63 MÜNAFİKUN

 • 63:1

  Kiedy przychodzą do ciebie obłudnicy, mówią: "Zaświadczamy, że ty jesteś Posłańcem Boga!" Bóg wie, że ty jesteś Posłańcem Jego i Bóg świadczy, że obłudnicy są kłamcami.

 • 63:2

  Oni wzięli sobie swoje przysięgi jako puklerz i odsunęli się od drogi Boga. Zaprawdę, złe jest to, co oni uczynili!

 • 63:3

  Albowiem oni uwierzyli, a potem stali się niewiernymi. Pieczęć została nałożona na ich serca i oni nie pojmują.

 • 63:4

  Kiedy na nich patrzysz, podobają ci się ich postacie; a kiedy mówią, to słuchasz ich słów, a oni są jakby słupami podpartymi. Oni uważają, że każdy krzyk jest przeciw nim. Oni są nieprzyjaciółmi, przeto wystrzegaj się ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jakże oni zostali oszukani!

 • 63:5

  A kiedy się im mówi: "Przychodźcie! Posłaniec Boga będzie prosił o przebaczenie dla was." - oni odwracają głowy i widzisz, jak się odsuwają, nadęci pychą.

 • 63:6

  Wszystko jedno, czy będziesz prosił dla nich o przebaczenie, czy też nie będziesz o nie prosił - nie przebaczy im Bóg. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.

 • 63:7

  Oni są tymi, którzy mówią: "Nie rozdawajcie nic tym, którzy są przy Posłańcu Boga, aby oni od niego odeszli. " Do Boga należą skarby niebios i ziemi, lecz obłudnicy nic nie pojmują.

 • 63:8

  Oni mówią: "Jeśli powrócimy do Medyny, to z pewnością silniejszy wypędzi stamtąd słabszego!" Potęga należy do Boga, do Jego Posłańca i wiernych. Lecz obłudnicy tego nie wiedzą.

 • 63:9

  O wy, którzy wierzycie! Niech wasze majątki i wasze dzieci nie odrywają was od wspomnienia Boga! A ci, którzy to czynią, poniosą stratę.

 • 63:10

  Rozdawajcie z tego, w co was zaopatrzyliśmy, zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was. Wtedy on powie: "Panie mój! Gdybyś mi dał trochę czasu, żebym mógł dawać jałmużnę i być sprawiedliwy!"

 • 63:11

  Ale Bóg nie da zwłoki żadnej duszy, kiedy nadejdzie jej termin. Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie!

Paylaş
Tweet'le