37 SAFFAT

 • 37:1

  Pe cei aşezaţi pe rânduri,

 • 37:2

  ce se leapădă cu tărie,

 • 37:3

  ce recită întru amintire!

 • 37:4

  Dumnezeul vostru este Unul:

 • 37:5

  El este Domnul cerurilor, al pământului şi a ceea ce se află între ele. El este Domnul Răsăriturilor!

 • 37:6

  Noi am împodobit cerul cel mai de jos cu stele

 • 37:7

  ca pază împotriva oricărui diavol răzvrătit.

 • 37:8

  Ei nu le pot asculta pe căpeteniile preaînalte, căci sunt loviţi din toate părţile.

 • 37:9

  Ei sunt alungaţi şi vor avea parte de o necurmată osândă,

 • 37:10

  iar pe cel care a apucat ceva, o flacără sfredelitoare îl urmăreşte.

 • 37:11

  Întreabă-i: “Sunt ei mai tari la făptură decât alţii pe care Noi i-am creat?” Noi i-am creat din lut cleios!

 • 37:12

  Tu te miri, iar ei îşi bat joc.

 • 37:13

  Când le aminteşti, ei nu-şi amintesc.

 • 37:14

  Când văd un semn, caută să-şi bată joc

 • 37:15

  şi spun: “Aceasta nu este decât o vrajă vădită.

 • 37:16

  Când vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi sculaţi noi

 • 37:17

  ori strămoşii noştri dintâi?”

 • 37:18

  Spune: “Da, şi veţi fi umiliţi!”

 • 37:19

  Un sigur ţipăt şi vor vedea atunci!

 • 37:20

  Vor spune: “Vai nouă! Aceasta este Ziua Judecăţii!”

 • 37:21

  Aceasta este Ziua Cumpenei pe care voi aţi socotit-o minciună!

 • 37:22

  Adunaţi-i pe cei nedrepţi, cu soţiile lor, precum şi cu cei cărora li se închinau,

 • 37:23

  în locul lui Dumnezeu, apoi călăuziţi-i pe drumul Iadului.

 • 37:24

  Opriţi-i! Vor fi întrebaţi:

 • 37:25

  “De ce nu vă ajutaţi unii pe alţii?”

 • 37:26

  În Ziua aceea, ei vor căuta însă să se supună.

 • 37:27

  Se vor întoarce unii către alţii întrebându-se,

 • 37:28

  şi vor spune: “Voi aţi venit la noi cu jurământ!”

 • 37:29

  (Diavolii) vor spune: “Nu, voi nu aţi fost credincioşi.

 • 37:30

  Noi nu am avut nici o împuternicire asupra voastră, ci voi aţi fost un popor ticălos.

 • 37:31

  Spusa Domnului nostru s-a împlinit asupra noastră, şi noi acum gustăm...

 • 37:32

  Noi v-am amăgit fiindcă noi înşine eram amăgiţi.”

 • 37:33

  În Ziua aceea, vor fi părtaşi la osândă.

 • 37:34

  Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii.

 • 37:35

  Când li se spunea: “Nu este dumnezeu afară de Dumnezeu”, ei se îngâmfau

 • 37:36

  şi spuneau: “Să ne părăsim dumnezeii noştri pentru un poet îndrăcit?”

 • 37:37

  Ba nu! El a venit cu Adevărul şi i-a mărturisit ca drepţi pe cei trimişi înaintea sa.

 • 37:38

  Veţi gusta osânda cea dureroasă,

 • 37:39

  însă nu veţi fi răsplătiţi decât pentru ceea ce aţi făptuit,

 • 37:40

  afară de robii credincioşi lui Dumnezeu

 • 37:41

  care vor avea o înzestrare cunoscută,

 • 37:42

  fructe, şi vor fi cinstiţi

 • 37:43

  în Grădinile Plăcerii,

 • 37:44

  pe paturi faţă în faţă.

 • 37:45

  Printre ei va umbla un pocal de la izvor

 • 37:46

  limpede şi desfătător pentru băutori,

 • 37:47

  care nu dă ameţeală şi nici nu se termină.

 • 37:48

  Cele cu ochi mari şi cu priviri neprihănite vor sta lângă ei,

 • 37:49

  şi vor fi asemenea ouălor ascunse.

 • 37:50

  Ei se vor întoarce unii spre alţii întrebându-se.

 • 37:51

  Unul dintre ei va spune: “Aveam un prieten care spunea:

 • 37:52

  “Oare tu eşti dintre cei care mărturisesc Adevărul?

 • 37:53

  Vom mai fi judecaţi după ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase?”

 • 37:54

  Unul va spune: “Vedeţi ceva de sus?”

 • 37:55

  El va privi de sus şi îl va vedea pe prietenul său în mijlocul Iadului.

 • 37:56

  El îi va spune: “Pe Dumnezeu! Puţin a lipsit să mă pierzi şi pe mine!

 • 37:57

  Fără harul lui Dumnezeu aş fi fost printre cei puşi la cazne.

 • 37:58

  Nu suntem, aşadar, morţi?

 • 37:59

  Ba da, însă doar de moartea noastră dintâi şi nu vom fi osândiţi!”

 • 37:60

  Da, acesta este fericirea cea mare!

 • 37:61

  Întru aceasta, să trudească truditorii.

 • 37:62

  Oare acesta nu este o gazdă mai bună decât copacul Zeqqum?

 • 37:63

  Noi l-am făcut ca o ispită celor nedrepţi.

 • 37:64

  El este un copac ce iese din fundul Iadului,

 • 37:65

  iar rodul său este asemenea căpăţânilor de diavoli.

 • 37:66

  Ei vor mânca din el şi îşi vor umple burţile,

 • 37:67

  apoi după el vor bea un amestec clocotind

 • 37:68

  şi se vor întoarce iarăşi în Iad.

 • 37:69

  Ei vor afla acolo pe taţii lor rătăciţi,

 • 37:70

  şi se vor grăbi pe urmele lor.

 • 37:71

  Cei mai mulţi dintre cei dintâi au fost, înaintea lor, rătăciţi,

 • 37:72

  chiar dacă Noi le-am trimis predicatori.

 • 37:73

  Vezi cum a fost sfârşitul celor care li s-a predicat,

 • 37:74

  afară de robii credincioşi lui Dumnezeu!

 • 37:75

  Noe Ne-a chemat! Cât de Buni sunt Cei care răspund!

 • 37:76

  Noi l-am mântuit pe el şi pe ai săi de potopul cel mare.

 • 37:77

  Noi am făcut seminţia sa să rămână.

 • 37:78

  Şi am lăsat amintirea sa în veac:

 • 37:79

  “Pace lui Noe, în toate lumile!”

 • 37:80

  Aşa îi răsplătim pe cei făptuitori de bine.

 • 37:81

  El este dintre robii Noştri credincioşi.

 • 37:82

  Apoi i-am înecat pe ceilalţi.

 • 37:83

  De partea lui a fost şi Abraham.

 • 37:84

  El a venit la Domnul tău cu toată inima

 • 37:85

  spunând tatălui său şi poporului său: “Cui vă închinaţi voi?

 • 37:86

  O înşelătorie, dumnezei afară de Dumnezeu, este ceea ce vreţi?

 • 37:87

  Ce vă închipuiţi despre Domnul lumilor?”

 • 37:88

  Apoi aruncă o privire spre stele şi spuse:

 • 37:89

  “Eu sunt bolnav!”

 • 37:90

  Atunci ei îi întoarseră spatele şi plecară

 • 37:91

  El se repezi, atunci, la dumnezeii lor şi le spuse: “Nu mâncaţi?

 • 37:92

  Ce aveţi de nu vorbiţi?”

 • 37:93

  El se repezi asupra lor lovindu-i cu dreapta.

 • 37:94

  Oamenii se întoarseră la el alergând.

 • 37:95

  El le spuse: “Vă închinaţi la ceea ce aţi cioplit,

 • 37:96

  iar Dumnezeu v-a creat pe voi şi ceea ce faceţi?”

 • 37:97

  Ei spuseră: “Zidiţi-i o zidire şi aruncaţi-l în Iad!”

 • 37:98

  Ei au vrut să viclenească asupra lui, însă Noi i-am înjosit.

 • 37:99

  El spuse: “Eu voi merge către Domnul meu, iar El mă va călăuzi.

 • 37:100

  Domnul meu! Dăruieşte-mi un fiu dintre cei drepţi”

 • 37:101

  Atunci îi vestirăm un fecior blând,

 • 37:102

  Când ajunse să trudească alături de el, îi spuse: “O, fiul meu! Am văzut în vis că se făcea că te jertfeam. Cum vezi tu oare acest lucru?” El spuse: “O, tată! Fă ceea ce ţi s-a poruncit şi mă vei afla dintre cei răbdători, dacă Dumnezeu va voi!”

 • 37:103

  După ce amândoi s-au supus, iar Abraham s-a prosternat,

 • 37:104

  Noi i-am strigat: “O, Abraham!

 • 37:105

  Tu ai crezut vedenia. Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine.

 • 37:106

  Aceasta a fost încercarea cea fără de tăgadă.”

 • 37:107

  Noi l-am răscumpărat printr-o jertfă măreaţa

 • 37:108

  şi am lăsat amintirea sa în veac:

 • 37:109

  “Pace lui Abraham!”

 • 37:110

  Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine.

 • 37:111

  El a fost dintre robii Noştri credincioşi.

 • 37:112

  Noi i l-am vestit pe Isaac, un profet între cei drepţi.

 • 37:113

  Şi i-am binecuvântat pe el şi pe Isaac. Şi din seminţia lor a fost şi cel făptuitor de bine, precum şi cel nedrept cu sine în chip vădit.

 • 37:114

  Noi am dăruit binele lui Moise şi lui Aaron şi

 • 37:115

  i-am mântuit pe ei şi pe poporul lor de potopul cel mare.

 • 37:116

  I-am ajutat şi ei au fost învingători.

 • 37:117

  Noi le-am dăruit Cartea cea desluşită

 • 37:118

  şi i-am călăuzit pe o Cale Dreaptă.

 • 37:119

  Şi am lăsat amintirea lor în veac:

 • 37:120

  “Pace lui Moise şi lui Aaron!”

 • 37:121

  Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine,

 • 37:122

  Amândoi au fost dintre robii Noştri credincioşi.

 • 37:123

  Şi Elias a fost dintre cei trimişi.

 • 37:124

  El spuse poporului său: “Nu vă este teamă de Dumnezeu?

 • 37:125

  Îl chemaţi pe Baal şi îl părăsiţi pe bunul Creator,

 • 37:126

  pe Dumnezeu, Domnul vostru şi Domnul strămoşilor voştri dintâi?”

 • 37:127

  Ei l-au socotit mincinos şi vor fi daţi osândei,

 • 37:128

  afară de robii devotaţi lui Dumnezeu.

 • 37:129

  Noi am lăsat amintirea sa în veac:

 • 37:130

  “Pace lui Elias!”

 • 37:131

  Astfel îi răsplătim pe făptuitorii de bine.

 • 37:132

  El a fost dintre robii Noştri credincioşi.

 • 37:133

  Şi Lot a fost dintre cei trimişi.

 • 37:134

  Noi l-am mântuit pe el şi pe ai săi laolaltă,

 • 37:135

  afară de o bătrână ce a fost între cei rămaşi în urmă!

 • 37:136

  Apoi i-au stârpit pe ceilalţi,

 • 37:137

  iar voi treceţi peste ei dimineaţa

 • 37:138

  şi noaptea. Oare nu pricepeţi?

 • 37:139

  Şi Iona a fost dintre cei trimişi.

 • 37:140

  El a fugit la corabia încărcată,

 • 37:141

  apoi a tras la sorţi, şi a fost dintre cei sortiţi pieirii.

 • 37:142

  Peştele l-a înghiţit pe când se dojenea pe sine.

 • 37:143

  Dacă nu ar fi fost printre cei care preamăresc,

 • 37:144

  ar fi rămas în pântecele lui până în Ziua Învierii.

 • 37:145

  Noi l-am aruncat apoi bolnav pe ţărmul gol

 • 37:146

  şi am făcut să crească asupra lui un copac de Yaqtin.

 • 37:147

  Noi l-am trimis apoi la o sută de mii de oameni ori chiar mai mulţi.

 • 37:148

  Ei au crezut şi Noi le-am dăruit bucurii o vreme.

 • 37:149

  “Domnul tău are fiice, pe când ei au fii?

 • 37:150

  Am creat, sub ochii lor, îngerii-femei?”

 • 37:151

  Vor spune oare în nemernicia lor:

 • 37:152

  “Dumnezeu a odrăslit!...” Da, sunt mincinoşi!

 • 37:153

  El a ales fiicele înaintea fiilor?

 • 37:154

  “Ce aveţi? Cum judecaţi?

 • 37:155

  Nu chibzuiţi deloc?

 • 37:156

  Ori poate aveţi vreo împuternicire desluşită?

 • 37:157

  Veniţi cu Cartea voastră, dacă spuneţi adevărul!”

 • 37:158

  Ei au făcut între El şi ginni o înrudire, însă nu ştiu că ginni vor fi şi ei aduşi înaintea Lui?

 • 37:159

  Mărire lui Dumnezeu peste ceea ce-şi închipuie ei,

 • 37:160

  afară de robii lui Dumnezeu cei curaţi.

 • 37:161

  Nici voi şi nici cei la care vă închinaţi

 • 37:162

  nu veţi ispiti pe nimeni,

 • 37:163

  ci numai pe cel care va fi azvârlit în Iad.

 • 37:164

  “Nu este nimeni dintre noi care să nu aibă un loc cunoscut.

 • 37:165

  Noi suntem cei aşezaţi în rânduri.

 • 37:166

  Noi suntem cei care Îl preamărim.”

 • 37:167

  Ei au să spună:

 • 37:168

  “Dacă am fi avut o amintire de la cei dintâi,

 • 37:169

  am fi fost robii lui Dumnezeu cei devotaţi.”

 • 37:170

  Ei nu au crezut în El, însă vor afla curând!

 • 37:171

  Cuvântul Nostru a mers înainte la robii Noştri trimişi.

 • 37:172

  Şi ei vor fi cei ajutaţi,

 • 37:173

  şi oştirea noastră va învinge pentru ei.

 • 37:174

  Întoarce-le spatele o vreme!

 • 37:175

  Uită-te la ei, căci şi ei se vor uita curând...

 • 37:176

  Caută să grăbească osânda Noastră?

 • 37:177

  Când se va coborî în curtea lor va fi o dimineaţă rea pentru cei cărora li s-a predicat!

 • 37:178

  Întoarce-le spatele o vreme!

 • 37:179

  Uită-te la ei, căci şi ei se vor uita curând...

 • 37:180

  Mărire Domnului tău, Domnul Puterii asupra a ceea ce-şi închipuie ei!

 • 37:181

  Pace trimişilor!

 • 37:182

  Laudă lui Dumnezeu, Domnul lumilor!

Paylaş
Tweet'le