52 TUR

 • 52:1

  Na Górę!

 • 52:2

  Na Księgę zapisaną

 • 52:3

  Na pergaminie rozwiniętym!

 • 52:4

  Na Dom odwiedzany!

 • 52:5

  Na sklepienie wzniesione!

 • 52:6

  Na morze wzburzone!

 • 52:7

  Zaprawdę, kara twego Pana spadnie niebawem!

 • 52:8

  Nikt jej nie będzie mógł odsunąć

 • 52:9

  W tym Dniu, kiedy niebo zakołysze się mocno

 • 52:10

  I góry poruszą się poruszeniem.

 • 52:11

  Biada, tego Dnia, oskarżającym o kłamstwo,

 • 52:12

  Tym, którzy zagłębiając się w dyskusji, zabawiają się!

 • 52:13

  Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny:

 • 52:14

  "To jest ogień, który uważaliście za kłamstwo!

 • 52:15

  Czyż to są czary? Czy wy nie widzicie?

 • 52:16

  Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to, co czyniliście."

 • 52:17

  Zaprawdę, ci, którzy się boją Boga, będą w Ogrodach i szczęśliwości

 • 52:18

  Cieszyć się tym, co dał im ich Pan. Ustrzegł ich Pan od kary ognia piekielnego.

 • 52:19

  "Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście,

 • 52:20

  Wypoczywając wyciągnięci na łożach, ustawionych rzędami!" My damy im za żony hurysy o wielkich oczach.

 • 52:21

  A do tych, którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą - My dołączymy ich potomstwo. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł. Każdy człowiek jest zastawem tego, co sobie zarobił.

 • 52:22

  I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie, jak oni zapragną.

 • 52:23

  Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary; nie będzie tam ani pustej gadaniny, ani podniecenia do grzechu.

 • 52:24

  I będą krążyć pośród nich młodzieńcy, będący na ich usługach, podobni do ukrytych pereł.

 • 52:25

  Będą się zwracać jedni do drugich; zadając sobie pytania.

 • 52:26

  Będą mówili: "Byliśmy, wśród naszej rodziny, pełni obawy.

 • 52:27

  Bóg okazał nam dobroć i ustrzegł nas od cierpienia palącego wiatru.

 • 52:28

  My przecież wzywaliśmy Go przedtem. Zaprawdę, On jest Dobry; Litościwy!"

 • 52:29

  Napominaj więc! Przecież ty nie jesteś, za łaską twego Pana, ani wieszczkiem, ani opętanym.

 • 52:30

  Albo będą mówić: "Poeta! My zaczekamy niepewności jego losu!"

 • 52:31

  Powiedz: "Oczekujcie! Oto ja jestem razem z wami między tymi, którzy oczekują!"

 • 52:32

  Czy, nakazują im to ich sny, czy też są oni ludem zbuntowanym?

 • 52:33

  Albo będą mówić: "On to wymyślił! " Wcale nie! Oni nie wierzą!

 • 52:34

  Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie, jeśli mówią prawdę!

 • 52:35

  Czy, oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami są stwórcami?

 • 52:36

  Czy, oni stworzyli niebiosa i ziemię? Ależ nie! Oni nie są przekonani o prawdzie!

 • 52:37

  Czy oni posiadają skarby twego Pana? Czy też są zarządzającymi?

 • 52:38

  Czy oni posiadają drabinę, na której się przysłuchują? Niech więc przyjdzie ten przysłuchujący się spośród nich z jasną władzą!

 • 52:39

  Czy On posiada córki, a wy macie synów?

 • 52:40

  Czy ty prosisz ich o wynagrodzenie, a oni są obciążeni długiem?

 • 52:41

  Czy, oni posiadają to, co skryte, i zapisują?

 • 52:42

  Czy oni pragną podstępu? Lecz ci, którzy nie wierzą, sami wpadną w zasadzkę.

 • 52:43

  Czy, oni mają jakiegoś boga poza Bogiem? Chwała niech będzie Bogu będącemu ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!

 • 52:44

  A jeśli oni zobaczą płat nieba spadający, powiedzą: "To są chmury zebrane w kłęby."

 • 52:45

  Przeto pozostaw ich, aż oni spotkają ten swój Dzień, kiedy będą rażeni piorunem;

 • 52:46

  Tego Dnia nie pomoże im nic ich podstęp ani też nie będą wspomożeni.

 • 52:47

  I, zaprawdę, tych, którzy byli niesprawiedliwi, czeka jeszcze inna kara! Lecz większość z nich nie wie.

 • 52:48

  Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana! Ty przecież jesteś na Naszych oczach. Wysławiaj chwałę twego Pana, kiedy wstajesz!

 • 52:49

  I nocą wysławiaj Go, i przy zachodzie gwiazd!

Paylaş
Tweet'le