82 İNFİTAR

 • 82:1

  Kiedy niebo rozdzieli się

 • 82:2

  I kiedy gwiazdy zostaną rozproszone;

 • 82:3

  Kiedy morza się wzburzą

 • 82:4

  I kiedy groby zostaną wywrócone,

 • 82:5

  Wtedy każda dusza się dowie, co sobie przygotowała i co zaniedbała.

 • 82:6

  O człowieku! Cóż ciebie zwiodło względem twego Pana, Szlachetnego?

 • 82:7

  Tego, który ciebie stworzył i ukształtował cię harmonijnie, i wymierzył proporcjonalnie

 • 82:8

  - ułożył cię w takiej postaci, w jakiej chciał?

 • 82:9

  Otóż wręcz przeciwnie! Za kłamstwo uważają Sąd!

 • 82:10

  Zaprawdę, nad wami są stróże

 • 82:11

  Szlachetni, którzy zapisują;

 • 82:12

  Oni wiedzą, co wy czynicie!

 • 82:13

  Zaprawdę, sprawiedliwi będą w szczęśliwości!

 • 82:14

  Zaprawdę, grzesznicy będą w ogniu piekielnym!

 • 82:15

  Oni będą się tam palić w Dniu Sądu

 • 82:16

  I nie będą mogli oddalić się od niego.

 • 82:17

  A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Sądu?

 • 82:18

  I jeszcze raz: co ciebie pouczy, co to Dzień Sądu?

 • 82:19

  Tego Dnia żadna dusza nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy. Rozkaz, tego Dnia, będzie należeć do Boga!

Paylaş
Tweet'le