70 MEARİC

 • 70:1

  Zapytał żądający wyjaśnienia o karę spadającą

 • 70:2

  Na niewiernych - której nikt oddalić nie potrafi -

 • 70:3

  Pochodzącą od Boga, władcy stopni.

 • 70:4

  Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego wielkość - pięćdziesiąt tysięcy lat.

 • 70:5

  Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną!

 • 70:6

  Oni myślą, że ona jest daleka,

 • 70:7

  Lecz My sądzimy, że jest bliska.

 • 70:8

  Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona,

 • 70:9

  A góry będą jak kłaczki wełny.

 • 70:10

  I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela,

 • 70:11

  Kiedy się zobaczą. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami,

 • 70:12

  Swoją towarzyszką i swoim bratem,

 • 70:13

  I swoim klanem, który mu dawał schronienie,

 • 70:14

  I wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany.

 • 70:15

  Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny!

 • 70:16

  Zrywający skalp,

 • 70:17

  Wzywający tego, który się wycofał i który się odwrócił plecami;

 • 70:18

  Który zbierał i przechowywał.

 • 70:19

  Zaprawdę, człowiek jest stworzeniem zmiennym:

 • 70:20

  Kiedy dosięgnie go zło, jest niecierpliwy;

 • 70:21

  A kiedy dosięgnie go dobro, jest niedostępny!

 • 70:22

  Z wyjątkiem tych, którzy się modlą,

 • 70:23

  Którzy są wytrwali w modlitwie;

 • 70:24

  Do których majątku ma określone prawo

 • 70:25

  Proszący i biedny;

 • 70:26

  I tych, którzy wierzą w Dzień Sądu;

 • 70:27

  I tych, którzy się boją kary swego Pana

 • 70:28

  - Zaprawdę; kara ich Pana jest nieunikniona! -

 • 70:29

  I tych, którzy zachowują czystość

 • 70:30

  I żyją tylko z żonami i niewolnicami - wtedy oni nie są ganieni.

 • 70:31

  Natomiast ci, którzy wykraczają poza to, są przestępcami.

 • 70:32

  I ci, którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań;

 • 70:33

  I ci, którzy stoją prosto, kiedy składają świadectwo;

 • 70:34

  I ci, którzy się troszczą o swoje modlitwy

 • 70:35

  - oni będą w Ogrodach uszanowani!

 • 70:36

  A cóż z tymi, którzy nie uwierzyli, biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami,

 • 70:37

  Na prawo i na lewo, gromadami?

 • 70:38

  Czyż nie pragnie każdy człowiek, aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości?

 • 70:39

  Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego, co oni wiedzą.

 • 70:40

  Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecież posiadamy moc,

 • 70:41

  Aby zamienić ich na lepszych, i My nie możemy być wyprzedzeni!

 • 70:42

  Pozwól im więc pogrążać się w pustych słowach i zabawiać, aż napotkają Dzień, który im został obiecany;

 • 70:43

  Ten Dzień, kiedy oni wyjdą z grobów, pośpiesznie, jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych,

 • 70:44

  Z pokornymi spojrzeniami, okryci poniżeniem! Taki będzie Dzień, który im został obiecany!

Paylaş
Tweet'le