15 HİCİR

 • 15:1

  Alif. Lam. Ra. Acestea sunt versetele Cărţii şi ale unui Coran desluşit!

 • 15:2

  S-ar putea ca cei care tăgăduiesc să dorească să fie supuşi!

 • 15:3

  Lasă-i să mănânce şi să se bucure o vreme. Nădejdea le face plăcere, însă curând vor afla!

 • 15:4

  Noi nu am nimicit nici o cetate fără ca ea să nu fi avut o carte cunoscută.

 • 15:5

  Nici o adunare nu o ia înaintea sorocului ei, însă nu-l poate nici întârzia.

 • 15:6

  Ei spuneau: “O, tu cel asupra căruia s-a pogorât amintirea, tu eşti un îndrăcit!”

 • 15:7

  De ce, dacă spui adevărul, nu ai venit la noi cu îngerii?

 • 15:8

  Noi nu pogorâm îngerii decât întru Adevăr, aşa că nu vor avea mult de aşteptat.

 • 15:9

  Noi am pogorât amintirea şi asupra ei veghem.

 • 15:10

  Noi am mai trimis şi înaintea ta (profeţi) printre obştile celor dintâi.

 • 15:11

  Nici un trimis nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

 • 15:12

  Şi astfel îi tăiem cale în inimile nelegiuiţilor.

 • 15:13

  Ei nu cred în El, în ciuda obiceiului celor dintâi.

 • 15:14

  Chiar de le-am fi deschis o poartă a cerului şi ei ar fi putut urca,

 • 15:15

  tot ar fi spus: “Privirile ne sunt ameţite ori suntem nişte oameni vrăjiţi.”

 • 15:16

  Noi am pus zodii pe cer şi l-am împodobit pentru cei care îl privesc

 • 15:17

  şi îl păzim de orice diavol, bun de bătut cu pietre,

 • 15:18

  afară de cel care ascultă pe furiş şi pe care o flacără strălucitoare îl urmăreşte.

 • 15:19

  Pământul, Noi l-am întins, am aruncat pe el munţii, şi am făcut să crească pe el totul cu cumpătare.

 • 15:20

  Noi v-am făcut hrană vouă, precum şi celui pe care voi nu-l hrăniţi.

 • 15:21

  Din orice lucru la Noi se află grămezi, însă îl facem să coboare după o măsură cunoscută.

 • 15:22

  Noi am trimis vânturile cu nori grei şi am trimis din cer apă cu care vă adăpăm şi pe care voi nu aveţi putinţa s-o păstraţi.

 • 15:23

  Noi suntem Cei care dăruiesc viaţa şi moartea şi Noi suntem Moştenitorii!

 • 15:24

  Noi îi cunoaştem pe întâii veniţi dintre voi şi îi cunoaştem şi pe cei de pe urmă.

 • 15:25

  Domnul tău este Cel ce îi va strânge pe toţi. El este Înţelept, Ştiutor.

 • 15:26

  Noi am creat omul din lut, dintr-un glod uşor de frământat,

 • 15:27

  iar pe djinii i-am creat, mai înainte, din focul Simumului.

 • 15:28

  Când Domnul tău spuse îngerilor: “Eu voi crea un om din lut, dintr-un glod uşor de frământat,

 • 15:29

  după ce îi voi desăvârşi chipul şi voi sufla în el din Duhul Meu, prosternaţi-vă înaintea lui.

 • 15:30

  Toţi îngerii, laolaltă, se prosternară,

 • 15:31

  afară de Iblis care a refuzat să fie cu cei care se prosternează!

 • 15:32

  Dumnezeu spuse: “O, Iblis! Tu de ce nu eşti printre cei care se prosternează?”

 • 15:33

  El spuse: “Nu am să mă prosternez înaintea unui om pe care tu l-ai creat din lut, dintr-un glod uşor de frământat.”

 • 15:34

  Dumnezeu spuse: “Ieşi de aici! Să fii bătut cu pietre!

 • 15:35

  Fie blestemul asupra ta până în Ziua Judecăţii!”

 • 15:36

  El spuse: “Domnul meu! Dă-mi un răgaz până în Ziua în care oamenii vor fi înviaţi.”

 • 15:37

  Dumnezeu spuse: “Ai acest răgaz

 • 15:38

  până în ziua timpului cunoscut (de Noi).”

 • 15:39

  El spuse: “Domnul meu! Pentru că Tu m-ai dus în greşeală, eu le voi arăta răul pe pământ sub înfăţişări înşelătoare şi pe toţi îi voi duce în greşeală,

 • 15:40

  afară de robii Tăi curaţi.”

 • 15:41

  El spuse: “Aceasta este pentru mine o cale dreaptă:

 • 15:42

  Tu nu ai nici o împuternicire asupra robilor Mei, în afara celui care te va urma dintre cei aflaţi în greşeală.”

 • 15:43

  Gheena va fi locul lor de întâlnire, al tuturor.

 • 15:44

  Ea are şapte porţi. Înaintea fiecărei porţi va fi o parte din ei,

 • 15:45

  iar cei temători vor fi în grădini, lângă izvoare.

 • 15:46

  “Intraţi în ele, în pace şi tihnă!”

 • 15:47

  Noi le vom smulge orice ură din inimile lor. Şi aşa vor fi ca fraţii aşezaţi pe paturi faţă în faţă.

 • 15:48

  Nici o osteneală nu-i va atinge şi niciodată nu vor fi de-acolo izgoniţi.

 • 15:49

  Dă-le de ştire robilor Mei că Eu sunt Iertătorul, Milostivul,

 • 15:50

  şi osânda Mea este osânda cea dureroasă!

 • 15:51

  Dă-le de ştire despre oaspeţii lui Abraham!

 • 15:52

  Ei spuseră intrând la el: “Pace!” El spuse: “Ne este frică de voi!”

 • 15:53

  Ei spuseră: “Să nu-ţi fie frică! Noi îţi vestim un fecior înţelept.”

 • 15:54

  El spuse: “Ce să-mi vestiţi, acum când bătrâneţea m-a atins? Ce-mi vestiţi?”

 • 15:55

  Ei spuseră: “Noi îţi vestim doar adevărul. Nu fi dintre cei lipsiţi de nădejde!”

 • 15:56

  El spuse: “Cine nu nădăjduieşte la milostivenia Domnului său, dacă nu cei rătăciţi?”

 • 15:57

  Apoi el spuse din nou: “O, voi trimişilor! Care este treaba voastră?”

 • 15:58

  “Noi am fost trimişi la un popor nelegiuit,

 • 15:59

  însă nu şi la casa lui Lot, căci Noi îi vom mântui pe toţi

 • 15:60

  afară de femeia sa.” Noi am hotărât ca ea să fie printre cei rămaşi în urmă.

 • 15:61

  Când trimişii veniră la casa lui Lot,

 • 15:62

  acesta spuse: “Voi sunteţi nerecunoscători.”

 • 15:63

  Ei spuseră: “Nu!... Am venit la tine aducând ceea de care ei se îndoiesc,

 • 15:64

  am venit la tine cu Adevărul şi suntem sinceri!

 • 15:65

  Pleacă de cu noapte cu ai tăi! Mergi în spatele lor şi nimeni dintre voi să nu se uite înapoi! Mergeţi unde vi se porunceşte!”

 • 15:66

  Aşa am hotărât pentru a vă mântui, căci mâine dimineaţă aceştia vor fi retezaţi.

 • 15:67

  Locuitorii cetăţii veniră să ceară veşti.

 • 15:68

  Lot le spuse: “Aceştia sunt oaspeţii mei. Nu mă faceţi de ruşine!

 • 15:69

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi nu mă acoperiţi de ruşine!”

 • 15:70

  Ei spuseră: “Nu ţi-am oprit să te ocupi de lumi?”

 • 15:71

  El spuse: “Dacă vreţi s-o faceţi, iată-le pe fetele mele!”

 • 15:72

  Pe viaţa ta! În beţia lor umblau ca orbii!

 • 15:73

  Strigătul îi luă la răsăritul soarelui.

 • 15:74

  Noi am întors-o cu josul în sus şi am trimis asupra ei o ploaie cu pietre din Iad.

 • 15:75

  Întru aceasta sunt semne pentru cei scrutători,

 • 15:76

  căci ele sunt pe un drum statornic.

 • 15:77

  Întru aceasta este un semn pentru credincioşi!

 • 15:78

  Locuitorii din Al-Aika au fost nedrepţi

 • 15:79

  şi Noi ne-am răzbunat, atunci, pe ei. Aceste două cetăţi sunt o pildă de netăgăduit.

 • 15:80

  Locuitorii din Al-Hijr i-au socotit pe profeţi mincinoşi.

 • 15:81

  Noi le-am adus semnele Noastre, însă ei le-au fost potrivnici.

 • 15:82

  Pe când scobeau, în tihnă, locuinţe în munţi,

 • 15:83

  strigătul i-a luat în zori.

 • 15:84

  Ceea ce agonisiseră nu le-a slujit la nimic.

 • 15:85

  Noi nu am creat decât întru adevăr cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele. Ceasul va veni curând. Iartă cu iertăciune frumoasă!

 • 15:86

  Domnul tău este Creatorul neostoit, Ştiutorul.

 • 15:87

  Noi ţi-am dăruit şapte versete care se repetă, precum şi Coranul cel Mare.

 • 15:88

  Nu pune ochii pe ce le-am dăruit unora dintre ei pentru o bucurie vremelnică şi nu te mâhni din pricina lor. Aripa ta coboar-o asupra credincioşilor.

 • 15:89

  Spune: “Eu sunt un predicator cu vorbă limpede.”

 • 15:90

  Noi am trimis osânda asupra celor care s-au despărţit

 • 15:91

  şi au făcut Coranul bucăţi.

 • 15:92

  Pe Domnul tău! Nu-i întreba pe toţi

 • 15:93

  de aceea ce-au făptuit.

 • 15:94

  Dă glas la ceea ce ţi s-a poruncit şi împotriveşte-te închinătorilor la idoli.

 • 15:95

  Noi îţi suntem de ajuns înaintea celor care-şi bat joc,

 • 15:96

  alăturând lui Dumnezeu un alt dumnezeu. Ei vor afla curând!

 • 15:97

  Ştim că inima ţi se strânge de ceea ce spun,

 • 15:98

  însă tu preamăreşte-L pe Domnul tău cu laude! Fii printre cei care se prosternează!

 • 15:99

  Închină-te Domnului tău până ce-ţi va veni încrederea deplină!

Paylaş
Tweet'le