89 FECR

 • 89:1

  Na jutrzenkę!

 • 89:2

  Na dziesięć nocy!

 • 89:3

  Na podwójne i pojedyncze!

 • 89:4

  Na noc, kiedy przemija!

 • 89:5

  Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego?

 • 89:6

  Czy nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z ludem Ad

 • 89:7

  I z Iramem, posiadającym kolumny

 • 89:8

  - czegoś podobnego nie stworzono w żadnym kraju -

 • 89:9

  I z ludem Samud, który wydrążył skałę w dolinie,

 • 89:10

  I z Faraonem, władcą pali namiotów?

 • 89:11

  Oni popełniali przestępstwa w kraju

 • 89:12

  I szerzyli w nim zgorszenie,

 • 89:13

  Tak iż twój Pan spuścił na nich bicz kary.

 • 89:14

  Zaprawdę, twój Pan pilnie wszystko obserwuje!

 • 89:15

  A człowiek, kiedy Pan go doświadcza - uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami - mówi: "Mój Pan mnie uszanował!"

 • 89:16

  A kiedy doświadcza go, ograniczając mu jego zaopatrzenie, wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!"

 • 89:17

  Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty;

 • 89:18

  Nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka;

 • 89:19

  I zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością;

 • 89:20

  I kochacie bogactwo miłością ogromną!

 • 89:21

  Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył,

 • 89:22

  Kiedy przyjdzie twój Pan i aniołowie, szereg za szeregiem,

 • 89:23

  I kiedy zostanie ukazana Gehenna, tego Dnia przypomni sobie człowiek:.. lecz na cóż mu się zda to przypomnienie?

 • 89:24

  Będzie on mówił: "O, gdybym był przygotował coś dla mego życia!"

 • 89:25

  I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On;

 • 89:26

  I nie skrępuje łańcuchami tak jak On.

 • 89:27

  O ty, duszo uspokojona,

 • 89:28

  Powróć do twego Pana, zadowolona i z upodobaniem przyjęta!

 • 89:29

  Wejdź więc między Moje sługi!

 • 89:30

  Wejdź do Mojego Ogrodu!

Paylaş
Tweet'le