68 KALEM

 • 68:1

  Nun. Na pióro i na to, co oni zapisują!

 • 68:2

  Ty nie jesteś, z łaski twego Pana, człowiekiem opętanym!

 • 68:3

  Zaprawdę, dla ciebie będzie z pewnością nagroda należyta!

 • 68:4

  Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!

 • 68:5

  Zobaczysz niebawem, i oni zobaczą,

 • 68:6

  Który z was jest doświadczony.

 • 68:7

  Zaprawdę, twój Pan wie najlepiej, kto zbłądził z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą.

 • 68:8

  Nie słuchaj więc tych, którzy obwiniają o kłamstwo!

 • 68:9

  Oni by chcieli, żebyś był łagodny, to i oni byliby łagodni.

 • 68:10

  Nie słuchaj więc: żadnego skorego do przysięgi, nędznego;

 • 68:11

  Potwarcy, szerzącego kalumnie;

 • 68:12

  Tego, który przeszkadza dobru; napastnika, grzesznika;

 • 68:13

  Grubianina, i do tego intruza,

 • 68:14

  Nawet gdy on posiada majątek i synów!

 • 68:15

  Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!"

 • 68:16

  My napiętnujemy go na ryju!

 • 68:17

  Oto doświadczyliśmy ich tak, jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu, kiedy przysięgali, iż z pewnością zbiorą plony rano,

 • 68:18

  A nie uczynili żadnego zastrzeżenia.

 • 68:19

  Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana, podczas gdy oni spali,

 • 68:20

  I rankiem był on całkowicie ścięty.

 • 68:21

  Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem:

 • 68:22

  "Chodźcież na wasze pole wcześnie, jeśli się zabieracie do ścinania!"

 • 68:23

  I wyruszyli w drogę, rozmawiając cicho między sobą:

 • 68:24

  "Żeby żaden biedak nie wszedł tu dziś, wbrew waszej woli."

 • 68:25

  I poszli rankiem, zdecydowani co do celu wyznaczonego.

 • 68:26

  Kiedy więc go zobaczyli, powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy!

 • 68:27

  Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!"

 • 68:28

  Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czyż wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?"

 • 68:29

  Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!"

 • 68:30

  Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego, ganiąc się wzajemnie.

 • 68:31

  Mówili: "Biada nam! Zaprawdę, byliśmy buntownikami!

 • 68:32

  Lecz, być może, nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. Zaprawdę, my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!"

 • 68:33

  Taka jest kara! Lecz kara życia ostatecznego jest większa. O, gdybyście wiedzieli!

 • 68:34

  Zaprawdę, dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości!

 • 68:35

  Czyż My potraktujemy tych, którzy poddali się całkowicie, tak jak grzeszników?

 • 68:36

  Cóż z wami? Jak sądzicie?

 • 68:37

  Czy nie macie Księgi, w której znajdujecie pouczenie?

 • 68:38

  Zaprawdę, w niej jest dla was to, co z pewnością wybierzecie!

 • 68:39

  I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej aż do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę, wasze będzie to, co wy sami osądzicie!

 • 68:40

  Zapytaj ich, który z nich to zagwarantuje?!

 • 68:41

  Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy - jeśli są prawdomówni -

 • 68:42

  W Dniu, kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić;

 • 68:43

  Będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poniżenie, ponieważ byli wzywani do oddania pokłonów, kiedy jeszcze byli zdrowi i cali.

 • 68:44

  Pozostaw Mnie więc z tymi, którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak, iż oni wcale nie będą wiedzieli.

 • 68:45

  I Ja dam im zwłokę, lecz Mój podstęp jest niezachwiany.

 • 68:46

  Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie, skoro sami są obciążeni długiem?

 • 68:47

  Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują?

 • 68:48

  Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby", wtedy gdy krzyczał, kiedy był udręczony.

 • 68:49

  Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana, to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony.

 • 68:50

  Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi.

 • 68:51

  Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą, gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami; kiedy słyszą napomnienie, mówią: "Zaprawdę, on jest opętany!"

 • 68:52

  Lecz to nie co innego, jak tylko przypomnienie dla światów!

Paylaş
Tweet'le