50 KAF

 • 50:1

  Kaf. Na Koran wspaniały!

 • 50:2

  Tak! Zdziwili się oni, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca!

 • 50:3

  Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?... To jest powrót daleki!"

 • 50:4

  My przecież wiemy, ilu ich ziemia pochłania. U Nas jest księga zachowująca.

 • 50:5

  Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda, oni uznali ją za kłamstwo; i znajdują się w stanie zamętu. Czyż oni nie spoglądali na niebo ponad sobą?

 • 50:6

  Czyż nie widzieli, jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy, iż nie ma na nim żadnych pęknięć?

 • 50:7

  A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje,

 • 50:8

  Do patrzenia i dla przypomnienia każdemu słudze, który się nawraca.

 • 50:9

  I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo, i dzięki niej sprawiliśmy, iż wyrosły ogrody i ziarno żniwa;

 • 50:10

  I drzewa palmowe, wyniosłe, dźwigające kiście owoców ułożone jedne nad drugimi

 • 50:11

  - to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. I ożywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. Takie będzie zmartwychwstanie!

 • 50:12

  A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass, i lud Samud;

 • 50:13

  Lud Ad i Faraon, i bracia Lota;

 • 50:14

  I mieszkańcy Gąszczu, i lud Tubba. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica.

 • 50:15

  Czyż zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie.

 • 50:16

  My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.

 • 50:17

  Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej,

 • 50:18

  Człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.

 • 50:19

  I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś!

 • 50:20

  I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy!

 • 50:21

  I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek.

 • 50:22

  "Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. "

 • 50:23

  I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!"

 • 50:24

  "Rzućcie do Gehenny każdego uporczywie niewiernego,

 • 50:25

  Sprzeciwiającego się dobru, występnego, szerzącego zwątpienie,

 • 50:26

  Który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!"

 • 50:27

  Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego, że on się zbuntował, lecz on daleko zabłądził."

 • 50:28

  Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja już wysłałem do was Moją groźbę.

 • 50:29

  Nie zmienia się u Mnie słowo ani też Ja nie jestem tyranem dla Moich sług."

 • 50:30

  Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś już zapełniona?" A ona powie: "Czy może być więcej?"

 • 50:31

  I będzie przybliżony Ogród dla bogobojnych, będzie niedaleko.

 • 50:32

  Oto co wam zostało obiecane - każdemu nawracającemu się, zachowującemu.

 • 50:33

  Każdemu, kto obawia się Miłosiernego w tym, co niewidzialne, i kto przychodzi z sercem skruszonym:

 • 50:34

  "Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!"

 • 50:35

  Oni tam będą mieli to, co zechcą; a My mamy jeszcze więcej.

 • 50:36

  A ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni byli silniejsi od nich dzielnością; przeszukujcie więc ziemię, czy znajdzie się jakieś pewne schronienie.

 • 50:37

  Zaprawdę, w tym jest z pewnością napomnienie dla tego, kto ma serce albo kto nastawia uszu, i on jest świadkiem!

 • 50:38

  My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i nie dotknęło Nas żadne zmęczenie.

 • 50:39

  Znoś cierpliwie to, co oni mówią. Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem!

 • 50:40

  I nocą wysławiaj Go, i po wybiciu pokłonów!

 • 50:41

  I przysłuchuj się tego Dnia, kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca!

 • 50:42

  Tego Dnia, kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk - to będzie Dzień Zmartwychwstania.

 • 50:43

  Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; i do Nas jest ostateczne przybycie!

 • 50:44

  Tego Dnia, kiedy ziemia popęka od nich, śpieszących się - to zebranie jest dla Nas łatwe.

 • 50:45

  My wiemy najlepiej, co oni mówią. A ty nie jesteś dla nich tyranem. Napominaj więc przez Koran tego, kto się obawia Mojej groźby!

Paylaş
Tweet'le