71 NUH

 • 71:1

  Zaprawdę, wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud, zanim spadnie na nich kara bolesna!"

 • 71:2

  On powiedział: "O ludu mój! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym.

 • 71:3

  Czcijcie Boga i bójcie się Go, i słuchajcie mnie!

 • 71:4

  On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga, to już nie będzie mógł być opóźniony. O, gdybyście wiedzieli!"

 • 71:5

  Powiedział: "Panie mój! Wzywałem swój lud noc i dzień,

 • 71:6

  Lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie.

 • 71:7

  Zaprawdę, za każdym razem, kiedy ich wzywałem, abyś Ty im przebaczył, oni wkładali palce do uszu, okrywali się szatami i trwali w uporze, i okazywali niezmierną dumę.

 • 71:8

  Następnie, wzywałem ich publicznie.

 • 71:9

  Następnie, obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy.

 • 71:10

  Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę, On jest przebaczający!

 • 71:11

  On spowoduje, iż niebo ześle wam obfity deszcz.

 • 71:12

  On wspomoże was przez bogactwa i synów. On przygotuje dla was ogrody. On przygotuje dla was rzeki.

 • 71:13

  Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności?

 • 71:14

  On stworzył was według pewnych stadiów.

 • 71:15

  Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył siedem niebios, nałożonych warstwami?

 • 71:16

  I jak umieścił na nich księżyc jako światło, a słońce uczynił lampą?

 • 71:17

  I Bóg spowodował, iż wyrośliście z ziemi jak rośliny.

 • 71:18

  Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie.

 • 71:19

  I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec,

 • 71:20

  Abyście chodzili po niej szerokimi drogami. "

 • 71:21

  Powiedział Noe: "Panie mój! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem, którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę.

 • 71:22

  Oni knuli wielką chytrość

 • 71:23

  I powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda, ani Suwa'a, ani Jaghuta, ani Ja`uka, ani Nasra

 • 71:24

  Oni wprowadzili w błąd wielu. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia!

 • 71:25

  Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci, a potem wprowadzeni do ognia. I nie znaleźli oni, poza Bogiem, żadnych pomocników."

 • 71:26

  I powiedział Noe: "Panie mój! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych żadnego mieszkańca domostwa!

 • 71:27

  Zaprawdę, jeśli Ty ich zostawisz, to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego, jak tylko rozpustnika i niewiernego.

 • 71:28

  Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom; i temu, kto wchodzi do mego domu jako wierny, i wierzącym - mężczyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego, jak tylko zgubę!"

Paylaş
Tweet'le