32 SECDE

 • 32:1

  Alif. Lam. Mim.

 • 32:2

  Pogorârea Cărţii, fără nici o îndoială, este de la Domnul lumilor.

 • 32:3

  Vor spune, oare: “El a născocit-o!” Ba nu! Această Carte este Adevărul de la Domnul tău ca tu să previi un popor la care nici un prevenitor nu a mai venit înaintea ta. Poate se vor lăsa călăuziţi!

 • 32:4

  Dumnezeu este Cel ce a creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, apoi s-a aşezat pe Tron. Nu aveţi afară de El oblăduitor şi nici mijlocitor. Nu chibzuiţi, oare?

 • 32:5

  El cârmuieşte totul de la cer la pământ, şi apoi totul se va ridica la El într-o Zi mare cât o mie de ani, după cum număraţi voi.

 • 32:6

  El cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El este Puternicul, Milostivul

 • 32:7

  care a făcut frumos ceea ce a creat şi care a început crearea omului din lut,

 • 32:8

  apoi i-a făcut pe urmaşii lui să iasă dintr-o apă lepădată.

 • 32:9

  El l-a desăvârşit şi a suflat în el din duhul Său. El v-a creat vouă auzul, văzul şi inimile. Voi, puţin, îi sunteţi însă mulţumitori!

 • 32:10

  Ei spun: “După ce ne vom fărâmiţa în ţărână, vom avea iarăşi o nouă făptură?”, căci ei nu cred în Întâlnirea cu Domnul lor.

 • 32:11

  Spune: “Îngerul morţii căruia i-aţi fost încredinţaţi vă va culege, apoi la Domnul vostru veţi fi întorşi.”

 • 32:12

  O, dacă i-ai vedea atunci pe cei nelegiuiţi cu capetele plecate înaintea Domnului lor! “Domnul nostru! Am văzut şi am auzit. Întoarce-ne pe pământ, căci vom face numai bine şi vom crede cu tărie.”

 • 32:13

  Dacă am fi vrut, am fi dăruit fiecărui suflet călăuzirea. Spusa de la Mine se împlineşte: “Voi umple Gheena cu ginni şi cu oameni laolaltă.”

 • 32:14

  Gustaţi că aţi uitat întâlnirea cu această zi a voastră. Şi Noi v-am uitat! Gustaţi osânda veşniciei pentru ceea ce aţi făptuit.

 • 32:15

  Numai aceia cred în semnele Noastre, care se prosternează când le sunt amintite şi care-L preamăresc în laude pe Domnul lor şi nu se arată îngâmfaţi.

 • 32:16

  Ei se smulg din aşternuturile lor ca să-L cheme pe Domnul lor cu teamă şi râvnă şi dau milostenie din ceea ce i-am înzestrat.

 • 32:17

  Nici un suflet nu ştie ce bucurii îi sunt sortite ca răsplată a faptelor sale!

 • 32:18

  Credinciosul este deopotrivă cu cel stricat?! Nu, ei nu sunt deopotrivă!

 • 32:19

  Cei care cred şi săvârşesc fapte bune vor avea Grădinile Limanului ca loc de şedere pentru faptele lor,

 • 32:20

  iar cei stricaţi vor avea Focul ca liman. De fiece dată când vor încerca să iasă, vor fi daţi înapoi spunându-li-se: “Gustaţi osânda Focului pe care îl socoteaţi minciună.”

 • 32:21

  Noi îi vom face să guste osânda cea blândă înainte de osânda cea mare. Poate se vor întoarce!

 • 32:22

  Cine este mai nedrept decât cel care se întoarce de la semnele Domnului său după ce i-au fost amintite? Noi ne răzbunăm pe nelegiuiţi.

 • 32:23

  Noi am dăruit Cartea lui Moise — nu te îndoi că n-a primit-o — şi am rânduit-o călăuzire fiilor lui Israel.

 • 32:24

  Noi am făcut căpetenii dintre ei care să-i călăuzească din porunca Noastră, când erau răbdători şi credeau cu tărie în semnele Noastre.

 • 32:25

  Domnul tău va judeca între ei în Ziua Învierii şi le va desluşi de ce se învrăjbeau.

 • 32:26

  Oare nu le este învăţătură văzând câte leaturi am nimicit înaintea lor şi prin ale căror aşezăminte ei merg acum? Întru aceasta sunt semne! Ei nu aud, oare?!

 • 32:27

  Ei nu au văzut cum mânăm apa către ţinutul sterp şi facem să crească din el grâne din care mănâncă ei şi dobitoacele lor? Ei văd, oare?

 • 32:28

  Ei spun: “Când va veni biruinţa aceasta, dacă spuneţi adevărul?”

 • 32:29

  Spune: “Ziua cuceririi nu slujeşte la nimic celor care nu au crezut, căci ei nu au nimic de aşteptat!”

 • 32:30

  Îndepărtează-te de ei şi aşteaptă! Căci şi ei aşteaptă...

Paylaş
Tweet'le