72 CİN

 • 72:1

  Mów: "Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,

 • 72:2

  Który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.

 • 72:3

  On - niech będzie wywyższony majestat naszego Pana! - nie przybrał sobie ani towarzyszki, ani dziecka.

 • 72:4

  Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,

 • 72:5

  A sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżiny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa.

 • 72:6

  I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.

 • 72:7

  Oni myśleli, jak i wy myślicie, że Bóg nie wskrzesi nikogo.

 • 72:8

  A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia.

 • 72:9

  Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, znajduje płomień w zasadzce.

 • 72:10

  I my nie wiemy, czy chciano zła dla tych na ziemi, czy też chciał dla nich Pan drogi prawości.

 • 72:11

  Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej tego; poszliśmy różnymi drogami.

 • 72:12

  I myśleliśmy, że nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi; i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym, uciekając.

 • 72:13

  Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej, uwierzyliśmy w Niego; a kto uwierzy w swego Pana, nie obawia się ani obrazy, ani ucisku.

 • 72:14

  Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie - wybrał sobie drogę prawości;

 • 72:15

  Zaś ci zbuntowani - są drewnem dla Gehenny."

 • 72:16

  A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze, to napoilibyśmy ich wodą obfitą,

 • 72:17

  Aby ich przez to doświadczyć. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana, tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego.

 • 72:18

  Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem!

 • 72:19

  I kiedy podniósł się sługa Boga, modląc się do Niego, to oni zebrali się tłumnie wokół niego, omal go nie dusząc.

 • 72:20

  Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza."

 • 72:21

  Mów: "Ja nie rozporządzam dla was ani złem, ani drogą prawości."

 • 72:22

  Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem i nie znajdę, poza Nim, miejsca schronienia

 • 72:23

  - tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. A wszyscy, którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to, zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny - oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze.

 • 72:24

  A kiedy w końcu zobaczą to, co im zostało obiecane, wtenczas się dowiedzą, kto jest słabszy, jeśli chodzi o pomocnika, kto jest mniejszy, jeśli chodzi o liczbę."

 • 72:25

  Mów: "Nie wiem, czy bliskie jest to, co wam zostało obiecane, czy też mój Pan ustanowi jakiś termin.

 • 72:26

  On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte,

 • 72:27

  Jedynie posłańcowi, którego Sobie upodobał. I, zaprawdę, On prowadzi przed nim i za nim straż,

 • 72:28

  Aby wiedział,. czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana. On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył każdą rzecz liczbą.

Paylaş
Tweet'le