76 İNSAN

 • 76:1

  Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas, kiedy on nie był rzeczą wspomnianą?

 • 76:2

  Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć. I uczyniliśmy go słyszącym, widzącym.

 • 76:3

  Zaprawdę, poprowadziliśmy go prostą drogą - czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym.

 • 76:4

  Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.

 • 76:5

  Zaprawdę, ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu, pełnego mieszaniny z kamforą

 • 76:6

  - źródła, u którego pić będą sługi Boga, powodującego, iż będzie ono tryskało obficie.

 • 76:7

  Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia, którego zło rozprzestrzeni się szeroko.

 • 76:8

  Oni dawali pożywienie - z miłości do Niego - biednemu, sierocie i niewolnikowi.

 • 76:9

  "Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody, ani wdzięczności.

 • 76:10

  Zaprawdę, obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego, nieszczęsnego."

 • 76:11

  I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia, i dał im spotkać jasność i radość.

 • 76:12

  I wynagrodził ich za to, że byli cierpliwi - Ogrodem i jedwabiem.

 • 76:13

  Będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach; nie będą tam widzieć słońca ani zimna.

 • 76:14

  Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców.

 • 76:15

  I będą krążyć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu;

 • 76:16

  - Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego.

 • 76:17

  Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru;

 • 76:18

  Ze źródła zwanego Salsabil, które się tam znajduje.

 • 76:19

  I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni; kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perły.

 • 76:20

  A kiedy popatrzysz, zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo.

 • 76:21

  Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu; będą strojni w bransolety ze srebra. Napoi ich Pan napojem czystym.

 • 76:22

  "Zaprawdę, to jest dla was zapłata, wasz wysiłek otrzymał podziękę!"

 • 76:23

  Zaprawdę, My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym!

 • 76:24

  Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana! Nie słuchaj ni grzesznika, ni niewdzięcznego spośród nich!

 • 76:25

  Wspominaj imię twego Pana rankiem i wieczorem!

 • 76:26

  I nocą wybijaj Mu pokłony! I długo nocą Go wysławiaj!

 • 76:27

  Zaprawdę, oni kochają to, co przemijające, nie zwracają uwagi na ciężki Dzień.

 • 76:28

  My stworzyliśmy ich i związaliśmy mocno ich członki. Ale jeśli zechcemy, zamienimy ich na im podobnych zamianą całkowitą.

 • 76:29

  Zaprawdę, to jest napomnienie! Przeto kto chce, niech podejmie drogę do swojego Pana.

 • 76:30

  Lecz wy nie zechcecie, jeśli nie zechce Bóg. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

 • 76:31

  On wprowadza, kogo chce, do Swego miłosierdzia. A dla niesprawiedliwych przygotował karę bolesną.

Paylaş
Tweet'le