37 SAFFAT

 • 37:1

  Na tych, którzy stoją w szeregach,

 • 37:2

  I tych, którzy odpędzają gwałtownie,

 • 37:3

  I tych, którzy recytują napomnienie!

 • 37:4

  Zaprawdę, wasz Bóg jest Jeden!

 • 37:5

  Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, i Pan wschodów!

 • 37:6

  Oto ozdobiliśmy najniższe niebo ozdobą z gwiazd,

 • 37:7

  Również dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem.

 • 37:8

  Oni nie mogą przysłuchiwać się najwyższej radzie; rażeni ze wszystkich stron,

 • 37:9

  Są odpędzani; i dla nich będzie kara nieustanna;

 • 37:10

  Chyba że któryś z nich uchwyci jakiś fragment, lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający.

 • 37:11

  Zapytaj więc ich: Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej od innych, których stworzyliśmy? My przecież stworzyliśmy ich z lepkiej gliny.

 • 37:12

  Tak ty się dziwisz, a oni się wyśmiewają!

 • 37:13

  I kiedy im się przypomina, oni sobie nie przypominają,

 • 37:14

  A kiedy widzą znak, to się wyśmiewają;

 • 37:15

  I mówią: "To są czary oczywiste!

 • 37:16

  Czyż kiedy pomrzemy i kiedy się staniemy prochem i kośćmi, czyż naprawdę zostaniemy wskrzeszeni,

 • 37:17

  My i nasi praojcowie?"

 • 37:18

  Powiedz: "Tak! I będziecie pokorni!"

 • 37:19

  I będzie tylko jeden krzyk, i wtedy zobaczą,

 • 37:20

  I powiedzą: "Biada nam! To jest Dzień Sądu!"

 • 37:21

  To jest Dzień Rozstrzygnięcia, który uznaliście za kłamstwo!

 • 37:22

  Zbierzcie tych, którzy byli niesprawiedliwi, i ich żony, i to, co oni czcili

 • 37:23

  Poza Bogiem, i poprowadźcie ich ku drodze do piekła!

 • 37:24

  Zatrzymajcie ich, bo będą zapytani:

 • 37:25

  "Cóż z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?"

 • 37:26

  Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani.

 • 37:27

  Zbliżają się do siebie i pytają jeden drugiego.

 • 37:28

  Oni mówią: "Wy przecież przychodziliście do nas z prawej strony. "

 • 37:29

  Ci powiedzą: "Nie, przeciwnie, wy nie byliście wierzącymi

 • 37:30

  I my nie mieliśmy nad wami żadnej władzy; byliście ludem buntowników.

 • 37:31

  Sprawdziło się na nas słowo naszego Pana, - my, z pewnością, zakosztujemy!

 • 37:32

  My więc zaprowadziliśmy was na bezdroża, bo sami byliśmy błądzącymi.

 • 37:33

  I oto oni, tego Dnia, będą współuczestnikami w karze.

 • 37:34

  Oto w ten sposób postępujemy z grzesznikami!

 • 37:35

  Zaprawdę, kiedy im mówiono: "Nie ma boga, jak tylko Bóg!" - oni wbijali się w pychę.

 • 37:36

  Mówili: "Czyż porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?"

 • 37:37

  Wcale nie! On przyszedł z prawdą i potwierdził prawdziwość posłańców.

 • 37:38

  Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej!

 • 37:39

  Będzie wam zapłacone tylko za to, co czyniliście.

 • 37:40

  Z wyjątkiem sług Boga, szczerze oddanych.

 • 37:41

  Dla nich będzie zaopatrzenie znane:

 • 37:42

  Owoce; i będą uhonorowani

 • 37:43

  W Ogrodach szczęśliwości,

 • 37:44

  Spoczywając na łożach, zwróceni twarzami ku sobie.

 • 37:45

  Będą wokół nich krążyć z pucharem napoju ze źródła

 • 37:46

  Czystego - rozkoszy dla pijących.

 • 37:47

  Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znużenia.

 • 37:48

  I przy nich będą dziewice skromnie patrzące, o dużych oczach,

 • 37:49

  Podobne do pereł ukrytych.

 • 37:50

  Będą podchodzić jedni do drugich, zadając sobie wzajemnie pytania.

 • 37:51

  Jeden z nich powie: "Miałem towarzysza, który mówił:

 • 37:52

  Czy ty jesteś spośród tych, którzy przyjmują prawdę?

 • 37:53

  Czy kiedy pomrzemy i kiedy staniemy się prochem i kośćmi, to czy będziemy sądzeni"

 • 37:54

  I powie: "Czy zechcecie popatrzyć w dół?"

 • 37:55

  Wtedy on przyjrzy się i zobaczy swego towarzysza w środku piekła.

 • 37:56

  I powie: "Na Boga! Ty mnie omal nie zgubiłeś.

 • 37:57

  Gdyby nie dobroć mojego Pana, to na pewno byłbym wśród skazanych.

 • 37:58

  Czyż my nie pomarliśmy

 • 37:59

  Naszą pierwszą śmiercią i nie spotkała nas kara?"

 • 37:60

  Zaprawdę, to jest ogromne osiągnięcie!

 • 37:61

  Dla czegoś podobnego niech pracują pracujący.

 • 37:62

  Czyż to jest lepsze jako ugoszczenie, czy też drzewo Az-Zakkum?

 • 37:63

  Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych.

 • 37:64

  To jest bowiem drzewo, które wyrasta z dna piekła.

 • 37:65

  Jego owoce są jak głowy szatanów.

 • 37:66

  Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy.

 • 37:67

  Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody.

 • 37:68

  Potem, zaprawdę, nastąpi ich powrót do piekła.

 • 37:69

  Oni znaleźli swoich ojców, którzy zabłądzili;

 • 37:70

  I poszli szybko ich śladami.

 • 37:71

  A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków.

 • 37:72

  A przecież posyłaliśmy do nich ostrzegających.

 • 37:73

  I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych ostrzeganych;

 • 37:74

  Z wyjątkiem szczerych sług Boga!

 • 37:75

  Wzywał Nas Noe. - Jakże wspaniali są ci, którzy dali posłuch! -

 • 37:76

  I uratowaliśmy go i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia.

 • 37:77

  I uczyniliśmy, iż jego potomstwo przetrwało.

 • 37:78

  I uwieczniliśmy go wśród potomnych:

 • 37:79

  "Pokój Noemu wśród światów!"

 • 37:80

  Tak My wynagradzamy czyniących dobro.

 • 37:81

  On jest przecież wśród Naszych sług wierzących!

 • 37:82

  Potem potopiliśmy innych.

 • 37:83

  Zaprawdę, wśród jego zwolenników był Abraham.

 • 37:84

  Kiedy on przyszedł do swego Pana, z czystym sercem,

 • 37:85

  Powiedział do swojego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?

 • 37:86

  Czy zmyślonego kłamstwa, boga poza Bogiem, szukacie?

 • 37:87

  A cóż myślicie o Panu światów?"

 • 37:88

  Wtedy popatrzył on uważnie na gwiazdy

 • 37:89

  I powiedział: "Zaprawdę, jestem chory!"

 • 37:90

  I oni odwrócili się do niego plecami.

 • 37:91

  Wtedy on skierował się ukradkiem do ich bogów i powiedział:

 • 37:92

  Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie mówicie?"

 • 37:93

  I on zwrócił się ku nim, uderzając ich prawą ręką.

 • 37:94

  Wtedy zbliżyli się do niego pospiesznie.

 • 37:95

  On powiedział: "Czy wy czcicie to, co wykuliście?

 • 37:96

  A Bóg stworzył was i to, co wy tworzycie."

 • 37:97

  Oni powiedzieli: "Zbudujcie jemu budowlę i wrzućcie go w ogień palący!"

 • 37:98

  I oni uknuli na niego podstęp, lecz My sprawiliśmy, iż oni znaleźli się na dole.

 • 37:99

  I on powiedział: "Oto ja idę do mego Pana, On mnie poprowadzi drogą prostą.

 • 37:100

  Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!"

 • 37:101

  I obwieściliśmy mu radosną wieść: chłopca wspaniałomyślnego.

 • 37:102

  A kiedy ten doszedł już do wieku, kiedy mógł razem z nim się trudzić, on powiedział: "Synu mój! Oto widziałem siebie we śnie, zabijającego ciebie na ofiarę. Rozważ więc, co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń, co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym, jeśli tak zechce Bóg!"

 • 37:103

  A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on rzucił go twarzą na ziemię,

 • 37:104

  Zawołaliśmy do niego: Abrahamie!

 • 37:105

  Widzenie senne wziąłeś za prawdę. W ten sposób nagradzamy czyniących dobro.

 • 37:106

  Zaprawdę, to jest doświadczenie oczywiste!"

 • 37:107

  I okupiliśmy go wielką ofiarą.

 • 37:108

  I uwieczniliśmy go wśród potomnych:

 • 37:109

  "Pokój Abrahamowi!"

 • 37:110

  W ten sposób nagradzamy tych, którzy czynią dobro!

 • 37:111

  On jest, zaprawdę, wśród Naszych wiernych sług!

 • 37:112

  I obwieściliśmy mu radosną wieść: Izaaka, proroka spośród sprawiedliwych.

 • 37:113

  I pobłogosławiliśmy jemu i Izaakowi. A spośród jego potomstwa niektórzy czynią dobro, a inni czynią zło sobie samym, w sposób oczywisty.

 • 37:114

  I już okazaliśmy dobroć Mojżeszowi i Aaronowi.

 • 37:115

  Wybawiliśmy ich obydwu, i ich lud, od ogromnego nieszczęścia.

 • 37:116

  Pomogliśmy im i oni zostali zwycięzcami.

 • 37:117

  I daliśmy im Księgę jasną;

 • 37:118

  I poprowadziliśmy ich drogą prostą.

 • 37:119

  I uwieczniliśmy ich wśród potomnych:

 • 37:120

  "Pokój Mojżeszowi i Aaronowi!"

 • 37:121

  Tak My wynagradzamy czyniących dobro!

 • 37:122

  Oni obydwaj należą do Naszych sług wierzących.

 • 37:123

  I Eliasz, zaprawdę, był jednym z posłańców!

 • 37:124

  Oto powiedział on do swego ludu:

 • 37:125

  "Czyż nie będziecie bogobojni? Czyż będziecie wzywać Balla, a pozostawicie najlepszego ze stwórców,

 • 37:126

  Boga, Pana waszego i Pana waszych praojców?"

 • 37:127

  Lecz oni uznali go za kłamcę i na pewno będą skazani,

 • 37:128

  Z wyjątkiem szczerych sług Boga.

 • 37:129

  I uwieczniliśmy go wśród późniejszych pokoleń.

 • 37:130

  Pokój Eliaszowi!

 • 37:131

  W ten sposób nagradzamy tych, którzy czynią dobro.

 • 37:132

  On jest wśród Naszych sług wierzących.

 • 37:133

  I, zaprawdę, Lot był jednym z posłańców!

 • 37:134

  Oto uratowaliśmy jego i jego rodzinę, wszystkich razem,

 • 37:135

  Z wyjątkiem starej kobiety, będącej wśród pozostających w tyle.

 • 37:136

  Potem wytraciliśmy innych.

 • 37:137

  I oto wy przechodzicie mimo nich rankiem

 • 37:138

  I nocą. Czyż wy nie rozumiecie?

 • 37:139

  I, zaprawdę, Jonasz był jednym z posłańców!

 • 37:140

  Oto uciekł on na statek załadowany.

 • 37:141

  I rzucał losy, i znalazł się między przegrywającymi.

 • 37:142

  I połknęła go ryba, kiedy zasłużył na naganę.

 • 37:143

  I gdyby nie był między wysławiającymi,

 • 37:144

  To z pewnością pozostałby w jej brzuchu aż do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni.

 • 37:145

  Potem rzuciliśmy go na pustkowie i był chory.

 • 37:146

  I spowodowaliśmy, iż wyrosło nad nim drzewo z dyniowatych - jaktin.

 • 37:147

  Wtedy wysłaliśmy go do stu tysięcy albo jeszcze więcej.

 • 37:148

  0ni uwierzyli. Pozwoliliśmy im więc używać do pewnego czasu.

 • 37:149

  Zapytaj ich: "Czy twój Pan ma córki, a oni posiadają synów?

 • 37:150

  Czyż My stworzyliśmy aniołów jako istoty żeńskie i oni mogą to poświadczyć?"

 • 37:151

  Czyż oni w swoim oszczerstwie pójdą tak daleko, że będą mówili:

 • 37:152

  "Bóg zrodził"? Zaprawdę, oni są kłamcami!

 • 37:153

  Czy On wybrał córki ponad synami?

 • 37:154

  Cóż z wami? Jak wy sądzicie?

 • 37:155

  Czy się nie opamiętacie?

 • 37:156

  Albo czy macie władzę oczywistą?

 • 37:157

  Przynieście więc waszą Księgę, jeśli jesteście prawdomówni!

 • 37:158

  Oni ustanowili między Nim a dżinami jakieś pokrewieństwo. A przecież dżiny wiedzą, że oni będą zganieni

 • 37:159

  - Chwała niech będzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisują! -

 • 37:160

  Oprócz szczerych sług Boga!

 • 37:161

  Zaprawdę, wy i to, co czcicie,

 • 37:162

  Potraficie skusić przeciw Niemu

 • 37:163

  Jedynie tych, którzy się będą palić w ogniu piekielnym.

 • 37:164

  I nie ma wśród nas nikogo, kto by nie miał oznaczonego miejsca.

 • 37:165

  My stoimy w szeregach

 • 37:166

  I głosimy chwałę!

 • 37:167

  I zaprawdę niewierni mówili:

 • 37:168

  "Gdybyśmy mieli napomnienie od przodków,

 • 37:169

  To na pewno bylibyśmy szczerymi sługami Boga!"

 • 37:170

  Lecz oni nie uwierzyli w Niego. I niebawem się dowiedzą.

 • 37:171

  Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom.

 • 37:172

  Oni z pewnością zostaną wspomożeni.

 • 37:173

  Zaprawdę, Nasze zastępy będą zwycięskie!

 • 37:174

  Odwróć się więc od nich na pewien czas

 • 37:175

  I przyglądaj się im; oni niebawem zobaczą!

 • 37:176

  Czyżby chcieli przyśpieszyć Naszą karę?

 • 37:177

  Kiedy ona znajdzie się już na ich podwórzu, to nieszczęsny będzie ranek dla tych, którzy byli ostrzegani!

 • 37:178

  Odwróć się więc od nich na pewien czas

 • 37:179

  I przyglądaj się im; oni niebawem zobaczą!

 • 37:180

  Chwała niech będzie twojemu Panu, Panu potęgi, który jest ponad to, co oni opisują!

 • 37:181

  I pokój posłańcom!

 • 37:182

  I chwała Bogu, Panu światów!

Paylaş
Tweet'le