67 MÜLK

 • 67:1

  Błogosławiony niech będzie Ten, w którego ręku jest królestwo - On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! -

 • 67:2

  Który stworzył śmierć i życie, aby was doświadczyć, aby wiedzieć, który z was jest lepszy w działaniu; - On jest Potężny, Przebaczający! -

 • 67:3

  Stworzył siedem niebios, ułożonych warstwami. Nie widzisz w stworzeniu Miłosiernego żadnej dysproporcji. Zwróć więc swoje spojrzenie: czy zobaczysz jakąś skazę?

 • 67:4

  Następnie zwróć swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do ciebie upokorzone i utrudzone.

 • 67:5

  My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego.

 • 67:6

  A dla tych, którzy nie uwierzyli w swojego Pana - cierpienie Gehenny. Jakże to nieszczęsne miejsce przybycia!

 • 67:7

  Kiedy oni zostaną tam wrzuceni, posłyszą jej ryk, ona się bowiem gotuje

 • 67:8

  I omal nie wybuchnie ze wściekłości. Za każdym razem, gdy wrzucają do niej czeredę, zapytują ich strażnicy Gehenny: "Czyż nie przychodził do was ostrzegający?"

 • 67:9

  Oni mówią: "Tak! Przychodził do nas ostrzegający, lecz my uznaliśmy go za kłamcę i powiedzieliśmy: Bóg nie zesłał niczego; jesteście jedynie w wielkim błędzie"

 • 67:10

  I jeszcze powiedzieli: "Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli, to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego."

 • 67:11

  I oni przyznali się do swojego grzechu. Precz więc, towarzysze płomienia palącego!

 • 67:12

  Zaprawdę, ci, którzy się obawiają swego Pana w tym, co niepoznawalne - będą mieli przebaczenie i wielką nagrodę.

 • 67:13

  Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie; zaprawdę, On wie dobrze, co się kryje w waszych sercach!

 • 67:14

  Czyż nie będzie wiedział Ten, który stworzył? On jest Przenikliwy, Świadomy!

 • 67:15

  On, który uczynił dla was ziemię całkowicie poddaną. Przechadzajcie się więc po jej szlakach i jedzcie z tego, czego wam Bóg udziela; ku Niemu będzie zmartwychwstanie!

 • 67:16

  Czy, jesteście pewni, że Ten, który jest w niebie, nie sprawi, żeby ziemia was pochłonęła, bo przecież ona drży?

 • 67:17

  Czy jesteście pewni, że Ten, który jest w niebie, nie pośle przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie, jakie jest Moje ostrzeżenie.

 • 67:18

  Zadawali kłam już ci, którzy byli przed nimi. I jakież było Moje oburzenie!

 • 67:19

  Czy oni nie widzieli ponad sobą ptaków, jak składają i rozkładają skrzydła? Nikt ich nie podtrzymuje, tylko Miłosierny. On widzi dobrze każdą rzecz!

 • 67:20

  Gdzie jest taki, który niczym wojsko wesprze was, oprócz Miłosiernego? Niewierni są jedynie w zaślepieniu.

 • 67:21

  Albo gdzie jest ten, kto was zaopatrzy, jeśli On powstrzyma Swoje zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwają w dumie i krnąbrności.

 • 67:22

  Czy ten, kto chodzi z twarzą opuszczoną ku ziemi, jest na lepszej drodze, czy ten, który chodzi równo po drodze prostej?

 • 67:23

  Powiedz: "To On spowodował, że powstaliście, dał wam słuch, wzrok i serca. Jak mało jesteście wdzięczni!"

 • 67:24

  Powiedz: "To On rozproszył was po ziemi i do Niego będziecie sprowadzeni."

 • 67:25

  Oni powiedzą: "Kiedy spełni się ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"

 • 67:26

  Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."

 • 67:27

  Ale kiedy ją zobaczą z bliska, zasępią się twarze tych, którzy nie uwierzyli. Powiedzą im: "Oto czegoście się domagali!"

 • 67:28

  Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli zniszczy mnie Bóg, i tych, którzy są ze mną, lub też zmiłuje się nad nami, to kto obroni niewiernych od kary bolesnej?"

 • 67:29

  Powiedz: "On jest Miłosierny! Uwierzyliśmy w Niego i zaufaliśmy Mu! Wy zaś niebawem się dowiecie, kto jest w błędzie jawnym."

 • 67:30

  Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli rankiem zniknie wam woda w głębi ziemi, to kto wam dostarczy wtedy wody źródlanej?"

Paylaş
Tweet'le