44 DUHAN

 • 44:1

  Ha. Mim.

 • 44:2

  Na tę Księgę jasną!

 • 44:3

  Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! -

 • 44:4

  Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz,

 • 44:5

  Jako rozkaz pochodzący od Nas - Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi! -

 • 44:6

  Jako miłosierdzie od twojego Pana - Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! -

 • 44:7

  Pana niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, jeśli jesteście przekonani o prawdzie!

 • 44:8

  Nie ma boga, jak tylko On! On daje życie i On powoduje śmierć. On jest waszym Panem i Panem waszych praojców.

 • 44:9

  Ależ przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu, zabawiając się.

 • 44:10

  Wypatruj więc Dnia, kiedy niebo przyniesie dym widoczny,

 • 44:11

  Który okryje ludzi! To będzie kara bolesna!

 • 44:12

  "Panie nasz! Odsuń od nas karę, my jesteśmy wierzącymi!"

 • 44:13

  Gdzież dla nich napomnienie, skoro do nich przychodził posłaniec jawny?

 • 44:14

  Wtedy oni odwrócili się od niego, mówiąc: "To jakiś pouczony, opętany!"

 • 44:15

  Zaprawdę, My odsuwamy karę na krótko, wy przecież znowu powrócicie.

 • 44:16

  W tym Dniu, kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością, wtedy się zemścimy.

 • 44:17

  Już doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona, kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny:

 • 44:18

  "Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym.

 • 44:19

  Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą.

 • 44:20

  Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana, abyście mnie nie ukamienowali.

 • 44:21

  A jeśli mi nie wierzycie, to oddzielcie się ode mnie!"

 • 44:22

  I zawołał on do swego Pana: "Ci - to lud grzeszników!"

 • 44:23

  "Przeto ruszaj w podróż nocą wraz z Moimi sługami; wy, zaprawdę, będziecie ścigani!

 • 44:24

  I zostaw morze w spokoju; oto wojsko, które zostanie zatopione!"

 • 44:25

  Ileż oni pozostawili ogrodów i źródeł!

 • 44:26

  Ileż obsianych pól i szlachetnych miejsc!

 • 44:27

  Ileż dobrobytu, w którym się pławili!

 • 44:28

  Tak było! I My daliśmy to w dziedzictwo innemu ludowi.

 • 44:29

  I nie zapłakało nad nimi ani niebo, ani ziemia, i nie była im dana żadna zwłoka.

 • 44:30

  My wybawiliśmy synów Izraela od kary poniżającej

 • 44:31

  - od Faraona. Zaprawdę, on był wyniosły wśród występnych!

 • 44:32

  I wybraliśmy ich świadomie, ponad światami.

 • 44:33

  I daliśmy im znaki, w których było doświadczenie jasne.

 • 44:34

  Zaiste, ci zapewne powiedzą:

 • 44:35

  "Doprawdy, jest tylko pierwsza śmierć i my nie będziemy wskrzeszeni!

 • 44:36

  Przyprowadźcie nam więc naszych ojców, jeśli mówicie prawdę!"

 • 44:37

  Czy oni są lepsi, czy lud Tubba i ci, którzy byli przed nimi? Wytrąciliśmy ich, ponieważ byli grzesznikami.

 • 44:38

  My nie stworzyliśmy niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy.

 • 44:39

  Stworzyliśmy je w całej prawdzie; lecz większość ludzi nie wie.

 • 44:40

  Zaprawdę, Dzień rozstrzygnięcia - to czas spotkania dla wszystkich!

 • 44:41

  To Dzień, kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego; i oni nie będą mieli żadnej pomocy.

 • 44:42

  Z wyjątkiem tych, nad którymi zmiłował się Bóg. On jest Potężny, Litościwy!

 • 44:43

  Zaprawdę, drzewo Az-Zakkum

 • 44:44

  - to pożywienie grzesznika!

 • 44:45

  Ono jest jak miedź roztopiona, gotuje się we wnętrznościach,

 • 44:46

  Jak wrząca woda!

 • 44:47

  "Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych!

 • 44:48

  Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!"

 • 44:49

  "Zakosztuj! Przecież ty jesteś potężny, szlachetny!

 • 44:50

  Oto jest to, o czym powątpiewaliście!"

 • 44:51

  Zaprawdę, bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym

 • 44:52

  Wśród ogrodów i źródeł,

 • 44:53

  Ubrani w atłas i brokat, zwróceni do siebie twarzami.

 • 44:54

  Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach.

 • 44:55

  Oni tam będą wołać o wszelkiego rodzaju owoce, bezpieczni.

 • 44:56

  Oni tam nie zakosztują śmierci, poza pierwszą śmiercią. Bóg wybawił ich od kary ognia piekielnego

 • 44:57

  - łaska od twojego Pana. To jest osiągnięcie ogromne!

 • 44:58

  My uczyniliśmy go łatwym, w twoim języku: być może, oni sobie przypomną!

 • 44:59

  Wyczekuj więc, przecież i oni wyczekują!

Paylaş
Tweet'le