45 CASİYE

 • 45:1

  Ha. Mim.

 • 45:2

  Objawienie Księgi pochodzi od Boga, Potężnego, Mądrego!

 • 45:3

  Zaprawdę, w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących!

 • 45:4

  W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt - są znaki dla ludzi, którzy są przekonani;

 • 45:5

  I w zmiennym następstwie nocy i dnia, i w tym darze, jaki Bóg zsyła z nieba dla ożywienia ziemi, po jej śmierci, i w zmianie kierunku wiatrów - są znaki dla ludzi rozumnych.

 • 45:6

  Takie są znaki Boga, które My tobie recytujemy w całej prawdzie. W jakie więc opowiadanie, jeśli nie o Bogu i Jego znakach, oni uwierzą?

 • 45:7

  Biada każdemu kłamcy, grzesznikowi!

 • 45:8

  On słucha znaków Boga, które mu są recytowane, a potem trwa w uporze, wbijając się w dumę, jak gdyby ich wcale nie słyszał. Obwieść mu więc karę bolesną!

 • 45:9

  A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca.

 • 45:10

  Za nimi będzie Gehenna. I nie pomoże im nic to, co zyskali; ani też opiekunowie, których wzięli sobie poza Bogiem. Dla nich kara będzie straszna.

 • 45:11

  To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana - kara gniewu będzie bolesna.

 • 45:12

  Bóg jest Tym, który poddał wam morze, aby płynął po nim statek, na Jego rozkaz, i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!

 • 45:13

  On poddał wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi - wszystko pochodzi od Niego. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!

 • 45:14

  Powiedz tym, którzy uwierzyli, aby przebaczali tym, którzy nie mają nadziei na Dni Boga; niechaj On wynagrodzi ludzi za to, czego dokonali.

 • 45:15

  Kto czyni dobre dzieło, czyni je dla swojej duszy; a kto czyni zło, czyni przeciwko niej. Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana.

 • 45:16

  Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy.

 • 45:17

  Daliśmy im jasne przykazania, lecz gdy przyszła do nich wiedza, oni się poróżnili z powodu wzajemnej zawiści. Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili.

 • 45:18

  Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. Idź więc po niej, lecz nie idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.

 • 45:19

  Zaprawdę, oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. Zaprawdę, ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich, podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych.

 • 45:20

  To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta, i miłosierdzie dla ludzi, którzy są przekonani.

 • 45:21

  Czy ci, którzy popełniają złe czyny, sądzą, że My będziemy ich traktować tak jak tych, którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła, że jednakowe będzie ich życie i ich śmierć? Jakże źle oni rozsądzają!

 • 45:22

  Bóg stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie, aby każda dusza została nagrodzona za to, czego dokonała - i oni nie doznają niesprawiedliwości.

 • 45:23

  Czy widziałeś tego, który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i położył pieczęć na jego słuchu i jego sercu; i położył zasłonę na jego spojrzeniu. Któż więc, poza Bogiem, poprowadzi go drogą prostą? Czyż wy się nie opamiętacie?

 • 45:24

  Oni powiedzieli: "To przecież tylko nasze życie na tym świecie: umieramy i żyjemy, i unicestwia nas tylko czas. " Nie mają oni o tym żadnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia.

 • 45:25

  A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako dowody oczywiste, to jedynym ich argumentem są słowa: "Przyprowadźcie naszych ojców, jeśli mówicie prawdę!"

 • 45:26

  Powiedz: "Bóg daje wam życie, potem sprowadza waszą śmierć; potem zbierze was na Dzień Zmartwychwstania, co do którego nie ma żadnej wątpliwości. Jednak większość ludzi nie wie."

 • 45:27

  Do Boga należy królestwo niebios i ziemi. I w Dniu, kiedy nastanie Godzina, stracą ci, którzy idą za fałszem.

 • 45:28

  I zobaczysz każdą nację przyklękającą; każda nacja będzie wezwana do swojej księgi: "Dzisiaj będzie wam zapłacone za to, co czyniliście.

 • 45:29

  Ta Nasza księga mówi przeciw wam prawdę; My przecież zapisywaliśmy to, co czyniliście."

 • 45:30

  A tych, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła - to wprowadzi ich Pan do Swego miłosierdzia. To jest osiągnięcie oczywiste!

 • 45:31

  A tym, którzy nie uwierzyli: "Czyż nie były wam recytowane Nasze znaki? Lecz wy wbiliście się w dumę i okazaliście się ludem grzeszników."

 • 45:32

  A kiedy powiedziano: "Zaiste, obietnica Boga jest prawdą, jak i Godzina, co do której nie ma żadnej wątpliwości!", wy powiedzieliście: "My nie wiemy, co to jest Godzina. My tylko snujemy przypuszczenia, lecz nie jesteśmy wcale przekonani."

 • 45:33

  I ukażą im się wtedy złe czyny, które popełnili, i obejmie ich to, z czego sami szydzili.

 • 45:34

  I będzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy, tak jak wy zapomnieliście spotkania tego waszego Dnia. Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli żadnych pomocników!

 • 45:35

  To was czeka za to, że wzięliście sobie znaki Boga za przedmiot szyderstwa; i oszukało was życie tego świata." Tego Dnia więc oni nie będą z niego wyprowadzeni ani też nie będą przyjęci do łaski.

 • 45:36

  Przeto Bogu niech będzie chwała, Panu niebios i Panu ziemi, Panu światów!

 • 45:37

  Do Niego należy wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potężny, Mądry!

Paylaş
Tweet'le