51 ZARİYAT

 • 51:1

  Na gwałtownie rozpraszające

 • 51:2

  I na niosące brzemię,

 • 51:3

  I na płynące z lekkością,

 • 51:4

  I na rozdzielające rozkazy!

 • 51:5

  Zaprawdę, to, co wam zostało obiecane, jest prawdziwe!

 • 51:6

  Zaprawdę, Sąd z pewnością nadejdzie!

 • 51:7

  I na niebo posiadające szlaki gwiezdne!

 • 51:8

  Zaprawdę, różnicie się w mowie!

 • 51:9

  Odwrócony został od tego ten, kto dał się odwrócić.

 • 51:10

  Niech zginą kłamcy,

 • 51:11

  Którzy w swoim zamęcie są beztroscy!

 • 51:12

  Oni pytają: "Kiedyż nadejdzie Dzień Sądu?"

 • 51:13

  W Dniu, kiedy oni będą wystawieni na ogień:

 • 51:14

  "Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to, co staraliście się przyśpieszyć!

 • 51:15

  Zaprawdę, bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł,

 • 51:16

  Przyjmując to, co dał im Pan. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro.

 • 51:17

  Oni mało sypiali nocą.

 • 51:18

  I o świcie prosili Boga o przebaczenie.

 • 51:19

  W ich majątku mieli odpowiedni udział żebrak i nędzarz.

 • 51:20

  Na ziemi są znaki dla tych, którzy są przekonani o prawdzie.

 • 51:21

  I są w waszych duszach. Czy wy nie widzicie?

 • 51:22

  W niebie jest wasze zaopatrzenie i to, co wam zostało obiecane.

 • 51:23

  Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę, to jest tak prawdziwe, jak to, że mówicie.

 • 51:24

  Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama, uszanowanych?

 • 51:25

  Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!", on odparł: "Pokój, nieznani ludzie!"

 • 51:26

  I poszedł do swojej rodziny, i przyniósł tłustego cielaka;

 • 51:27

  I podał im go, mówiąc: "Czyż nie będziecie jedli?"

 • 51:28

  I odczuł przed nimi pewną obawę. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" - i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu.

 • 51:29

  Wtedy przyszła jego żona z krzykiem, biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta, bezpłodna!"

 • 51:30

  I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. Zaprawdę, On jest Mądry, Wszechwiedzący!"

 • 51:31

  Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa, o wysłannicy?"

 • 51:32

  Odparli: "Zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,

 • 51:33

  Aby rzucić na nich kamienie z gliny,

 • 51:34

  Oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych."

 • 51:35

  Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych, którzy się w tym mieście znajdowali.

 • 51:36

  Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich, którzy się poddali całkowicie.

 • 51:37

  I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych, którzy się obawiają kary bolesnej.

 • 51:38

  ... i o Mojżeszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona, dając mu władzę jasną.

 • 51:39

  Lecz on odwrócił się, pewny swojej potęgi, i powiedział: Czarownik albo opętany!"

 • 51:40

  Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza, bo był on godny nagany.

 • 51:41

  ... i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr,

 • 51:42

  Który wszystko, nad czym przeszedł, zamienił w pył.

 • 51:43

  ... i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "Używajcie jeszcze przez pewien czas!"

 • 51:44

  Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun, kiedy mieli otwarte oczy.

 • 51:45

  I nie mogli ani wstać, ani uzyskać żadnej pomocy.

 • 51:46

  ... a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę, oni byli ludem występnym!

 • 51:47

  A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie - My przecież tworzymy rozległe przestrzenie!

 • 51:48

  A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. I jakże wspaniale wszystko porządkujemy!

 • 51:49

  Z każdej rzeczy stworzyliśmy parę. Może sobie przypomnicie!

 • 51:50

  Przeto, uciekajcie się do Boga! Zaprawdę, ja jestem dla was, od Niego, jawnie ostrzegającym!

 • 51:51

  I nie umieszczajcie razem z Bogiem żadnego innego boga! Zaprawdę, ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym!

 • 51:52

  Podobnie do każdego posłańca przychodzącego do tych ludzi, którzy byli przed nimi, oni mówili: "Czarownik albo opętany!"

 • 51:53

  Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy!

 • 51:54

  Odwróć się więc od nich, a nie będziesz ganiony.

 • 51:55

  I napominaj! bo, zaprawdę, napominanie przynosi korzyść wiernym!

 • 51:56

  I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.

 • 51:57

  I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.

 • 51:58

  Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!

 • 51:59

  I, zaprawdę, tym, którzy byli niesprawiedliwi - przypadnie pewien udział, podobny do udziału ich towarzyszy. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu!

 • 51:60

  Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia, który im został obiecany!

Paylaş
Tweet'le