54 KAMER

 • 54:1

  Przybliżyła się Godzina i rozerwał się księżyc.

 • 54:2

  Lecz ilekroć ujrzą oni znak, odwracają się i mówią: "To ustawiczne czary!"

 • 54:3

  Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. Lecz każda rzecz jest ustanowiona.

 • 54:4

  Dotarły już do nich, z pewnością, takie opowieści, w których jest odstraszenie,

 • 54:5

  Mądrość dalekosiężna; jednak na nic się zdają ostrzeżenia.

 • 54:6

  Przeto odwróć się od nich w Dniu, kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej.

 • 54:7

  Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej,

 • 54:8

  śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!"

 • 54:9

  Niegdyś lud Noego zadał temu kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. Powiedzieli: "Opętany!'~ - i on został odepchnięty.

 • 54:10

  I zawołał on do swego Pana: "Oto jestem zwyciężony! Dopomóż mi więc!"

 • 54:11

  Otworzyliśmy więc bramy nieba z wodą lejącą się jak potok.

 • 54:12

  I uczyniliśmy, iż ziemia trysnęła źródłami, tak iż spotkały się wody według powziętego rozkazu.

 • 54:13

  I ponieśliśmy go na tym, co zostało zrobione z desek i włókien palmy.

 • 54:14

  I płynęła ona przed Naszymi oczami, jako zapłata dla tego, który został odrzucony.

 • 54:15

  I pozostawiliśmy ją jako znak. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:16

  Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!

 • 54:17

  I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:18

  Za kłamstwo uznał to lud Ad. I jaka była wtedy Moja kara i Moje ostrzeżenia?!

 • 54:19

  Oto wysłaliśmy przeciw nim ryczący wicher w tym dniu nieszczęścia nieustannego.

 • 54:20

  Wyrywał on ludzi, jak gdyby byli pniami palm wyrwanych.

 • 54:21

  Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!

 • 54:22

  I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia; lecz czy się znajdzie ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:23

  Za kłamstwo uznał lud Samud ostrzeżenia.

 • 54:24

  Oni powiedzieli: "Czy mamy postępować za śmiertelnikiem, jednym z nas samych? Wówczas popadlibyśmy w zabłądzenie i szaleństwo!

 • 54:25

  Czy napomnienie zostało dane jemu tylko spośród nas? Przeciwnie! On jest bezczelnym kłamcą!"

 • 54:26

  Oni dowiedzą się jutro, kto jest bezczelnym kłamcą!

 • 54:27

  Oto My posyłamy im wielbłądzicę jako doświadczenie dla nich. Obserwuj ich pilnie i bądź cierpliwy!

 • 54:28

  I obwieść im, że woda ma być podzielona między nich: a wszyscy pić będą po kolei.

 • 54:29

  Wtedy wezwali swego towarzysza, a on zakrzątnął się i przeciął jej ścięgna.

 • 54:30

  Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!

 • 54:31

  Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk, a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie.

 • 54:32

  My uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:33

  Za kłamstwo uznał lud Lota ostrzeżenia.

 • 54:34

  Oto wysłaliśmy przeciw nim huragan niosący kamienie; jedynie rodzinę Lota uratowaliśmy o świcie,

 • 54:35

  Jako dobrodziejstwo od Nas. W ten sposób wynagradzamy tych, którzy są wdzięczni.

 • 54:36

  On ostrzegał ich przed Naszą srogością, lecz oni powątpiewali w te ostrzeżenia.

 • 54:37

  Starali się nawet odsunąć od niego jego gości, lecz My oślepiliśmy ich. Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrzeżeń!

 • 54:38

  I wcześnie rankiem spadła na nich kara ustanowiona.

 • 54:39

  Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrzeżeń!

 • 54:40

  My uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:41

  I przyszły też ostrzeżenia do rodu Faraona.

 • 54:42

  Oni za kłamstwo uznali wszystkie Nasze znaki. Przeto pochwyciliśmy ich, tak jak to czyni potężny, wszechmocny.

 • 54:43

  Czy wasi niewierni są lepsi niż tamci? Albo czy znajdziecie jakieś usprawiedliwienie w pismach?

 • 54:44

  A może oni powiedzą: "My wszyscy zebrani będziemy zwycięzcami!"

 • 54:45

  Niebawem to zbiorowisko będzie rozbite i oni odwrócą się plecami.

 • 54:46

  Tak, ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem, a będzie ona straszna i gorzka.

 • 54:47

  Zaprawdę, grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu.

 • 54:48

  W tym Dniu, kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!"

 • 54:49

  Zaprawdę, stworzyliśmy każdą rzecz według pewnej miary.

 • 54:50

  Nasz rozkaz jest tylko jeden, jak mgnienie oka.

 • 54:51

  Zniszczyliśmy podobnych wam, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

 • 54:52

  Każda rzecz, jaką oni uczynili, znajduje się w pismach.

 • 54:53

  Wszystko - małe i wielkie - jest zapisane.

 • 54:54

  Zaprawdę, bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i strumyków,

 • 54:55

  W siedzibie szczerej prawdy, w obecności Króla Wszechpotężnego!

Paylaş
Tweet'le