73 MÜZEMMİL

 • 73:1

  O ty, owinięty szatą!

 • 73:2

  Czuwaj na modlitwie nocą, niewiele wypoczywając

 • 73:3

  - pół nocy lub nieco mniej

 • 73:4

  Albo trochę więcej i recytuj wyraźnie Koran!

 • 73:5

  My rzucimy ci słowo wielkiej wagi:

 • 73:6

  Oto modlitwa na początku nocy jest bardziej skuteczna i bardziej poprawna w wypowiedzi.

 • 73:7

  Bo przecież w ciągu dnia masz liczne zajęcia.

 • 73:8

  Wspominaj imię twego Pana i poświęć Mu się całkowicie!

 • 73:9

  On Panem Wschodu i Zachodu. Nie ma boga, jak tylko On! Przeto weź Go sobie za opiekuna!

 • 73:10

  Znoś cierpliwie to, co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczką piękną!

 • 73:11

  Pozostaw Mnie z tymi, którzy uznają, że to kłamstwo, którzy znajdują się w dobrobycie! I daj im nieco zwłoki!

 • 73:12

  Zaprawdę, My posiadamy łańcuchy i ogień palący,

 • 73:13

  Pożywienie, które staje w gardle, i karę bolesną

 • 73:14

  - na ten Dzień, kiedy zatrzęsie się ziemia i góry, a góry staną się jak ruchome wydmy piasku.

 • 73:15

  Oto posłaliśmy wam Posłańca, aby był świadkiem przeciwko wam; tak jak posłaliśmy posłańca do Faraona.

 • 73:16

  Lecz on nie posłuchał posłańca i ukaraliśmy go za to surową karą.

 • 73:17

  Jakże wy się uchronicie - jeśli pozostaniecie niewiernymi - tego Dnia, który dzieci uczyni siwowłosymi?

 • 73:18

  Niebo rozerwie sie wtedy - dopelni sie Jego obietnica.

 • 73:19

  Zaprawdę, to jest przypomnienie! Przeto ten, kto chce, niech podejmie drogę do swego Pana!

 • 73:20

  Zaprawdę, Twój Pan wie, że ty i ci, którzy są z tobą, trwacie na modlitwie, stojąc blisko dwie trzecie, połowę lub jedną trzecią nocy. Bóg wymierza noc i dzień. On wie, że wy nie policzycie tego, i On wam to przebaczy. Przeto recytujcie głośno to, co jest łatwe z Koranu! On wie, że niektórzy spośród was będą chorzy, a inni będą wędrować po ziemi, poszukując dobroci Boga, a inni będą walczyć na drodze Boga. Przeto recytujcie, co z niego dla was jest łatwe! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę! Użyczajcie Bogu pożyczki pięknej! Co wy przygotujecie pierwej dobrego dla waszych dusz, znajdziecie to u Boga - lepszym i większym jako nagrodę. Proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, miłosierny!

Paylaş
Tweet'le