadnej zapłaty i którzy są na drodze prostej!

 • 36:22

  Dlaczego nie miałbym czcić Tego, który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni?

 • 36:23

  Czyż mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią.

 • 36:24

  Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu.

 • 36:25

  Zaprawdę, ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!"

 • 36:26

  Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O, jeśliby mój lud wiedział,

 • 36:27

  że mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi, którzy zostali uhonorowani!"

 • 36:28

  I po nim nie posłaliśmy już przeciw jego ludowi żadnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać.

 • 36:29

  I był tylko jeden krzyk - i oto oni zgaśli!

 • 36:30

  O, jakie zasmucenie dla sług! Żaden posłaniec nie przychodzi do nich, żeby się z niego nie wyśmiewali.

 • 36:31

  Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą?

 • 36:32

  Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni!

 • 36:33

  I znakiem dla nich - ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą.

 • 36:34

  I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła,

 • 36:35

  Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni?

 • 36:36

  Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.

 • 36:37

  I znakiem dla nich - noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.

 • 36:38

  I słońce - ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!

 • 36:39

  I księżyc - ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.

 • 36:40

  I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.

 • 36:41

  I znakiem dla nich - iż nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym.

 • 36:42

  I stworzyliśmy dla nich podobny do niego, na który oni wsiadają.

 • 36:43

  Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani

 • 36:44

  Jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu, by do pewnego czasu cieszyć się życiem.

 • 36:45

  Kiedy im mówią: "Bójcie się tego, co jest przed wami, i tego, co jest za wami; być może doznacie miłosierdzia..."

 • 36:46

  A jednak żaden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich, żeby się od niego nie odwrócili.

 • 36:47

  A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego, czym obdarzył was Bóg!", to ci, którzy nie wierzą, mówią do tych, którzy wierzą: "Czyż my mamy karmić tych, których mógłby nakarmić Bóg, jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!"

 • 36:48

  I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"

 • 36:49

  Nie będę wiele czekać; tylko jeden krzyk ich pochwyci, kiedy jeszcze będą się sprzeczać.

 • 36:50

  I nie będą oni w stanie przygotować żadnego polecenia ani też powrócić do swoich rodzin.

 • 36:51

  I zadmą w trąbę! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospieszą i

 • 36:52

  Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!"

 • 36:53

  I będzie tylko jeden krzyk. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni.

 • 36:54

  I tego Dnia żadna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. Będziecie wynagrodzeni tylko za to, co czyniliście.

 • 36:55

  Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować.

 • 36:56

  Oni i ich żony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych łożach.

 • 36:57

  Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają.

 • 36:58

  "Pokój!" - słowo od Pana litościwego.

 • 36:59

  Trzymajcie się z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy!

 • 36:60

  Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest wrogiem jawnym!

 • 36:61

  Czcijcie Mnie! - to jest droga prosta!"

 • 36:62

  Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?

 • 36:63

  Oto Gehenna, która nam została obiecana!

 • 36:64

  Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście!

 • 36:65

  Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta, lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym, co oni zarobili.

 • 36:66

  A jeślibyśmy chcieli, to starlibyśmy ich oczy; i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi, lecz jakżeby mogli widzieć?

 • 36:67

  I jeślibyśmy chcieli, to przemienilibyśmy ich na miejscu, wtedy oni nie mogliby ani odejść, ani powrócić.

 • 36:68

  A komu My dajemy długie życie, to pochylamy jego postać. Czyż oni nie rozumieją?

 • 36:69

  My nie nauczyliśmy go poezji - to by nie było dla niego odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny,

 • 36:70

  Jako ostrzeżenie dla każdego żyjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych.

 • 36:71

  Czyż oni nie widzieli, iż My stworzyliśmy dla nich, między tym, co stworzyły Nasze ręce - trzody, których są posiadaczami?

 • 36:72

  I poddaliśmy im je: jedne z nich służą im do jazdy wierzchem, a inne jako pożywienie.

 • 36:73

  Mają też z nich inne korzyści, jak i napoje. Czyż mogą nie być wdzięczni?

 • 36:74

  Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. Być może, oni będą wspomożeni?!

 • 36:75

  Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy, chociażby byli zastępem dla nich przygotowanym.

 • 36:76

  Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy, co oni ukrywają i co ujawniają.

 • 36:77

  Czyż nie widział człowiek, jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem!

 • 36:78

  I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: "Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?"

 • 36:79

  Powiedz: "Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący!

 • 36:80

  On jest Tym, który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa, i oto wy zapalacie z niego."

 • 36:81

  Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem, Wszechwiedzącym!

 • 36:82

  Jego rozkaz - kiedy On chce jakiejś rzeczy - zawiera się w słowie: "Bądź!" - i ona jest.

 • 36:83

  Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni!

Paylaş
Tweet'le