83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Biada oszustom!

 • 83:2

  Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary;

 • 83:3

  A kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.

 • 83:4

  Czyż oni nie myślą, iż będą wskrzeszeni

 • 83:5

  Dnia wielkiego,

 • 83:6

  Dnia, kiedy ludzie staną przed Panem światów?

 • 83:7

  Wcale nie! Zaprawdę, księga ludzi występnych znajduje się w Sidżdżinie!

 • 83:8

  A co ciebie pouczy, co to jest Sidżdżin?

 • 83:9

  To jest księga zapisana.

 • 83:10

  Biada tego Dnia tym, którzy pomawiają o kłamstwo;

 • 83:11

  Tym, którzy uważają za kłamstwo Dzień Sądu!

 • 83:12

  Za kłamstwo uważa go tylko każdy człowiek występny, grzeszny.

 • 83:13

  Kiedy mu recytują Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie praojców!"

 • 83:14

  Ależ nie! Przeciwnie, rdza uczynków pokryła ich serca.

 • 83:15

  Wcale nie! Zaprawdę, oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana!

 • 83:16

  Potem będą się palić w piekle!

 • 83:17

  Wtedy będzie im powiedziane: "To jest to, co uważaliście za kłamstwo!"

 • 83:18

  Wcale nie tak! Zaprawdę, księga sprawiedliwych jest w Illijjun!

 • 83:19

  A co ciebie pouczy, co to jest Illijjun?

 • 83:20

  To jest księga zapisana.

 • 83:21

  Będą świadkami jej owi blisko dopuszczeni.

 • 83:22

  Zaprawdę, sprawiedliwi zaznają szczęśliwości;

 • 83:23

  Spoczywając na łożach, będą spoglądać;

 • 83:24

  Na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości.

 • 83:25

  Będą pojeni winem szlachetnym, pieczętowanym;

 • 83:26

  Pieczęcią jego będzie piżmo - niech się starają pragnący tego, współzawodnicząc pilnie w staraniach -

 • 83:27

  A domieszką jego będzie woda z Tasnim

 • 83:28

  - źródła, z którego pić będą owi blisko dopuszczeni.

 • 83:29

  Zaprawdę, ci, którzy zgrzeszyli, naśmiewali się z tych, którzy uwierzyli;

 • 83:30

  Kiedy przechodzili mimo nich, wymieniali między sobą spojrzenia;

 • 83:31

  A kiedy powracali do swoich domowników, stroili żarty.

 • 83:32

  A kiedy ich widzieli, mówili: "Zaprawdę, oni są zbłąkani!"

 • 83:33

  Lecz oni nie zostali posłani, aby być ich stróżami.

 • 83:34

  Jednak dzisiaj ci, którzy uwierzyli, śmieją się z niewiernych;

 • 83:35

  Spoczywając na łożach, spoglądają.

 • 83:36

  Czyż niewierni zostali wynagrodzeni za to, co czynili?

Paylaş
Tweet'le