79 NAZİAT

 • 79:1

  Na wyrywających gwałtownie!

 • 79:2

  Na biegnących pośpiesznie!

 • 79:3

  Na płynących lekko i

 • 79:4

  Na wyprzedzających szybko!

 • 79:5

  I na zarządzających sprawami!

 • 79:6

  Tego Dnia, kiedy zadrży drżąca,

 • 79:7

  Nastąpi po tym drżeniu następne;

 • 79:8

  Serca tego Dnia będą wzburzone,

 • 79:9

  Spojrzenia będą pokorne.

 • 79:10

  Oni będą mówili: "Czyż my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu?

 • 79:11

  Czyż... skoro byliśmy kośćmi zestalonymi?"

 • 79:12

  Oni powiedzą: "Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!"

 • 79:13

  I będzie tylko jeden okrzyk przerażenia,

 • 79:14

  I naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi!

 • 79:15

  Czy doszło do ciebie opowiadanie o Mojżeszu?

 • 79:16

  Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuwa:

 • 79:17

  "Idź do Faraona - on się zbuntował -

 • 79:18

  I powiedz: "Czy ty jesteś gotów się oczyścić?

 • 79:19

  Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana, a ty okażesz bojaźń Bożą."

 • 79:20

  I pokazał mu znak największy,

 • 79:21

  Lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się.

 • 79:22

  Następnie odwrócił się plecami, działając pośpiesznie.

 • 79:23

  I zebrał lud, i obwieścił,

 • 79:24

  Mówiąc: "Ja jestem waszym panem najwyższym!"

 • 79:25

  Wtedy Bóg dosięgną go karą w życiu ostatecznym i pierwszym.

 • 79:26

  Zaprawdę, w tym jest przykład pouczający dla tego, kto jest bogobojny.

 • 79:27

  Czy was trudniej było stworzyć, czy niebo, które On zbudował?

 • 79:28

  Wzniósł On wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie.

 • 79:29

  On zaciemnił jego noc i On wyprowadził światłość poranną.

 • 79:30

  Następnie rozpostarł ziemię.

 • 79:31

  Wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej.

 • 79:32

  I On utwierdził solidnie góry -

 • 79:33

  Na pożytek wam i waszych trzód.

 • 79:34

  Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście,

 • 79:35

  W tym Dniu przypomni sobie człowiek, nad czym się trudził;

 • 79:36

  I pokazany będzie ogień piekielny temu, kto potrafi widzieć.

 • 79:37

  Wtedy, dla tego, kto się zbuntował

 • 79:38

  I wolał życie tego świata,

 • 79:39

  Zaprawdę, dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny.

 • 79:40

  Lecz dla tego, kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności,

 • 79:41

  To, zaprawdę, dla niego Ogród będzie miejscem schronienia!

 • 79:42

  Będą cię pytać o Godzinę: "Kiedyż nadejdzie?"

 • 79:43

  Jak możesz wspominać o niej?

 • 79:44

  Do twojego Pana należy jej ostateczny termin.

 • 79:45

  Ty jesteś tylko ostrzegającym dla tego, kto się obawia.

 • 79:46

  W Dniu, kiedy oni zobaczą ową Godzinę - to wyda im się, jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.

Paylaş
Tweet'le