81 TEKVİR

 • 81:1

  Kiedy słońce będzie spowite ciemnością

 • 81:2

  I kiedy gwiazdy będą zamglone;

 • 81:3

  Kiedy góry będą z miejsca poruszone;

 • 81:4

  Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone;

 • 81:5

  Kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane;

 • 81:6

  Kiedy morza będą wzburzone;

 • 81:7

  Kiedy dusze zostaną w pary złączone;

 • 81:8

  Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,

 • 81:9

  Za jaki grzech została zamordowana;

 • 81:10

  Kiedy karty księgi zostaną rozpostarte;

 • 81:11

  Kiedy niebo zostanie rozsunięte;

 • 81:12

  Kiedy ogień piekielny będzie rozpalony;

 • 81:13

  Kiedy Ogród będzie przybliżony -

 • 81:14

  Wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.

 • 81:15

  Lecz nie! Przysięgam na planety,

 • 81:16

  Wędrujące i znikające;

 • 81:17

  Na noc, kiedy ciemność zapada;

 • 81:18

  Na poranek, kiedy zaczyna oddychać!

 • 81:19

  To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego,

 • 81:20

  Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego

 • 81:21

  Słuchanego, ponadto godnego zaufania!

 • 81:22

  Wasz towarzysz nie jest opętany!

 • 81:23

  Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie!

 • 81:24

  On nie skąpi tego, co skryte.

 • 81:25

  Nie jest to słowo szatana przeklętego.

 • 81:26

  Dokąd więc idziecie?

 • 81:27

  To jest tylko napomnienie dla światów,

 • 81:28

  Dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto.

 • 81:29

  Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce Bóg, Pan światów!

Paylaş
Tweet'le