69 HAKKA

 • 69:1

  Nieuniknione!

 • 69:2

  Co to jest nieuniknione?

 • 69:3

  I co ciebie pouczy, co to jest nieuniknione?

 • 69:4

  Za kłamstwo uznali Samud i Ad to, co druzgocące.

 • 69:5

  Otóż Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami;

 • 69:6

  Natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący, gwałtowny,

 • 69:7

  Który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. Ty możesz ujrzeć ten lud tam powalony, jak gdyby to były pnie powalonych palm.

 • 69:8

  I czy widzisz po nich jakieś resztki?

 • 69:9

  Faraon i ci, którzy byli przed nim, i zburzone miasta - oni popełnili grzechy;

 • 69:10

  Zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemożnym chwytem.

 • 69:11

  Zaprawdę, kiedy woda wyszła z brzegów, My przenieśliśmy was na statek płynący,

 • 69:12

  Aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące.

 • 69:13

  Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz,

 • 69:14

  Kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem,

 • 69:15

  Tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie

 • 69:16

  I rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte;

 • 69:17

  Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi.

 • 69:18

  Tego Dnia będziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte.

 • 69:19

  Ten, który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę, powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę!

 • 69:20

  Przecież ja myślałem, że znajdę swój rachunek."

 • 69:21

  I on będzie miał życie przyjemne

 • 69:22

  W wyniosłym Ogrodzie,

 • 69:23

  Którego owoce będą bliskie.

 • 69:24

  "Jedzcie i pijcie na zdrowie, za to, co uczyniliście dawniej, w dniach, które minęły!"

 • 69:25

  A ten, kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę, powie: "O, gdyby mi nie została dana moja księga!

 • 69:26

  O, gdybym mógł nie wiedzieć, jaki jest mój rachunek!

 • 69:27

  O, gdyby to był ostateczny koniec!

 • 69:28

  Na nic mi się zdało moje bogactwo!

 • 69:29

  Odeszła ode mnie moja władza!"

 • 69:30

  "Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany!

 • 69:31

  Potem w ogniu piekielnym palcie go!

 • 69:32

  Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!"

 • 69:33

  Bo on nie wierzył w Boga potężnego

 • 69:34

  I nie zachęcał do żywienia biednych!

 • 69:35

  I nie ma tutaj dla niego przyjaciela,

 • 69:36

  Nie ma pożywienia oprócz cuchnącej ropy;

 • 69:37

  I nie je tego nikt oprócz grzeszników.

 • 69:38

  Nie! Przysięgam na to, co widzicie,

 • 69:39

  I na to, czego nie widzicie!

 • 69:40

  Zaprawdę, to słowa Posłańca szlachetnego,

 • 69:41

  A nie są to słowa poety! - wy małej wiary –

 • 69:42

  Ani nie są to słowa wróżbity -jako mało pamiętajcie-

 • 69:43

  To objawienie od Pana światów!

 • 69:44

  A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa,

 • 69:45

  To schwycilibyśmy go za jego prawą rękę

 • 69:46

  I przecięlibyśmy mu tętnicę.

 • 69:47

  I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić.

 • 69:48

  To, jest zaprawdę, przypomnienie dla bogobojnych!

 • 69:49

  Zaprawdę, My wiemy, że niektórzy z was uważają to za kłamstwo.

 • 69:50

  Zaprawdę, to jest nieszczęście dla niewiernych!

 • 69:51

  Oto jest pewna prawda!

 • 69:52

  Wysławiaj więc imię Twojego Pana, Potężnego!

Paylaş
Tweet'le