74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  O ty, okryty płaszczem!

 • 74:2

  Powstań i ostrzegaj!

 • 74:3

  I twego Pana wysławiaj!

 • 74:4

  I twoje szaty oczyszczaj!

 • 74:5

  Od obrzydliwości - uciekaj!

 • 74:6

  Nie obdarzaj, by otrzymać więcej!

 • 74:7

  I dla twojego Pana bądź cierpliwy!

 • 74:8

  A kiedy zadmą w trąbę,

 • 74:9

  Tego Dnia dzień będzie trudny;

 • 74:10

  Dla niewiernych - nie będzie on łatwy.

 • 74:11

  Pozostaw Mnie samego z tym, którego stworzyłem!

 • 74:12

  Ja dałem mu rozległy majątek

 • 74:13

  I synów tu obecnych.

 • 74:14

  I wyrównałem dla niego wszystko,

 • 74:15

  A on pożąda, abym mu dał więcej.

 • 74:16

  Otóż nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny!

 • 74:17

  Ja nałożę na niego nieustanne cierpienie.

 • 74:18

  Oto on - pomyślał i zdecydował.

 • 74:19

  Przeto niech zginie, jak zdecydował!

 • 74:20

  Jeszcze raz niech zginie, jak zdecydował!

 • 74:21

  Potem on popatrzył!

 • 74:22

  Potem zmarszczył brwi i zasępił się!

 • 74:23

  Potem odwrócił się, wbił się w pychę

 • 74:24

  I powiedział: "To nic innego, jak tylko czary, które się przekazuje!

 • 74:25

  To nic innego, jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!"

 • 74:26

  Ja narażę go na palenie się w ogniu-sakar.

 • 74:27

  A co ciebie pouczy, co to jest sakar?

 • 74:28

  On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza,

 • 74:29

  Palący na czarno skórę.

 • 74:30

  Nad nim czuwa dziewiętnastu.

 • 74:31

  Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.

 • 74:32

  Ależ nie! Na księżyc!

 • 74:33

  I na noc, kiedy się cofa!

 • 74:34

  I na zorzę poranną, kiedy się zjawia!

 • 74:35

  Zaprawdę, on jest jednym z największych!

 • 74:36

  Jest ostrzeżeniem dla ludzi,

 • 74:37

  Dla tych spośród was, którzy chcą się posuwać naprzód lub którzy chcą się cofać.

 • 74:38

  Każda dusza jest poręką na to, co sobie zyskała

 • 74:39

  - z wyjątkiem ludzi będących po prawicy.

 • 74:40

  Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać

 • 74:41

  O grzeszników:

 • 74:42

  "Co doprowadziło was do ognia-sakar?"

 • 74:43

  Powiedzą oni: "Nie byliśmy wśród modlących się;

 • 74:44

  Nie dawaliśmy pożywienia ubogim;

 • 74:45

  Pogrążaliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrążającymi się;

 • 74:46

  I uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu,

 • 74:47

  - aż przyszła do nas pewność."

 • 74:48

  I nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się.

 • 74:49

  Cóż im się stało, że odwracają się od napomnienia,

 • 74:50

  Jak gdyby byli wystraszonymi osłami,

 • 74:51

  Które uciekają przed lwem?

 • 74:52

  A przecież każdy z nich chce, aby mu dano karty rozpostarte.

 • 74:53

  Ależ nie! Oni nie obawiają się życia ostatecznego!

 • 74:54

  Ależ nie! Zaprawdę, to jest napomnienie!

 • 74:55

  Przeto ten, kto zechce, przypomni to sobie!

 • 74:56

  Lecz oni przypomną sobie tylko, jeśli zechce Bóg. On jest godny bojaźni i On włada przebaczeniem.

Paylaş
Tweet'le