84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Kiedy niebo się rozerwie

 • 84:2

  I będzie posłuszne swojemu Panu, a tak uczynić należy;

 • 84:3

  Kiedy ziemia będzie wyrównana

 • 84:4

  I wyrzuci to, co jest w niej, i stanie się opustoszała,

 • 84:5

  Będzie posłuszna swojemu Panu, a tak czynić należy;

 • 84:6

  Wtedy, o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go.

 • 84:7

  I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą,

 • 84:8

  Będzie obliczany rachunkiem lekkim

 • 84:9

  I zwróci się do swojej rodziny uradowany.

 • 84:10

  A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców,

 • 84:11

  Będzie wzywał swego unicestwienia,

 • 84:12

  Kiedy się będzie palił w ogniu.

 • 84:13

  Był on na łonie swojej rodziny uradowany

 • 84:14

  I sądził, że już nie powróci.

 • 84:15

  Wręcz przeciwnie! Zaprawdę, Pan obserwował go doskonale!

 • 84:16

  O nie! Przysięgam na zmierzch

 • 84:17

  I na noc, i na to, co ona osłania;

 • 84:18

  I na księżyc, kiedy jest w pełni!

 • 84:19

  -będziecie wstępować warstwa po warstwie!

 • 84:20

  Dlaczego zatem oni nie wierzą?

 • 84:21

  I kiedy im recytują Koran, oni nie wybijają pokłonów?

 • 84:22

  Co więcej! Ci, którzy nie wierzą, mówią, że to kłamstwo!

 • 84:23

  Lecz Bóg wie najlepiej, co oni ukrywają.

 • 84:24

  Więc obwieszczaj im karę bolesną,

 • 84:25

  Pomijając tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła; dla nich będzie nagroda nieustanna!

Paylaş
Tweet'le