77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Na wysyłane kolejno

 • 77:2

  I na wiejące gwałtownie,

 • 77:3

  I na rozprzestrzeniające się szeroko,

 • 77:4

  I na rozdzielające całkowicie,

 • 77:5

  I na rzucające napomnienie

 • 77:6

  - dla usprawiedliwienia i ostrzeżenia!

 • 77:7

  To, co wam zostało obiecane, z pewnością nadejdzie!

 • 77:8

  Przeto kiedy gwiazdy utracą blask,

 • 77:9

  Kiedy niebo zostanie rozdzielone,

 • 77:10

  Kiedy góry zostaną rozproszone,

 • 77:11

  Kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas

 • 77:12

  Do jakiego to dnia będzie odłożone?

 • 77:13

  Do Dnia Rozstrzygnięcia.

 • 77:14

  A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Rozstrzygnięcia?

 • 77:15

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:16

  Czyż nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń?

 • 77:17

  I czy nie daliśmy im innych jako następców?

 • 77:18

  Tak postępujemy z grzesznikami.

 • 77:19

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:20

  Cóż nie stworzyliśmy was z marnej wody

 • 77:21

  I czy nie umieściliśmy jej potem w miejscu pewnym;

 • 77:22

  Do oznaczonego czasu?

 • 77:23

  Potem wyznaczyliśmy... a jak wspaniale My wyznaczamy!

 • 77:24

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:25

  Czyż nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem

 • 77:26

  Dla żywych i umarłych?

 • 77:27

  Czyż nie uczyniliśmy na niej silnie utwierdzonych, wyniosłych gór? Czy nie napoiliśmy was wodą słodką?

 • 77:28

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:29

  Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo!

 • 77:30

  Idźcie do cienia o trzech kolumnach

 • 77:31

  Nie ocieniającego, nie chroniącego od płomienia!

 • 77:32

  Rzuca on iskry na podobieństwo baszty,

 • 77:33

  Jakby to były żółte wielbłądy.

 • 77:34

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:35

  To będzie Dzień, kiedy oni nie będą mówili.

 • 77:36

  I nie będzie im dane pozwolenie, aby się mogli usprawiedliwić.

 • 77:37

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:38

  Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. Zbierzemy was i praojców.

 • 77:39

  Jeśli macie jakiś podstęp, to użyjcie go przeciwko Mnie!

 • 77:40

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:41

  Zaprawdę, bogobojni będą wśród cieni i źródeł,

 • 77:42

  I owoców, jakich zapragną!

 • 77:43

  "Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście!"

 • 77:44

  W ten sposób My płacimy tym, którzy czynią dobro.

 • 77:45

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:46

  "Jedzcie i cieszcie się troszkę, o wy - grzesznicy!"

 • 77:47

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:48

  Kiedy im mówią: "Oddajcie pokłon!" - oni nie oddają pokłonu:

 • 77:49

  Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

 • 77:50

  Jakiejże więc mowie, po tym; oni dadzą wiarę?

Paylaş
Tweet'le