61 SAFF

 • 61:1

  Wysławia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Potężny, Mądry!

 • 61:2

  O wy, którzy wierzycie! Dlaczego mówicie to, czego nie czynicie?

 • 61:3

  Bardzo nienawistne jest Bogu, iż mówicie to, czego nie czynicie.

 • 61:4

  Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach, jak gdyby byli budowlą solidną.

 • 61:5

  Oto powiedział Mojżesz do swego ludu: "O ludu mój! Dlaczego wy mnie obrażacie? Przecież wiecie, że Bóg posłał mnie do was." A kiedy oni się odsunęli, Bóg odsunął ich serca. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie!

 • 61:6

  Oto powiedział Jezus, syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię - Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!"

 • 61:7

  A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto mówi kłamstwo przeciw Bogu, kiedy jest wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych.

 • 61:8

  Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami; lecz Bóg dopełni Swoje światło, chociaż by to było nienawistne dla niewiernych.

 • 61:9

  On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby ją wznieść ponad wszelką religię, chociażby to było nienawistne dla bałwochwalców.

 • 61:10

  O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać wam handel, który by was wybawił od kary bolesnej?

 • 61:11

  Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was - o, gdybyście tylko mogli to wiedzieć!

 • 61:12

  Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki, i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne!

 • 61:13

  I da wam inne rzeczy, które wy kochacie, pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. Zwiastuj radosną nowinę wiernym!

 • 61:14

  O wy, którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga, jak powiedział Jezus, syn Marii, do apostołów: "Którzy będą moimi pomocnikami w dążeniu do Boga?" Apostołowie powiedzieli: "My jesteśmy pomocnikami Boga!" I uwierzyła pewna część synów Izraela, a część pozostała niewierna. Wtedy umocniliśmy tych, którzy uwierzyli, przeciwko ich nieprzyjaciołom; i oni stali się zwycięzcami.

Paylaş
Tweet'le