53 NECM

 • 53:1

  Na gwiazdę, kiedy ona zapada!

 • 53:2

  Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani też nie błądzi.

 • 53:3

  On nie mówi pod wpływem namiętności.

 • 53:4

  To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane.

 • 53:5

  Nauczył go posiadający wielkie moce,

 • 53:6

  Obdarzony siłą; stanął prosto,

 • 53:7

  Kiedy był na najwyższym horyzoncie;

 • 53:8

  Następnie zbliżył się i pozostał w zawieszeniu,

 • 53:9

  W odległości dwóch łuków lub jeszcze bliżej;

 • 53:10

  I wtedy objawił swojemu słudze to, co objawił.

 • 53:11

  Nie skłamało mu serce w tym, co widział.

 • 53:12

  Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego, co on widzi?

 • 53:13

  I on widział go po raz drugi

 • 53:14

  Przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy,

 • 53:15

  W pobliżu którego jest Ogród Schronienia,

 • 53:16

  Kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym, co je okrywało.

 • 53:17

  Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal.

 • 53:18

  Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana.

 • 53:19

  Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza,

 • 53:20

  I Manat - tę trzecią?

 • 53:21

  Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety?

 • 53:22

  Byłoby to podziałem niegodziwym.

 • 53:23

  Są to tylko imiona, którymi wy je nazywacie - wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich dusze, podczas gdy przyszła już do nich droga prosta od ich Pana.

 • 53:24

  Czy, człowiekowi należy się to, czego on zapragnie?

 • 53:25

  Do Boga należy przecież życie ostateczne i życie pierwsze.

 • 53:26

  A ileż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba tylko, jeśli Bóg pozwoli, i temu, komu zechce, i kto Mu się spodoba.

 • 53:27

  Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, nazywają aniołów imionami żeńskimi;

 • 53:28

  A nie mają oni o tym żadnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem, a przypuszczenie nie ma żadnej wartości wobec prawdy.

 • 53:29

  Odwróć się więc od tych, którzy odwracają się od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego innego, jak tylko życia na tym świecie.

 • 53:30

  Taka jest ich suma wiedzy. Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi, i zna najlepiej tych, którzy poszli drogą prostą.

 • 53:31

  Do Boga należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi - aby mógł zapłacić tym, którzy czynili zło, za to, co uczynili, i aby mógł zapłacić tym, którzy czynili dobro, najpiękniejszą nagrodą.

 • 53:32

  Tych, którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów, z wyjątkiem lekkich występków - zaprawdę, twój Pan jest wszechogarniający w Swoim przebaczeniu! On znał was najlepiej, kiedy stworzył was z gliny i kiedy byliście embrionami w łonach waszych matek. Przeto nie uważajcie samych siebie za oczyszczonych. On zna najlepiej tych, którzy są bogobojni!

 • 53:33

  Czy, widziałeś tego, który się odwrócił plecami

 • 53:34

  I dał mało, i skąpił?

 • 53:35

  Czyż posiada on wiedzę tego, co skryte, aby mógł widzieć?

 • 53:36

  Czy nie został on powiadomiony o tym, co znajduje się na kartach Mojżesza

 • 53:37

  I Abrahama, który był bardzo wierny?

 • 53:38

  Że żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy;

 • 53:39

  I że człowiek będzie miał tylko to, o co się pilnie starał;

 • 53:40

  I że jego wysiłek będzie widziany,

 • 53:41

  Potem będzie on wynagrodzony w pełni;

 • 53:42

  I że do twego Pana wszystko zmierza;

 • 53:43

  I że to On powoduje śmiech i płacz;

 • 53:44

  I że to On powoduje śmierć i daje życie;

 • 53:45

  I że to On stworzył parę - mężczyznę i kobietę

 • 53:46

  - z kropli spermy, kiedy wytryska;

 • 53:47

  I że na Nim opiera się drugie powstanie;

 • 53:48

  I że to On wzbogaca i zaopatruje;

 • 53:49

  I że to On jest Panem Syriusza;

 • 53:50

  I że to On wytracił dawny lud Ad;

 • 53:51

  I lud Samud - i nie oszczędził ich;

 • 53:52

  A przedtem lud Noego - ponieważ oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami -

 • 53:53

  I miasto obrócone w perzynę On zniszczył,

 • 53:54

  Tak iż pokryło je to, co je pokryło.

 • 53:55

  Przeto które z dobrodziejstw twego Pana będziesz podawał w wątpliwość?

 • 53:56

  To jest ostrzeżenie wśród ostrzeżeń dawnych!

 • 53:57

  Zbliża się to, co nieuchronne.

 • 53:58

  Nikt, poza Bogiem, nie może tego odsunąć.

 • 53:59

  Czyż zdumiewa was ta mowa?

 • 53:60

  I wy się śmiejecie, a nie płaczecie,

 • 53:61

  I wy się zabawiacie?

 • 53:62

  Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć!

Paylaş
Tweet'le