90 BELED

 • 90:1

  Nie! Przysięgam na to miasto!

 • 90:2

  - a ty jesteś mieszkańcem tego miasta -

 • 90:3

  I na rodziciela, i na to, co on zrodził!

 • 90:4

  Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka w udręce!

 • 90:5

  Czy on sądzi, że nikt nie będzie miał nad nim władzy?

 • 90:6

  Mówi on: "Roztrwoniłem majątek ogromny."

 • 90:7

  Czy on sądzi, że nikt tego nie widział?

 • 90:8

  Czy nie daliśmy mu dwoje oczu, i

 • 90:9

  Jednego języka i dwóch warg?

 • 90:10

  I czy nie poprowadziliśmy go! na rozstajne drogi?

 • 90:11

  Lecz on nie próbował wejść na drogę stromą.

 • 90:12

  A co pouczy cię, co to jest droga stroma?

 • 90:13

  To uwolnienie niewolnika

 • 90:14

  Albo nakarmienie w dniu głodu

 • 90:15

  Sieroty spośród krewnych

 • 90:16

  Albo biedaka znajdującego się w nędzy.

 • 90:17

  A także - być spośród tych, którzy wierzą, zachęcają się wzajemnie do cierpliwości, zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia.

 • 90:18

  Ci - to towarzysze prawicy.

 • 90:19

  Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki - to towarzysze lewicy.

 • 90:20

  Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.

Paylaş
Tweet'le